Teollisuuden putki

Teollisuuden asiantuntijapalvelut

Teollisuuden saralla olemme erikoistuneet projektivalvontapalveluiden (Owners engineering), hankintatoimen, sopimuslaadinnan ja -hallinnan, sekä analytiikan ja tiedolla johtamisen kumppaniksi. Räätälöimme rakennuttamisen ja projektinjohdon palvelut saumattomasti tukemaan teollisuuden asiakkaidemme ydintoimintoja, minimoiden häiriöt.

-

Teollisuus on toimintaympäristönä vaativa - häiriöt tuotantotoiminnassa näkyvät taloudellisena menetyksenä

Teollisuuden rakennushankkeissa on ymmärrettävä projektien vaikutukset tilaajan näkökulmasta pitkälle eteenpäin. Näkemys ja ymmärrys kokonaisuudesta ja sen vaikutuksista asiakkaan ydintoimintoihin voi nopeasti tuoda isoja kustannussäästöjä tai minimoida vaikutukset asiakkaan liiketoimintaan. Asiakkaan ydintoiminnan tukeminen rakennushankkeen aikana vaatii rakennuttajalta monipuolista osaamista. 

Häiriötöntä tuotantotoimintaa tukeva rakennuttaminen teollisuudessa

Asiantuntijapalvelumme tukevat teollisuuden projektinjohto- ja rakennuttamishankkeita onnistumisessa. Pystymme yhdistämään teollisuuden johtamisen ymmärryksen rakennushankkeen hallintaan. Teollisuuden asiantuntijapalveluiden tarjoajana olemme erikoistuneet yhdistämään projektinvalvontapalvelumme (owners engineering) datapohjaisiin analyyseihin, matemaattisiin malleihin ja omiin tietoaineistoihimme. 

Palvelumme kattavat muun muassa:

  • Tuotannon suunnittelun ja vaatimusten hallinnan analyysit

  • Toimittajarekisterit, kilpailutusten tuki, sopimusportfolion arvioinnit, kehityshankekonsultointi

  • Omaisuuden hallinta ja projektitalouden mallintaminen, kannattavuusvertailut

  • Monitavoiteoptimointi - reverse engineering

  • Python-alustaan pohjatuvat erillisselvitykset: kuten kahdensuuntainen aikataulutus ja investointien tavoiteasetannan vaihtoehtojen määrittäminen

  • Mittaaminen ja analytiikka

  • Laitesuunnitteluprojektit ja kalliotilojen rakennuttaminen & kunnossapito

  • Simuloinnit, matemaattiset analyysit ja muu laskenta (mm. logistiikka, rakenteet)

  • Avoimen rajapinnan ratkaisujen testaukset: esimerkkejä siltatoimijoiden toimittajarekisteristä ja kalliovaurioluokkien hallinnasta, sekä laitevaraosien hallinnasta

Muokkaamme toimintamalliamme aina asiakastarpeiden mukaan. Olemme myös saaneet hyviä kokemuksia yhteistyöstä esimerkiksi Scrum ”lite” toimeksiantomallista.

 

 

 

 

Lue lisää aiheesta

Ota yhteyttä

Juhani Karppelin, liiketoimintajohtaja