Vekaransalmensilta valmistuneena.
Taitorakenteet eli sillat, tunnelit, laiturit ja muut rakenteet vaativat sekä suunittelun että rakennuttamisen erikoisosaamista.

Taitorakenteet

-

Taitorakenteet vaativat erityisen taidokasta toteutusta 

Taitorakenteet eli sillat, tunnelit, laiturit ja muut rakenteet vaativat sekä suunnittelun että rakennuttamisen erikoisosaamista. Taitorakenteiden toteuttamiseksi on laadittava lujuuslaskentaan perustuvat suunnitelmat, sillä niiden rakenteellinen vaurioituminen voi aiheuttaa vaaraa niin ihmisille kuin liikenteellekin. 

Hankekokonaisuus on osakokonaisuuksien yhteensovittamista

Hankinnoissa on huomioitava kohdekohtaiset tarpeet yksityiskohtaisesti, suunnittelua on ohjattava tarkasti ja rakentamista valvottava ammattitaitoisella otteella. Yhteensovitus sekä mahdolliseen isompaan hankekokonaisuuteen, että hankkeen eri vaiheiden välillä korostuu.

Tarjoamme joustavasti asiantuntijuutta tarpeen mukaan

Taitorakennehankkeisiin osallistuu usein projektinjohdon, rakennuttamisen sekä taitorakenteiden asiantuntijoita. Kokoamme asiakkaallemme tiimin riippuen siitä liittyykö taitorakenne tie-, vesi- vai rataväylään. Taitorakenneasiantuntijamme pystyvät tarkastamaan vaativienkin kohteiden raudoitus-, betonointi- ja jännittämistyöt sekä niiden suunnitelmat. Teemme muun muassa tarvemuistiovaiheen arviointeja siltojen investointitarpeista, ja pystymme arvioimaan taitorakenteita myös omaisuudenhallinnan näkökulmasta. Taitorakenteiden rakennuttamiseen liittyy usein monia muita erikoisasiantuntijuusaloja, kuten ympäristö-, riskienhallinta- ja turvallisuusosaamista, jotka lisäämme tiimiimme joustavasti kulloisenkin tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Kimmo Saarela, varatoimitusjohtaja