-

Rekisterinpitäjä

Welado Oy (y-tunnus: 2168039-1)

Tutkijantie 9
90590 Oulu

Yhteystiedot tietosuoja-asioissa

Tietosuojaa koskevat kysymykset ja pyynnöt voi lähettää osoitteeseen: info@welado.fi.


Rekisteröidyt ja heidän tietojen käsittelyn tarkoitus

Työnhakijat

Työnhakijoiden henkilötietoja käsittelemme rekrytointipäätöksen tekemiseksi. Käsittely perustuu ensisijaisesti oikeutettuun etuun sekä antamaasi suostumukseen, jos annat meille suostumuksen tallentaa rekrytointiprosessissa antamasi tiedot tulevaisuuden työmahdollisuuksia varten. Käsiteltäviä henkilötietoja ovat tiedot, jotka työnhakija on itse antanut sähköpostitse, puhelimitse, rekrytointijärjestelmämme kautta tai haastattelussa. Tällaisia tietoja ovat työnhakijan yhteystiedot, koulutus- ja työkokemustiedot sekä haastattelussa työnhakijan kertomat tiedot. Työnhakijan suostumuksella tietoja voidaan pyytää myös hänen nimeämältä suosittelijalta.

Asiakkaat

Asiakkaiden henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteiden ylläpito. Käsittely perustuu ensisijaisesti oikeutettuun etuun ja sopimukseen. Liiketoiminnassamme yhteistyö asiakkaiden ja heidän yhteyshenkilöiden kanssa on vältättämätöntä. Käsiteltäviä henkilötietoja ovat asiakkaiden yhteystiedot, sopimustiedot sekä asiakaspalautteet. Tiedot kerätään asiakkailta itseltään sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastyytyväisyyskyselyistä sekä asiakastapaamisista.

Verkkosivuston vierailijat ja siellä omat yhteystietonsa antaneet

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

Verkkosivuillamme yhteystietonsa antaneiden tietoja käsittelemme markkinointitarkoituksiin sekä Weladon ja yhteystietonsa jättäneen väliseen yhteydenpitoon. Käsittely perustuu oikeutettuun etuun sekä suostumukseen. Vierailija antaa tiedot itse tilatessaan ladattavaa sisältöä, jättäessään yhteydenottopyynnön tai ilmoittautuessaan tapahtumaan. Tällaisia tietoja ovat yhteystiedot, kuten nimi, puhelinnumero ja sähköposti. Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa ottamalla yhteyttä info@welado.fi -osoitteeseen.


Henkilötietojen luovuttaminen tai siirtäminen

Emme luovuta säännönmukaisesti tietoja ulkopuolisille. Jos tietoja luovutetaan ulkopuolisille, siihen pyydetään suostumus.

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, siltä osin kun ne on tallennettu Microsoft O365-palveluihin (asiakkaiden tiedot sekä verkkosivuilla yhteystietonsa antaneet). Microsoft käyttää mallilausekkeita yritysverkkopalvelujensa tiedonsiirroissa.  Mallilausekkeet ovat Euroopan komission hyväksymiä standardiehtoja, joita voidaan käyttää, kun Euroopan talousalueen ulkopuolelle halutaan siirtää tietoja GDPR:n vaatimusten mukaisesti. Microsoftilla on myös Privacy Shield -sertifiointi. EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield -järjestely auttaa asiakkaita siirtämään tietonsa Yhdysvaltoihin tietoturvavaatimuksia noudattaen. Mahdolliset henkilötietojen siirrot toteutetaan aina soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen. 

Rekrytointijärjestelmätoimittajallamme Sympa Oy:lla on pääsy työnhakijoiden tietoihin ja he noudattavat EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia henkilötietojen käsittelystä.


Tietojen säilytysajat

Työnhakijat

Rekrytointiprosessin päättymisen jälkeen työnhakijan tietoja säilytetään suostumuksesi mukaisesti joko 6 kk tai 12 kk. Tämän avulla pystymme tarvittaessa todistamaan valintapäätökseen vaikuttavat tekijät. Jos haluat keskeyttää rekrytointiprosessin omalta kohdaltasi ja haluat tietosi poistettavan, ilmoita siitä osoitteeseen rekry@welado.fi. 

Asiakkaat

Asiakkaiden henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan sekä sen jälkeen voimassa olevan lainsäädännön vaatimukset huomioiden.

Verkkosivuston vierailijat ja siellä omat yhteystietonsa antaneet

Säilytämme verkkosivuillamme tietonsa antaneiden yhteystietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista henkilötiedon käyttötarkoituksen kannalta. Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot, joita meillä ei ole enää perustetta säilyttää eikä käsitellä, poistetaan säännöllisin väliajoin.


Rekisterin suojauksen perusteet

Tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä järjestelmien ja palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä tai henkilötietojen poistamista sekä muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen info@welado.fi. Voimme pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.