Asiantuntijoidemme avulla varmistat, että kaikki kiinteistön tekniset järjestelmät on sekä suunniteltu, että toteutettu oikein.
Kuvassa ilmastointiputket kiinteistön edustalla.

Talotekniikka ja tutkimukset

Taloteknisten asiantuntijapalveluidemme avulla kiinteistösi toimii tarkoituksenmukaisesti koko elinkaarensa. Asiantuntijoidemme avulla varmistat, että kaikki kiinteistön tekniset järjestelmät on sekä suunniteltu että toteutettu oikein. Elinkaaren aikana autamme sinua kehittämään ja ylläpitämään tiloja käyttäjien tarpeita ennakoiden.

-

Taloteknisten asiantuntijapalveluidemme avulla kiinteistösi toimii tarkoituksenmukaisesti koko elinkaarensa.

Talotekniikka on yhteisnimitys kiinteistön järjestelmien ja laitteiden kokonaisuudelle. Talotekniikka kattaa kiinteistön energiankäytön tehokkuuden ja ympäristövaikutukset sekä tilojen viihtyisyyteen ja käyttömukavuuteen liittyvät tekijät. Keskeisimmät talotekniikan osa-alueet ovat LVIS+J+RAU eli lämmitys, vesi, ilmanvaihto, sähkö, jäähdytys ja rakennusautomaatio.

Rakennuttamishankkeissa talotekniikan asiantuntijamme toimivat suunnittelunohjauksessa osana suunnitteluttamistiimiä ja huolehtivat, että suunnitellut tekniset ratkaisut ovat kokonaistaloudellisia, energiatehokkaita, turvallisia, sisäilmaolosuhteiltaan terveellisiä ja rakennettavuuden kannalta järkeviä. Artisaanimme arvioivat ratkaisuvaihtoehtoja aina elinkaarinäkökulmasta (sekä taloudellisesti että energian ja ympäristön kannalta) huomioiden käytön vaatimukset ja muuntojoustavuuden.

Autamme kääntämään toiminnalliset tavoitteesi kiinteistöjen ja hankintojen teknisiksi vaatimuksiksi ja ratkaisuiksi. 

Rakentamisaikana talotekniikan valvojat huolehtivat puolestaan taloteknisen toteutuksen laadusta, sekä vastaan- ja käyttöönoton sujuvuudesta. Kiinteistön käyttöönoton ja käytön aikana voi ilmetä asiantuntijatukea vaativia tilanteita, jolloin asiantuntijamme auttavat varmistamaan, että kiinteistö toimii suunnitellusti. 

Elinkaaren aikana autamme asiakasta kehittämään ja ylläpitämään tiloja käyttäjien tarpeita ennakoiden: toimivat, tasaiset, energiatehokkaat ja hallittavat olosuhteet ovat tässä avainasemassa (mm. lämpö, kosteus, ilmanvaihto, valaistus). Tuotamme kiinteistöjen ylläpidon tueksi myös erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä.

Tutkimuspalvelut

Tarjoamme tutkimuspalveluitamme niin yksityisille kiinteistönomistajille kuin teollisuuspuolen asiakkaillemme. Meille on tärkeää varmistaa, että olosuhteiden epäkohdat tulevat havaituiksi ja korjatuiksi. Tutkimustulosten lisäksi ohjaamme ja laadimme toimivat ratkaisut tapauskohtaisesti.

Kuntotutkimukset

Mikäli kaipaat kiinteistöösi kuntotutkimusta, löydät meiltä siihen sopivan palvelun. Kuntotutkimus voi kattaa asiakkaamme koko kiinteistön tai vain joidenkin kiinteistön rakenneosien tutkimuksen. Suoritamme rakenneavauksia ja tarvittaessa otamme materiaalinäytteitä. Tehdyistä havainnoista ja laboratorioiden analyysivastauksesta teemme tulkinnan rakenteiden kunnosta ja laadimme raportin. 

Kuntoarviot

Suoritamme kiinteistöllesi kuntoarvioita, joiden tekeminen perustuu pääasiassa aistinvaraiseen kartoitukseen, olemassa oleviin suunnitelmiin ja teknisiin käyttöikiin. Kuntoarvion perusteella laadimme asiakkaallemme raportin ja tarvittaessa pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS). Asiantuntijamme tekevät myös kiinteistökannan salkuttamista eli jaamme kohteet kolmeen kategoriaan: purkukuntoiset, korjattavat ja hyvässä kunnossa olevat.

Sisäilmatutkimukset

Artisaanimme tekevät tarpeesi mukaan sisäilmatutkimuksia kiinteistössäsi. Tutkimukset sisältävät aistinvaraista kartoitusta, näytteenottoa, ilmanvaihdon toiminnan tarkastusta, paine-eromittauksia, loggerointia, raportointia ja tarvittaessa myös korjausehdotuksemme sisäilman parantamiseksi.

Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

Asbestikartoitus perustuu asiantuntijamme kokemukseen ja pätevyyteen siitä, minkä ikäisessä materiaalissa asbestia esiintyy. Asbestin esiintyminen varmistetaan näytteillä. Laadimme raportin, josta ilmenee asbestin laatu, määrä ja pölyäväisyys. Suoritamme tarpeen mukaan myös muita haitta-ainekartoituksia, kuten raskasmetallien, pvc:n, pah-yhdisteiden ja öljyn kartoitusta.

Ilmanvaihdon tutkimukset

Ilmanvaihdon tutkimuspalveluihimme sisältyvät kanavapuhtauksien tarkastukset ja kuitunäytteiden otto, kuitukartoitukset ja ilmamäärien mittaukset. Tarkistamme ilmanvaihdon tasapainon.

Ota yhteyttä

Juhani Karppelin, liiketoimintajohtaja