Kaunis kuva rautatiesta luonnon keskellä.

Turvallisuus ja riskienhallinta

-

Turvallisuuskulttuuri kehittyy vain toimilla ja teoilla - olemme kaikki vastuussa turvallisuuden kehittämisestä

Tämä on kuitenkin usein helpommin sanottu kuin tehty. Turvallisuuden kehitys on noussut monen organisaation toiminnan ytimeen ja aivan syystä. Myös turvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö on kiristynyt viimeisen vuosikymmenen aikana. Asiantuntijamme auttavat asiakkaitamme mielellään monipuolisissa turvallisuuden asiantuntijatehtävissä. Turvallisuus ei ole kuitenkaan erillinen johdettava asia toiminnassa tai hankkeilla. Siksi teeman asiantunteva johtaminen onkin niin tärkeää: turvallisuus on juurrutettava osaksi toimintaa ja arkea. Sen on oltava tavoitteellista, mitattavaa ja konkreettisilla toimenpiteillä edistettävää.

Turvallisuuden erikoisasiantuntijamme auttavat sinua työturvallisuusvelvoitteiden tunnistamisessa ja niiden täyttämisessä sekä turvallisuuden toteuttamisessa suunnittelussa, valvonnassa, viestinnässä ja johtamisessa. Turvallisuuspalvelut voivat olla joko osa riskienhallintaa tai erillisinä projekteina turvallisuusfokuksella.

 

Turvallisuuspalvelumme

 • yritysten ja hankkeiden turvallisuuskulttuurin, toimintamallien ja työkalujen kehityksen suunnittelu ja johtaminen 
 • turvallisuusjohtamisjärjestelmien laadinta ja ylläpito 
 • turvallisuusviestintä 
 • mittaukset ja valvonta 
 • turvallisuuskoordinaattorin tehtävät 
 • HOF-asiantuntemus (inhimilliset ja organisatoriset tekijät turvallisuudessa) 
 • turvallisuuteen liittyvä osaamisen kasvattaminen ja koulutukset 
 • tilannekuvan määrittäminen 
 • valmius- ja varautumissuunnittelu. 

 

Riskienhallinta auttaa projektia menestymään - pysymään aikataulussa ja sovitussa budjetissa, tunnistamaan hankkeen mahdollisuudet ja isoimmat kompastuskivet

Kun riskit ja mahdollisuudet on kartoitettu huolellisesti, yllätykset ja vahingot vähenevät, kustannukset pystytään ennustamaan paremmin, tuotanto säilyy tehokkaana ja laatu paranee. 

Riskienhallinnan asiantuntijamme auttavat asiakkaitamme tunnistamaan sekä johtamaan yrityksien, toiminnan ja hankkeiden sekä sisäisiä että ulkoisia riskejä. Arvioimme riskejä ja mahdollisuuksia kokonaisvaltaisesti: tavoitteiden saavuttamisen (aikataulu, kustannukset, laatu), turvallisuuden, ympäristön ja prosessien näkökulmista.

 

Riskienhallintapalvelumme

 • erityyppiset riskienarvioinnit ja haavoittuvuusanalyysit
 • riskienhallintasuunnitelmat 
 • hankkeen riskienhallinnan asiantuntijapalvelut eri hankevaiheissa (sisältäen YTM-asetuksen mukaisen riskienhallinnan) 
 • riskienhallintaan liittyvien skenaarioiden kuvaaminen
 • ERM-riskienhallinta ja riskienhallintajärjestelmät.

 

Ota yhteyttä, Turvallisuuspalvelut

Henna-Riikka Puolakka, Turvallisuusasiantuntija

Ota yhteyttä, Riskienhallintapalvelut

Antti Karhu, turvallisuusasiantuntija