Kiitoratojen hyvä laatu rakentamisessa on kriittistä. Kuvassa Finnairin kone lähdössä lentokentällä.

Ilmailun infra

-

Ilmailun infraa kehitetään ja rakennetaan tulevaisuutta ajatellen

Ilmailu ja lentoliikenne ovat kehittyneet viime vuosikymmeninä tasaisesti, kun lentäminen on arkipäiväistynyt ja maailmankauppa vilkastunut. Terminaaleihin ja lentoasemien infraan on investoitu paljon ja kehityksen ennakoidaan jatkuvan korona-epidemian aiheuttaman notkahduksen jälkeen.

Isossa kuvassa ilmailun infraan kuuluu terminaali-, asemataso- ja liikennealuerakentamisen lisäksi paljon erilaisia selvityksiä. Infra itsessään kytkeytyy tiiviisti osaksi muuta liikenne- ja logistiikkaverkkoa. Lentoasemilla on satoja tuhansia neliöitä asfalttipäällystettä ja viheralueita, satoja kilometrejä maanalaista tekniikkaa kuten vesihuoltoa ja tietoliikennetekniikkaa. Ilmailun infra vaatii myös tie-, katu- ja rataliikenneverskon tavoin vuosittaista ylläpitoa ja saneerausta. Tulevaisuudessa lentoasemilla tullaan kiinnittämään huomiota uudella tavalla muun muassa uusiutuvan energian tuotantomahdollisuuksiin.

Tarkkojen laatuvaatimusten toteutuminen keskiössä - tavoitteena lentoliikenteen häiriötön toiminta rakennusvaiheesta toiseen

Ilmailusektori tarjoaa täysin omalaatuisen työskentely-ympäristön. Lentoasemien liikennealueiden laatuvaatimukset ovat tarkkaan määriteltyjä ja laatutoleranssit ohuita. Sen vuoksi rakentamisen laatu ja laadun valvonta ovat korostetun tärkeässä roolissa. Ilma-alusten turvallinen ja häiriötön operointi otetaan huomioon jokaisessa hankevaiheessa tarkasti.  Rakennushankkeiden taitava aikataulutus ja yhteensovitus ovat ensisijaisen tärkeitä onnistumistekijöitä. Sujuva, laadukas ja turvallinen ilmailuhanke vaatiikin saumatonta yhteistyötä kaikkien lentoaseman toimijoiden kanssa (mm. lennonjohto ja lentokentän kunnossapito), ja toisinaan työskentelyä myös kansainvälisillä alueilla. Kokonaisuuden onnistumisessa auttaa ennen kaikkea kokenut ja asiantunteva projektiorganisaatio sekä ilmailutiedotustoiminnan tuntemus.

Tarjoamme asiakkaillemme aina helpon projektin

Weladon artisaanit tuottavat asiakkaalleen aina helpon projektin laadukkaalla, yhteistyöhön panostavalla projektinjohdolla sekä sitä tukevilla erikoisasiantuntijapalveluilla. 

Ota yhteyttä

Joonas Haverinen, liiketoimintajohtaja