Data, analytiikka ja tiedolla johtaminen

Paljon dataa, mutta vaikea hahmottaa sieltä seasta syy-seuraussuhteita ja johtaa päätöksiin johtavaa tietoa? Asiantuntijamme tarjoavat monipuolista apua haasteeseen tiedolla johtamisen palveluilla: muun muassa tiedonlouhinnan, matemaattisen analyysimenetelmien ja ennustamisen, data-analytiikan ja datavisualisoinnin saralla.

-

Datapohjaiseen kunnossapitotietoon perustuvat rakennetun ympäristön hankkeiden investointipäätökset tehostavat korjausvarojen kohdentamista

Tuotamme tiedolla johtamisen asiantuntijapalveluita rakennetun ympäristön tarpeisiin hyödyntämällä valmisohjelmien lisäksi omia ohjelmointiratkaisujamme. Palvelumme muodostuvat historiadatan analysoinnista, reaaliaikaisen tiedon visualisoinnista ja ennustemallien luomisesta.

Datan, analytiikan ja tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut yhdistyvät usein johdon konsultoinnin, omaisuuden hallinnan ja elinkaarijohtamisen palveluihin. Historiadatan analysointi tehostaa investointipäätösten kohdentamista, kun syyt korjaustarpeille saadaan selville. Reaaliaikaiset dashboard-näkymät auttavat operatiivista johtamista, kun muutokset prosesseissa havaitaan ja automaattiset hälytykset edesauttavat reagointia. Ennusteilla ja skenaariomalleilla voidaan ennakoida kunnossapitotarpeita ja vikatilanteita, jolloin häiriöiden kesto lyhenee tai häiriöt voidaan välttää kokonaan.

Oikea- ja reaaliaikainen tilannetieto mahdollistaa parhaan toiminnanohjauksen ja vähentää virheitä. Matemaattisilla malleilla tehdään parempia päätöksiä tulevaan.

Historiadatan analysointi on tärkeää, jotta ymmärretään nykyisten järjestelmien ja prosessien toimintaa. Voimme määrittää oikeat menetelmät asiakkaan historiadatan analysointiin ja visualisointiin sekä analysoida asiakkaan datasta trendejä sekä huomionarvoisia poikkeavuuksia. Voimme myös luoda reaaliaikaiselle tiedolle dashboard-näkymiä, mikä mahdollistaa aktiivisen toiminnanohjauksen ja oikea-aikaisen tilannetiedon.

Lisäksi voimme tehdä ennusteita ja muodostaa skenaarioita asiakkaan datasta matemaattisilla menetelmillä. Näillä voidaan kuvata, miten asiakkaan järjestelmä toimii tulevaisuudessa tai miten järjestelmän toiminta voi muuttua, jos jokin ympäristössä muuttuu. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa pystymme yhdistämään näihin ratkaisuihin myös tekoälyn ja koneoppimisen.

Ota rohkeasti yhteyttä

Juha Tantarimäki

Juha Tantarimäki

Kaupallinen johtaja

Kimmo Olsen

Asiakkuuspäällikkö