Näkymä Tampereen hämeenkadulta ja raitokiskoista.
Kaupunkirata voidaan nähdä kaupunkiympäristön kehityshankkeena, joka elävöittää kaupunkikeskusta ja parhaimmillaan lisää kaupungin tai kaupunginosan vetovoimaa.

Kaupunkiradat ja turvalaitteet

-

Tehokkaan ja turvallisen raidejoukkoliikenteen - eli  helppokäyttöisten kaupunkiratojen puolesta

 

Raiteilla kulkeva joukkoliikenne - siis lähijunaliikenne, metrot sekä raitiovaunuliikenne - vaatii paljon turvalaitejärjestelmiltä. Liikenteenhallinnan näkökulmasta vaativuutta lisää se, että pysäkit ovat lähekkäin, matkustajavirrat ovat suuria ja lähtöjä on tiheään. Toisaalta raiteita käyttää lisäksi suuri määrä erilaista kalustoa ja kuskittomat ratkaisuvat eivät ole enää kaukana tulevaisuudessa. 

Missä autamme?

  • Tuemme asiakkaita sekä kaluston että 
  • Turvalaitejärjestelmien tarpeet, hankinta, toteutus ja hallinta läpi elinkaaren
  • Hyväksynnät ja testit, käyttöönotto

 

 

Ota yhteyttä

Jyrki Kataja, liiketoimintajohtaja, ratarakennuttaminen