-

Oletko varautunut yrityksessäsi energiakriisin tuomiin haasteisiin?

Energiakriisi ja kysyntäjousto

Sähkön hinnat ovat tänä vuonna olleet ennätyskorkealla ja sähkön hinnan vaihtelu on ollut suurta. Sähkön hinnoista sekä sähkön riittävyydestä tulevalle talvelle on epävarmuutta, jonka vuoksi EU on esittänyt jäsenmaille sähkön kulutuksen vähentämistä 5 % huippukulutuksen tunteina joulukuusta lähtien (lähde). Erittäin korkean sähkön hinnan aikoina pienetkin muutokset sähkön kulutuksessa voivat laskea markkinoiden hintatasoa.

Perinteisesti sähkömarkkinoilla sähköntuotanto on mukautunut sähkön kulutuksen muutoksiin, eli voimalaitosten tuotantoa on säädetty kysyntää vastaavaksi. Energiamurros kuitenkin muuttaa sähkön tuotantorakennetta: sääriippuvaisen tai tasaisesti ajettavan tuotannon, kuten tuuli-, aurinko- tai ydinvoiman määrä kasvaa ja fossiilisesti tuotettu energian määrä laskee. Tämä tekee energiantuotannosta joustamattomampaa. Hinnanvaihtelu lisääntynee, sillä sähköä on esimerkiksi tuulisina päivinä tarjolla paljon, alhaisella hinnalla, kun taas tuulettomina päivinä sähköä voi olla tarjolla niukasti ja selkeästi kalliimmalla hinnalla. Tämä tilanne luo sähköjärjestelmään jouston tarvetta.

Kysyntäjoustolla tarkoitetaan sähkön kulutuksen siirtämistä korkean hinnan tunneilta matalamman hinnan tunneille tai kulutuksen hetkellistä muuttamista sähköverkon tehotasapainon hallintaa varten. Kysyntäjousto on luonteva tapa lisätä joustoa sähköjärjestelmään, ja onkin luultavaa, että sen rooli sähkömarkkinoilla tulee kasvamaan ja sitä tullaan tarvitsemaan enemmän.

Teollisuuden ja yksityisen sähkön kulutuksen pitää tulevaisuudessa joustaa sähkön saatavuuden mukaan

Energian hinnan nousu näkyy energiaintensiivisen liiketoiminnan ja tuotannon kannattavuuden laskuna. Sähkön kulutusajankohdan optimoinnilla yritykset voisivat kuitenkin vähentää merkittävästi sähkön kustannuksia. Suomessa osa yrityksistä on tähän jo reagoinut, tai pohtinut tuotannon siirtämistä tai painottamista halvemman hinnan tunneille: esimerkiksi oululainen talotehdas on siirtänyt kokonaan yövuoroon energiakulujen säästämiseksi.

Sähkön kulutusajankohdan optimoinnin lisäksi sähkön hankintakustannuksiin voidaan vaikuttaa osallistumalla kysyntäjoustolla sähkömarkkinoille. Tämä voi alkuun vaatia investointeja, mutta on pitkällä tähtäimellä kustannustehokasta.

Kysyntäjoustoon osallistuminen voi tuoda positiivisia taloudellisia vaikutuksia yritykselle ja auttaa hallitsemaan heittelehtivien sähkön hintojen vaikutusta. Kysyntäjoustoon osallistumisesta on hyötyä koko yhteiskunnalle, sillä kysyntäjousto tukee sähköjärjestelmän toimintaa ja edesauttaa uusiutuvan energian integroimista järjestelmään.

Kysyntäjoustoon osallistuminen voi näyttää erilaiselta riippuen toimialasta ja käytetyistä prosesseista sekä kohteen ominaisuuksista. Esimerkiksi varavoimakoneita ja UPS-järjestelmiä sekä pakkasvarastoja on pystytty hyödyntämään reservimarkkinoilla (lähde). Kemianteollisuuden prosesseja voisi ajastaa vähentämään hetkeksi sähkön kulutusta, kun hinta on korkealla. Tutkimamme perusteella rakennuksista ja teollisuudesta löytynee potentiaalisia joustokohteita.

Kohti aktiivista toimintasuunnitelmaa

Kysyntäjoustoon osallistuminen alkaa suunnitelman ja selvityksen tekemisestä: kykeneekö oma laitos, rakennus tai tila osallistumaan kysyntäjoustoon ja millaisia investointeja osallistuminen vaatisi. Selvityksen perusteella voidaan tehdä toimintasuunnitelma, jonka myötä saadaan myös toimintamalli korkeiden sähkön hintojen varalle.

  • Selvitystyö voi esimerkiksi sisältää kysyntäjoustopotentiaalin arvioimisen, osallistumiskeinot sähkömarkkinoille sekä mahdollisuudet energiankäytön optimointiin.
  • Toimintamalli voi sisältää muun muassa toiminnot, joihin ryhdytään silloin, kun sähkön hinta ylittää ennalta määritetyn kriittisen rajan.

Weladon energia-asiantuntijat auttavat aktiivisen toimintasuunnitelman tekemisessä

Weladon tiimistä löydät energia-asiantuntijoita, jotka auttavat sinua hyödyntämään kysyntäjouston mahdollisuuksia. Yhdessä voimme luoda lyhyen ja pitkän aikavälin toimintasuunnitelmat ja varmistat näin liiketoimintasi parhaan kannattavuuden, vaihtelevien sähkömarkkinoiden aikana.

Weladon tiimin tarjoamat palvelut:

  • Nyky- ja tavoitetila-analyysi
  • Suunnitelma energiatehokkuuden parantamiseksi ja kysyntäjoustoon osallistumiseksi. Laajempi tarkastelu aikataulutettuine toimenpiteineen
  • Projektin johto ja ratkaisujen kilpailutukset

Antti kertoo mielellään lisää palveluistamme! Otahan yhteyttä.

Antti Tiri, 0400 475 095, antti.tiri@welado.fi

Lataa webinaariesitys kysyntäjoustosta täältä.