Näkymä Tampereen hämeenkadulta ja raitokiskoista.
Kaupunkirata voidaan nähdä kaupunkiympäristön kehityshankkeena, joka elävöittää kaupunkikeskusta ja parhaimmillaan lisää kaupungin tai kaupunginosan vetovoimaa.

Kaupunkirata

-

Kaupunkirata on kaupunkiympäristön vetovoiman kehityshanke

Kaupunkirata on paljon muutakin kuin kaksi kiskon pätkää keskellä kaupunkia. Kaupunkirata voidaan nähdä kaupunkiympäristön kehityshankkeena, joka elävöittää kaupungin keskustaa ja parhaimmillaan lisää kaupungin tai kaupunginosan vetovoimaa. Tämä näkyy alueen positiivisena väestö- ja talouskehityksenä. Parantunut vetovoima ja saavutettavuus mahdollistavat investointien lisääntymisen kaupunkiympäristössä, tehostumisen maankäytössä ja kiinteistöjen arvonnousun.

Rakentaminen tapahtuu elävässä ympäristössä – miten mahdollistat sujuvan kaupunkilaisen arjen keskellä suururakkaa?

Kaupunkiratahankkeet ovat investoinneiltaan suuria ja kestoltaan pitkiä. Varsinkin rakennusaikana ne näkyvät kaupunkiympäristössä todellisina suurprojekteina. Hankkeissa huomioitavia ja kaupunkilaisten arjen sujuvuuteen vaikuttavia asioita ovat tyypillisesti asemakaavoitukseen ja rakennusluvitukseen liittyvät prosessit, hankekustannukset, katuinfrastruktuurin muutokset, kunnallistekniikka, kaapeli- ja johtosiirrot, vaikutukset muuhun joukkoliikenteeseen sekä viestinnän onnistuminen.

Weladon asiantuntijat auttavat suunnittelun ohjauksesta toteutukseen kokonaisvaltaisesti

Kaupunkiratarakentaminen keskelle elävää kaupunkia vaatii hyvää suunnittelua, kustannusten arviointia, aikataulunhallintaa ja eri aliprojektien yhteensovittamista. Saat Weladon artisaanit avuksesi muun muassa seuraavissa osaamisalueissa: suunnittelun ohjaus, tietomallit, kustannuslaskenta ja -ohjaus, erilaisten toteutusmuotojen hallinta, valvonta, turvallisuus ja riskienhallinta sekä hankeviestintä. Weladolla on asiantuntijoita kaikkiin kaupunkiratarakentamisen tekniikkalajeihin, kuten raide-, turvalaite-, sähkönsyöttö-, silta- ja katurakennuttamiseen sekä suunnitteluttamiseen. Lue esimerkiksi Mira Saarentauksen uratarinasta hänen kokemuksestaan Raide-Jokerin allianssin hankepäällikkönä. 

Ota yhteyttä

Jyrki Kataja, liiketoimintajohtaja, ratarakennuttaminen