Teollisuuden putki

Teollisuuden asiantuntijapalvelut

Teollisuuden saralla olemme erikoistuneet projektivalvontapalveluiden (Owners engineering), hankintatoimen, sopimuslaadinnan ja -hallinnan, sekä analytiikan ja tiedolla johtamisen kumppaniksi. Räätälöimme rakennuttamisen ja projektinjohdon palvelut saumattomasti tukemaan teollisuuden asiakkaidemme ydintoimintoja, minimoiden häiriöt.

-

Teollisuus on toimintaympäristönä vaativa - häiriöt tuotantotoiminnassa näkyvät taloudellisena menetyksenä

Teollisuuden rakennushankkeissa on ymmärrettävä projektien vaikutukset tilaajan näkökulmasta pitkälle eteenpäin. Näkemys ja ymmärrys kokonaisuudesta ja sen vaikutuksista asiakkaan ydintoimintoihin voi nopeasti tuoda isoja kustannussäästöjä tai minimoida vaikutukset asiakkaan liiketoimintaan. Asiakkaan ydintoiminnan tukeminen rakennushankkeen aikana vaatii rakennuttajalta monipuolista osaamista. 

Häiriötöntä tuotantotoimintaa tukeva rakennuttaminen teollisuudessa

Asiantuntijapalvelumme tukevat teollisuuden projektinjohto- ja rakennuttamishankkeita onnistumisessa. Pystymme yhdistämään teollisuuden johtamisen ymmärryksen rakennushankkeen hallintaan. Teollisuuden asiantuntijapalveluiden tarjoajana olemme erikoistuneet yhdistämään projektinvalvontapalvelumme (owners engineering) datapohjaisiin analyyseihin, matemaattisiin malleihin ja omiin tietoaineistoihimme. 

Palvelumme kattavat muun muassa:

  • Tuotannon suunnittelun ja vaatimusten hallinnan analyysit

  • Toimittajarekisterit, kilpailutusten tuki, sopimusportfolion arvioinnit, kehityshankekonsultointi

  • Omaisuuden hallinta ja projektitalouden mallintaminen, kannattavuusvertailut

  • Monitavoiteoptimointi - reverse engineering

  • Python-alustaan pohjatuvat erillisselvitykset: kuten kahdensuuntainen aikataulutus ja investointien tavoiteasetannan vaihtoehtojen määrittäminen

  • Mittaaminen ja analytiikka

  • Laitesuunnitteluprojektit ja kalliotilojen rakennuttaminen & kunnossapito

  • Simuloinnit, matemaattiset analyysit ja muu laskenta (mm. logistiikka, rakenteet)

  • Avoimen rajapinnan ratkaisujen testaukset: esimerkkejä siltatoimijoiden toimittajarekisteristä ja kalliovaurioluokkien hallinnasta, sekä laitevaraosien hallinnasta

Muokkaamme toimintamalliamme aina asiakastarpeiden mukaan. Olemme myös saaneet hyviä kokemuksia yhteistyöstä esimerkiksi Scrum ”lite” toimeksiantomallista.

 

 

 

 

Lue lisää aiheesta

Ketterä Welado osa 4 - Osaamistiimit kehittävät huippuosaajia ja tarjoavat alan parasta laatua

Ketterä Welado osa 4 - Osaamistiimit kehittävät huippuosaajia ja tarjoavat alan parasta laatua

Osaamistiimit kehittävät Weladon laatua, asiantuntijuutta ja palveluita. Esimerkiksi viestinnän tai mittauksen tiimit ovat lähteneet hienosti lentoon. Tiimeissä on yhdessä etsitty ratkaisuja kaikkia askarruttaviin kysymyksiin, ja kaveria on tuettu mukavasti. On syntynyt uutta, joka on näkynyt asiakkaalle asti palvelulaadun kehityksenä.

Tuulivoimalahankkeiden asiantuntevat projektinjohto- ja valvontapalvelut

Tuulivoimalahankkeiden asiantuntevat projektinjohto- ja valvontapalvelut

Sitran mukaan sähkön kulutus lähes tuplaantuu vuoteen 2050 mennessä, ja tarvittava sähkötuotannon lisäys vaatii erittäin suurta tuulivoiman lisärakentamista. Tuoreen selvityksen mukaan maatuulivoima tulee olemaan kustannustehokkain tapa lisätä sähköntuotantoa. Welado ottaa omalta osaltaan haasteen vastaan ja on varautunut tulevaisuuden tuulivoimaloiden rakennushankkeisiin.

Mittauspalvelut – aina tilaajan puolella

Mittauspalvelut – aina tilaajan puolella

Mittausalan kärkiosaaminen on keskittynyt vahvasti Weladoon, sillä meillä työskentelee tällä hetkellä viisi mittauksen asiantuntijaa, joilla on monipuolista kokemusta mittaustehtävistä yhteensä yli sata vuotta. Lue lisää mittauspalveluistamme.

Ota rohkeasti yhteyttä

Joonas Haverinen

Liiketoimintajohtaja, tie- teollisuus- ja kiinteistörakennuttaminen