Kiinteistörakennuttaminen

Kiinteistörakennuttaminen

Weladon kiinteistörakennuttamisen artisaaneilla on pitkä kokemus erikokoisten hankkeiden projektinjohdosta, rakennuttamisesta ja valvonnasta eri toimialoilla.

Erityisenä vahvuutenamme ovat tilamuutokset sekä kaupan, toimitilojen ja teollisuuden kiinteistöjen rakennuttaminen. Suhteutamme toimintamme asiakkaan ydinarvontuoton tukemiseksi.

Meiltä saat rakennushankkeen elinkaaren aikaisia palveluita toivomassasi laajuudessa muun muassa seuraavasti:

 • Tarveselvitys, investointilaskelmat
 • Käyttäjän tarpeiden selvitys ja muutosjohtaminen läpi projektin osallistamalla ja erinomaisella sidosryhmäviestinnällä (hyödynnämme mm. työpajamenettelyitä yhteisten tavoitteiden asetannassa)
 • Kiinteistö- ja kaavakehitys
 • Hankesuunnittelu
 • Hankintojen suunnittelu ja hankekokonaisuuden palastelu sopiviin kokonaisuuksiin
 • Suunnitteluttaminen (sis. kilpailutus, hankinta, sopimustekniset neuvottelut ja sopimuksien laadinta, suunnittelun ohjaus ja tarkastus)
 • Rakennuttaminen (sis. urakoitsijoiden kilpailutus, rakentamisen hankinta, sopimustekniset neuvottelut ja sopimuksien laadinta, työmaan valvonta)
 • Aikataulun suunnittelu ja hallinta
 • Kustannussuunnittelu ja -ohjaus
 • Laadullisten tavoitteiden asettaminen, valvonta (mm. ympäristö, turvallisuus, tekninen laatu, käytettävyys)
 • Hankkeen vastaan- ja käyttöönotto
 • Takuu ja käytönaikaiset tarkastukset
 • Elinkaarijohtaminen

Kauttamme saat myös laaja-alaisesti muita hankkeeseen liittyviä asiantuntijapalveluita, kuten hankeviestintää, ympäristöasiantuntemusta, turvallisuuskoordinointia ja riskienhallintaa.

Katso tarkempia tietoja tekijöistä, joilla lupaamme asiakkaallemme aina helpon projektin.  Arvopohjamme ja panostus yhteistyöhön tuovat lisäarvoa eritoten niissä hankkeissa, joissa käyttäjät ovat mukana.

Ota yhteyttä