Dronekuva ratapihalta Tampereelta, raiteet ja silta kuvan keskiössä.

Väylärakennuttaminen

Väyläverkon kehitys ja kunnossapito - eli liikenteen ja logistiikan sujuvuuden varmistaminen - ovat toimivan ja kilpailukykyisen yhteiskunnan tukipilareita. Miten nämä, usein megakokoiset hankkeet, johdetaan taitavasti maaliin, samalla varmistaen sujuva ja turvallinen liikenne?

-

Onnistunut väylähanke on monen osatekijän summa - yhteistyö on kuin liima niiden yhteenliittämiseksi

Paine kehittää valtakunnallista väyläverkkoa on suuri. Hankkeet ovat vaativia: monet tekniikka-alat on sovitettava sujuvasti yhteen, liikennehäiriöt on minimoitava. Samalla projektissa on varmistettava, että työskenteleminen on kaikille turvallista. 

Eri väylämuotojen (rata, kaupunkirata, tie, katu, vesiväylä, satama ja ilmailu) hankkeilla on kaikilla sekä omat ominaispiirteensä, että erikoistarpeensa liittyen mm. tekniikkaan ja toimialaympäristöön. Kaikki nämä on huomioitava oikea-aikaisesti ja oikealla tavalla sekä suunnittelussa että toteutuksessa.

Toimivat väylät ovat avain Suomen kilpailukyvylle

Julkiset ja yksityiset liikenneverkon haltijat tekevät jatkuvasti merkittäviä investointeja liikenteen toimintavarmuuden ja kapasiteetin parantamiseksi. Toimiva liikenne, joka on riippuvainen laadukkaasta väyläinfrasta, palvelee liikkumisen edistämistä niin kaupunkien välillä kuin niiden sisällä. Logistiikan tulee olla sujuvaa ja logistiikkakustannusten mahdollisimman matalat, jotta suomalaiset teollisuuden toimijat pystyvät kilpailemaan kansainvälisillä markkinoilla.  

Liikenne- ja viestintäministerin julkaisema Liikenne 12 suuunnitelma taklaa seuraavaksi 12 vuodeksi liikenneväyliä maalla, merellä ja ilmassa.  

Väylähankkeet ovat teknisesti haastavia ja monimutkaisia. Niissä yhdistyy useita tekniikka-aloja ja lisäksi toteutus tehdään liikenteen ehdoilla. Jokaisella väylämuodolla on omat ominaispiirteensä, jotka on tärkeä osata huomioida hankkeen jokaisen vaiheen aikana. Lisäksi usein pitkäkestoisissa väylähankkeissa tiedonkulun tärkeys ja kokonaisuuden ymmärrys korostuvat onnistumistekijöinä projektinjohdon osalta.

ARTISAN on Weladon asiakaslupaus, arvopohja ja tapa toimia. Rakennuttamisen ja projektinjohdon ammattilaisemme sekä eri tekniikka-alojen asiantuntijamme auttavat sinua rakennushankkeesi toteuttamisessa.

Ottamalla Weladon hankkeellesi, saat paitsi tarjotun asiantuntijatiimin osaamisen käyttöösi, myös muiden Weladon artisaanien asiantuntijuuden. Toimintamme ovat organisoituneet niin, että asiantuntijatiimimme auttavat projektitiimejä onnistumaan aina kulloisenkin tilanteen erikoisosaamistarpeen mukaan.

Tie- ja katu

Lue lisää

Kunnallistekniikka

Lue lisää

Vesiväylät ja satamat

Lue lisää

Ilmailun infra

Lue lisää

Taitorakenteet

Lue lisää

Verkko ja energia

Lue lisää

Ympäristö

Lue lisää

Kaupunkirata

Lue lisää

Lue lisää aiheesta

Moni yksityisraiteiden haltija ei tiedä raiteiden todellista kuntoa – elinkaaren hallinta takaa radan turvallisen käytön

Moni yksityisraiteiden haltija ei tiedä raiteiden todellista kuntoa – elinkaaren hallinta takaa radan turvallisen käytön

Muuttuvat säädökset vaativat lisäksi jatkuvaa tilanteen seurantaa. Radan kunnossapidon elinkaaren hallintaan on radan haltijalla kuitenkin harvoin omia erikoisasiantuntijoita käytössään. 

Vekaransalmen silta on Vuoden silta 2020

Vekaransalmen silta on Vuoden silta 2020

RILin Vuoden silta -tunnustuspalkinto on myönnetty Vekaransalmen sillalle. Weladon toimeksianto hankkeella sisälsi rakennuttamisen ja valvonnan kokonaisuuden, josta päävastuussa olivat neljä artisaaniamme. Tutustu tarkemmin näihin modernin ajan käsityöläisiin artikkelissamme!

Weladolainen Niko Myllykoski on Vuoden nuori konsultti 2020

Weladolainen Niko Myllykoski on Vuoden nuori konsultti 2020

"Erityiskiitokset tietysti koko Weladon porukalle tästä mahdollisuudesta olla osana loistavaa työyhteisöä, jossa olen saanut kehittyä huippunopeaa loistavien kollegoiden ohjaamana”, kuvailee SKOL ry:n nuoria konsulttilahjakkuuksia esiin nostavassa kilpailussa palkittu Niko Myllykoski tunnelmiaan.

Ota rohkeasti yhteyttä

Joonas Haverinen

Liiketoimintajohtaja, tie- teollisuus- ja kiinteistörakennuttaminen
Jyrki Laine

Jyrki Kataja

Liiketoimintajohtaja, ratarakennuttaminen

Kimmo Saarela

Varatoimitusjohtaja