-

Pyhännän uusi sosiaali- ja terveyskeskus elävöittää kunnan keskustaa ja tuo vanhukset keskelle elävää elämää

Kuvakollaasi, jossa on Pyhännän hyvinvointitalo kuvattuna ulkoa ja sisältä. Kuvassa on myös Pyhännän kunnanjohtaja ja Weladon projektipäällikkö.

Pyhännän uusi sosiaali- ja terveyskeskus elävöittää kunnan keskustaa ja tuo vanhukset keskelle elävää elämää

Elokuussa 2021 työnsä aloittanut Pyhännän uusi kunnanvaltuusto päätti loppuvuodesta, että kunta investoi miljoonia uuden terveyskeskuksen ja Palvelukeskus Nestorin rakentamiseen sen sijaan, että lähdettäisiin korjaamaan vanhaa rakennusta, jossa oli paljon riskirakenteita. Uusi rakennus valmistui heinäkuun 2023 lopussa kuudessatoista kuukaudessa ja sovitussa 4,9 miljoonan euron budjetissa.

”Myönteisen uudisrakentamisen päätöksen jälkeen Pyhäntä järjesti arkkitehtuurikilpailun, jonka pohjalta valitsimme parhaan kokonaisuuden. Halusimme rakennuksen, joka puhuttelee kävijöitä, sopii kunnan ilmeeseen ja elävöittää keskustaa. Erityisesti halusimme, että vanhukset asuvat keskellä elävää Pyhäntää ja saavat näin virikkeitä elämäänsä. Lisäksi tilojen täytyy olla tulevaisuudessa muunneltavissa muihin toimintoihin kunnan tarpeen mukaan”, kertoo kunnanjohtaja Ismo Mäkeläinen. Arkkitehdiksi valittiin FCG Finnish Consulting Group Oy.

Suuren hankkeen toteuttaminen ei ole mahdollista ilman rakennuttajakonsultin ammattitaitoa

Hyvinvointitalon seinien suojiin rakennettiin vajaan 1 600 neliön alalle uudet tilat Pyhännän terveyskeskukselle ja Palvelukeskus Nestorille, jossa on tilat muun muassa kotihoidolle, kotisairaalalle, neuvolalle sekä 21 tehostetun palveluasumisen asuntoa vanhuksille. Tärkeitä tavoitteita olivat tilojen muuntojoustavuus ja asukkaita palvelevat toiminnallisuudet.

”Oli itsestään selvää, että tähän Pyhännän suurimpaan hankekokonaisuuteen eivät omat resurssit riittäneet. Vaikka meillä itselläkin on hyvää rakentamisen tekniikan ymmärtämystä, tätä hanketta ei olisi pystytty teettämään ja valvomaan oman työn ohella. Päätimme palkata rakentamisen ammattilaiset työskentelemään heti alkumetreillä, jotta rakennuksen toiminnallisuudet, hyvä laatu ja kustannukset pystyttäisiin varmistamaan. Budjetin puitteissa meillä ei ollut juurikaan liikkumavaraa”, kertoo Mäkeläinen.

Weladon tiimin kanssa syntyi välittömästi luottamuksen ilmapiiri

Welado rakennuttajakonsulttina ei ollut meille aikaisemmin tuttu. He tulivat mukaan rakennuttajakonsultin kilpailuttamisen myötä. Meille jäi hyvä fiilis tiimistä heti ensimmäisissä neuvotteluista, ja luottamus weladolaisiin syntyi välittömästi. Annoimme weladolaisille paljon vastuuta. Kun sitten hankkeen edetessä huomasimme, että projekti etenee kuin juna, pystyin itsekin keskittymään omaan työhöni kunnanjohtajan muissa rooleissa, kertoo Mäkeläinen.

Itse hanke toteutettiin kilpailullisena neuvottelumenettelynä ja urakkamuotona oli KVR-urakka. Welado vastasi tarjouspyyntömateriaalien kehittämisestä yhdessä kunnan kanssa. Tilaajan vaatimukset otettiin huolellisesti huomioon. Urakoitsijaksi valikoitui Rakennusliike Sorvoja Oy.

Vedenpitävät asiakirjat hankkeen onnistumisen ja läpinäkyvyyden edellytyksenä

Weladolainen Heikki Loukusa lähti heti ammattitaitoisesti vetämään hanketta. Hankkeen urakoitsijan valitsemiseksi weladolaiset pitivät yksityiskohtaisia neuvotteluita, joiden tuloksena olivat vedenpitävät asiakirjat kilpailuttamiseen. Emme huomanneet puutteita koko hankkeen aikana. Weladon nuori ja dynaaminen tiimi työsti hanketta jatkuvan kehittämisen mallilla ja ongelmat ratkottiin ennakkoluulottomasti eri asiantuntijoita kuunnellen. Mikäli tarve vaati, sopivat osaajat hankittiin Weladon verkostojen kautta, Ismo Mäkeläinen kertoo.

Welado yhdessä tilaajan kanssa pisteytti hankkeen tarjousasiakirjat ja valmisteli urakoitsijavalintaesitykset. Näin päätöksenteko oli helppoa ja läpinäkyvää sekä tilaajalle että urakoitsijoille.

Tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjojen laadintaan on panostettava, jotta tulkinnanvaraisuuksilta ja niistä aiheutuvilta lisätöiltä vältytään. Tilaajan kannalta katsottuna on tärkeää, että urakan sisältö, budjetti ja aikataulu on oikein määritelty, ja urakka pystytään asiakirjojen vaatimuksilla toteuttamaan budjetissa ja laadukkaasti, kertoo projektinjohtaja Heikki Loukusa Weladolta.

”Weladon toimintatapaan kuuluu yhteistoiminnallisuuden huomioiminen siten, että kaikki osapuolet tuodaan saman pöydän ääreen, ja asioista keskustellaan avoimesti. Ongelmien ilmaantuessa haetaan aktiivisesti ratkaisuja, jotka ovat kaikille hyväksyttävissä”, jatkaa Heikki Loukusa.

Aina helppo projekti – miten täytimme asiakaslupauksemme?

”Pyhännän suurin yksittäinen hanke valmistui aikataulussa ja annetussa budjetissa. Olemme kokonaislaatuun kaikilta osin erittäin tyytyväisiä”, kunnanjohtaja Mäkeläinen toteaa.

”Yhteinen ymmärrys löytyi hyvin nopeasti, kuin olisimme tunteneet jo vuosikausia. Weladossa ymmärretään, mitä on asiakaslähtöinen toiminta: ratkaisuja haetaan tilaajan hyväksi. Vuorovaikutus, keskustelu, kuunteleminen ja osallistaminen on ollut hyvää. Muutostarpeissa rakennuttajakonsultin on oltava valppaana, sillä budjetissa ei ole juuri liikkumavaraa. Weladolaisilla on kova ammattitaito kaikilla osa-alueilla, kuten lvis, sähkö, suunnitteluttaminen, automaatiotekniikka ja niiden yhteensovittaminen. Kaiken kaikkiaan kiitettävä arvosana!” Mäkeläinen toteaa.

”Pyrimme aina siihen, että asiakkaallamme olisi helppo toimia meidän kanssamme. Varmistamme, että kokoukset on valmisteltu hyvin ja johdonmukaisesti kaikkien osapuolten kanssa. On kaikkien osapuolten etu, että projekti tehdään niin selkeäksi ja läpinäkyväksi kuin mahdollista. Kun luottamus on rakennettu, helpottuu myös ratkaisujen löytyminen. Pyhännän hyvinvointitalo on ollut meille mieluinen projekti!” tiivistää weladolainen Heikki Loukusa.

Kaipaatko asiantuntijan apua omaan rakennusprojektiisi? Kysy lisää Juha Tantarimäeltä!

Juha Tantarimäki, 050 591 8319, juha.tantarimaki@welado.fi 

 

Kuvat Pyhännän uudesta sosiaali- ja terveyskeskuksesta Urho Ahonpää


Muita referenssejä


Lisätietoja antaa


Palvelumme