Energia ja verkko

Fossiilisista energialähteistä on väistämättä päästävä eroon, ja energia-ala on maailmanlaajuisessa murroksessa. Muun muassa älykäs verkko, power-to-x teknologiat, uusiutuvan energian käytön lisääntyminen, energian varastointi ja hajautettu energiantuotanto kaikki tulevat vaatimaan mittavia investointeja, rakennus- ja kehityshankkeita lähitulevaisuudessa.

-

Autamme asiakkaitamme monipuolisesti energia-alan infran ja verkon kehittämiseen liittyvillä hankkeilla - sekä tuemme heidän onnistumisiaan energian erikoisosaamisellamme

Yhdistämme energiahankkeilla teollisen, kiinteistöteknisen, ympäristö- ja kestävän kehityksen, turvallisuuden ja riskienhallinnan asiantuntijuutemme projektinjohdon, rakennuttamisen ja valvonnan osaamiseen, ja tuotamme näin aina räätälöidyn kokonaisratkaisun.

Tuemme asiakkaitamme niin strategisen suunnittelun, investointien valmistelujen kuin rakennushankkeidenkin läpiviennissä. Energia-alan murros tarjoaa mahdollisuuksia niille, jotka osaavat niihin tarttua - olemme apunasi muutoksessa.

 

Tarvitsetko lisää resursseja tai erikoisosaamista hankkeesi laadukkaaseen toteutukseen?

Asiantuntijamme auttavat aina tavoitteiden asetannasta hankintoihin, suunnitteluttamiseen, toteutukseen, energiantuotannon- ja toiminnan kehittämiseen, sähkön siirron ja jakelun optimointiin, sekä verkon ja tekniikan kunnossa- ja ylläpitoon. Räätälöimme hankkeen toteutusmuodon asiakastarpeen mukaan (esimerkiksi projektinjohtopalvelut tai EPCM-mallit).

Tuotamme rakennuttamisen, projektinjohdon ja ja valvonnan tukea energiasektorin eri hankkeille:

  • tuulivoima
  • aurinkoenergia
  • vetyenergia
  • ydinvoima
  • vesivoima
  • patorakenteet
  • energia- ja televerkot

Lisäksi erikoisasiantuntijat tukevat hankkeita onnistumisessa muun muassa ympäristön, riskienhallinnan ja mallinnuksen keinoin.

Energiamurros on käsillä, mutta tietä tulevaisuuteen ei ole viitoitettu. Samoin kuin rakennusala, myös energia-ala on perinteinen ja hetkittäin jopa kankea. Samoin kuin rakennusalaa, energia-alaa sävyttää myös vahvasti poliittinen päätöksenteko.

Kuitenkin tulevaisuus tulee tarvitsemaan uudenlaista otetta, ja tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia niille, jotka pystyvät niihin tarttumaan. 

Toimimme rakennusalan muutosagentteina - ajaen muutosta sisältäpäin omalle alallemme - ja autamme mielellämme myös asiakkaitamme onnistumaan muutoksen onnistumisessa. Lue lisää ratkaisujen alta johdon konsultoinnin palveluistamme.

Lue lisää aiheesta

Artisan Henri

Artisan Henri

"Pyrin weladolaisena toteuttamaan asiakkaalle parhaan palvelukokemuksen. Kun artisaani käärii hihat ja alkaa töihin, hänen tavoitteenaan on ratkaista asiakkaiden ongelmat ja helpottaa heidän elämäänsä."

Ketterä Welado osa 4 - Osaamistiimit kehittävät huippuosaajia ja tarjoavat alan parasta laatua

Ketterä Welado osa 4 - Osaamistiimit kehittävät huippuosaajia ja tarjoavat alan parasta laatua

Osaamistiimit kehittävät Weladon laatua, asiantuntijuutta ja palveluita. Esimerkiksi viestinnän tai mittauksen tiimit ovat lähteneet hienosti lentoon. Tiimeissä on yhdessä etsitty ratkaisuja kaikkia askarruttaviin kysymyksiin, ja kaveria on tuettu mukavasti. On syntynyt uutta, joka on näkynyt asiakkaalle asti palvelulaadun kehityksenä.

Tuulivoimalahankkeiden asiantuntevat projektinjohto- ja valvontapalvelut

Tuulivoimalahankkeiden asiantuntevat projektinjohto- ja valvontapalvelut

Sitran mukaan sähkön kulutus lähes tuplaantuu vuoteen 2050 mennessä, ja tarvittava sähkötuotannon lisäys vaatii erittäin suurta tuulivoiman lisärakentamista. Tuoreen selvityksen mukaan maatuulivoima tulee olemaan kustannustehokkain tapa lisätä sähköntuotantoa. Welado ottaa omalta osaltaan haasteen vastaan ja on varautunut tulevaisuuden tuulivoimaloiden rakennushankkeisiin.

Ota rohkeasti yhteyttä

Joonas Haverinen

Liiketoimintajohtaja, tie- teollisuus- ja kiinteistörakennuttaminen

Janne Paaso

Liiketoimintajohtaja, energia