Kuvassa rakenteilla oleva tie osuus.

Tie- ja katurakennuttaminen

-

Tie- ja katurakennuttamisen hankkeet voivat olla monivuotisia useiden miljoonien ja monien urakoiden kokonaisuuksia tai pienempiä toimeksiantoja

Tie- ja katuhankkeet ovat usein vahvasti näkyvillä ympäröivälle yhteiskunnalle: ne voivat hidastaa työmatkaliikennettä, aiheuttaa säröjä kaupungin kesämaisemien estetiikkaan ja sekoittaa kulkureittejä. Rakennuttaminen tapahtuu sekä kaupunkien keskustoissa että haja-asutusalueilla. Yhteistä hankkeille on, että ne toteutetaan useimmiten keskellä päivittäistä liikennettä, jolloin sujuvien ja turvallisten työnaikaisten liikennejärjestelyjen merkitys korostuu. 

Projektinjohdolta vaaditaan laaja-alaista osaamista

Rakennuttamisen hankkeisiin linkittyy eri tekniikka-aloja, kuten esimerkiksi kunnallistekniikka, taitorakenteet, risteävät väylät ja telematiikka. Rakennuttajan on tärkeä ymmärtää hankekohtaisia eroja. Esimerkiksi keskustahankkeilla nimenomaan viimeistelyn laatu korostuu (katukiveykset, esteettömyys, kevyen liikenteen sujuvuus jne.). 

Koska hankkeet tapahtuvat elävässä ympäristössä, Weladon artisaanien kokemuksen mukaan tie- ja katurakennuttamisessa viestintä ja sidosryhmäyhteistyö sekä jokaisen työvaiheen ennakointi nousevat suureen rooliin hankkeiden sujuvuuden varmistajana. 

Welado tarjoaa vankkaa projektinjohto-osaamista kaikille hankintamuodoille sekä allianssiurakoille

Toteutamme kaikki KU, Suunnittele-Toteuta (= ST ja STk), elinkaari-, neuvottelumenettely sekä allianssiurakat. Räätälöimme palvelumme ja artisaanitiimimme tarpeeseesi sopivaksi. Lue referenssitarinasta, miten asiantuntijamme ovat olleet mukana Lamminrahkan asuin- ja yritysalueen rakennuttamisessa sekä muissa Kangasalan kaupungin infrahankkeissa.

Ota yhteyttä

Joonas Haverinen, liiketoimintajohtaja