Raidetoimijoiden konsultointi ja modernisointistrategiat

-

Raideliikenteen mordernisointi turvalaitteiden ja kaluston osalta

 

Turvalaitehankkeilla on pitkät suunnitteluajat ja suuria investointeja tehdään kauan ennen kuin ne tuottavat lisäarvoa ja tulosta. Turvalaitehankkeet edellyttävät myös useiden osajärjestelmien ja eri toimijoiden, kuten operaattoreiden, infranomistajien, järjestelmätoimittajien ja käyttäjien yhteistyötä. Toteutuksissa tarvitaan sekä alan osaamista että kaupallista ymmärrystä, jotta voidaan tehdä perusteltuja strategisia päätöksiä.

Mitä me teemme? Tuemme asiakkaitamme läpi turvalaitteiden modernisointiprojektien, sisältäen muun muassa:

  • Pitkän ja lyhyen aikavälin omaisuudenhallinnan ja järjestelmien modernisoinnin strategiat
  • Tekninen asiantuntijuus ja suunnitteluttaminen, hankinnat
  • Organisointi sekä kaupallinen neuvonta ennen käyttöönottoa, sen aikana sekä jälkeen
  • Erilaiset turvalaite- ja ERTMS teknologioihin liittyvät järjestelmäintegraatiot
  • ERTMS ajoneuvoissa: kustannuslaskelmat ja strategiat, sekä toteutussuunittelu (mm. laitteiden sijoittaminen, toimittajien kilpailuttaminen, hankinnat, toteutuksen ja käyttöönoton johtaminen, käyttöiän pidentäminen, Business Intelligence, raportointi, seuranta ja analysointi)

 

Ota yhteyttä

Joonas Haverinen, liiketoimintajohtaja