Kuvassa rakennustyömaa ylhäältä alaspäin kuvattuna. 
Saumaton yhteistyö tilaajan ja toimittajan välillä varmistaa parhaan lopputuloksen – hankkeen, joka pysyy aikataulussa ja budjetissa, sekä rakennuksen, joka on käyttäjilleen paras.

Kiinteistörakennuttaminen

Saumaton yhteistyö tilaajan ja toimittajan välillä varmistaa parhaan lopputuloksen – hankkeen, joka pysyy aikataulussa ja budjetissa, sekä rakennuksen, joka on käyttäjilleen paras.

-

Miten toteutat käyttäjälähtöistä rakennuttamista?

Aina kun rakennetaan, peruskorjataan tai tehdään tilamuutoksia kiinteistöihin, tulee projektissa yhteensovittaa laajasti erilaisia tarpeita ja näkökulmia parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Näkökulmastamme käyttäjä- ja ydintoimintalähtöisyys on onnistuneen rakennushankkeen ytimessä. Toisaalta hankkeen tulee myös toteuttaa kiinteistöstrategiaa. Kiinteistön omistajana voit luottaa siihen, että Weladon artisaanit huomioivat kattavasti niin sinun, käyttäjiesi kuin ilmastommekin tarpeet yhdessä johtamillamme hankkeilla.

Tarvitsetko lisää resursseja tai erikoisosaamista hankkeesi laadukkaaseen toteutukseen?

Kiinteistön funktio on mahdollistaa sen käyttäjän toivomat toiminnot parhaalla mahdollisella tavalla. Toimistotilat tai vaikkapa teollisuuden tuotantotilat ovat välineitä tuottaa lisäarvoa organisaatiolle. Lisäksi nykyaikana tiedetään, että tiloilla voidaan ohjata ihmisten käyttäytymistä sekä kehittää brändiä ja imagoa.  Ei siis ole ollenkaan toissijaista, minkälaisia kiinteistöjä ja miten kehitetään.

Miten kaikki tämä huomioidaan ja optimoidaan joko korjattaessa, muuttaessa ja tai rakennuttaessa kokonaan uusia tiloja? Kiinteistöjen rakentamisen tai uudistamisen lähtökohtana tulee aina olla loppukäyttäjän tarve ja omistajan kiinteistöstrategia. 

Tunnistatko seuraavat tilanteet? 

  • Osaamista ja asiantuntemusta olisi, mutta omat resurssit eivät riitä hankkeiden projektijohtoon, hankintoihin ja valvontaan? 

  • Kenties hankkeiden aikataulut ja budjetit venyvät, eikä laatukaan aina ole kohdillaan? Jotain apuja ongelmien paikantamiseksi voisi tarvita.

  • Arki pyörii ongelmien ympärillä hankkeilla ja toiminta tarvitsisi sujuvoittamista?

  • Hanke on todella tekninen ja erikoisosaaminen puuttuu omasta organisaatiosta?

  • Loppukäyttäjät eivät ole tyytyväisiä rakentamisaikana saamaansa asiakaspalveluun tai organisaation ydintoimintojen optimointia ei ole huomioitu tarvittavalla tavalla hankkeen aikataulussa? 

Weladolla hankkeet lähtevät liikkeelle asiakkaan arvontuoton ja ydintoimintojen ymmärtämisestä. 

  • Jos bisneksesi on toimitilojen vuokraus, tulee rakennuttamisessakin huomioida vuokralaiset ja heidän tarpeensa. Iso osa onnistunutta hanketta on tällöin vuorovaikutus ja viestintä. Käytämme osallistavia menetelmiä mielellämme ja pystymme johtamaan käyttäjät rakennushankkeen tuoman muutoksen yli.
  • Mikäli kyseessä on tuotantotilojen rakentaminen tai niiden muutostyöt, on tärkeä ymmärtää, miten mahdolliset häiriöt itse tuotantoon voidaan minimoida. Tällöin optimoidaan ennen kaikkea ydintoimintojen sujuvuutta suhteessa rakentamiseen.

Rakennushankkeen optimointi ei siis olekaan enää halvimman suunnittelijan tai urakoitsijan löytämistä vaan projekti, jossa varmistetaan asiakkaan etu kokonaisvaltaisesti. Tässä taitava rakennuttajakonsultti varmistaa osaamisellaan onnistumisen ja auttaa projektin mallikkaasti maaliin. 

Tämän päivän kiinteistörakennuttamisen täytyy vastata huomisen haasteisiin. Muuntojoustavuus varmistaa rakennusten ajattomuuden ja kestävän kehityksen mukaiset arvot. Toisaalta hankkeillamme otetaan huomioon kiertotalouden mahdollisuudet materiaalien kierrätyksessä, uusiokäytössä sekä uusiomateriaalien hyödyntämisessä. 

Vuonna 2035 astuvat voimaan hiilineutraaliustavoitteet. Jo tänään päästölaskenta ja hiilijalanjälkilaskelmat auttavat paitsi vähentämään ympäristövaikutuksia, myös saavuttamaan kustannustehokkaan toteutuksen.  Weladon rakennuttaja-artisaanit auttavat sinut saavuttamaan hiilineutraalisuuden tavoitteet tehokkaasti. Tuomme parhaan osaamisemme jokaiseen projektiin.

Talotekniikka ja tutkimukset

Lue lisää

Kiinteistö- ja hankekehitys

Lue lisää

Lue lisää aiheesta

Pyhännän uusi sosiaali- ja terveyskeskus elävöittää kunnan keskustaa ja tuo vanhukset keskelle  elävää elämää

Pyhännän uusi sosiaali- ja terveyskeskus elävöittää kunnan keskustaa ja tuo vanhukset keskelle elävää elämää

”Welado rakennuttajakonsulttina ei ollut meille aikaisemmin tuttu. He tulivat mukaan rakennuttajakonsultin kilpailuttamisen myötä. Meille jäi hyvä fiilis tiimistä heti ensimmäisissä neuvotteluista, ja luottamus weladolaisiin syntyi välittömästi. Annoimme weladolaisille paljon vastuuta. Kun sitten hankkeen edetessä huomasimme, että projekti etenee kuin juna, pystyin itsekin keskittymään omaan työhöni kunnanjohtajan muissa rooleissa”, kertoo Pyhännän kunnanjohtaja Ismo Mäkeläinen.

Lue lisää
Kokkola Areena: Weladon kiinteistörakennuttajat valvovat tilaajan etua Kokkolan suurimmassa investoinnissa

Kokkola Areena: Weladon kiinteistörakennuttajat valvovat tilaajan etua Kokkolan suurimmassa investoinnissa

”Vakuutuin jo kilpailutusvaiheessa Heikki Loukusan ja Aaro Kemppaisen osaamisesta ja sain selkeän kuvan, millaista kokemusta heillä on. Tilaajalle on myös hyvin tärkeää, että rakennuttajakonsulttimme ovat allianssista riippumattomia. Allianssi ei maksa heidän työstään vaan työn maksaa Urheilupuisto Oy, mikä herättää myös kaupungin päättäjissä luottamusta. Weladon asiantuntijat ovat korvaamattoman tärkeitä niin Kokkolan urheilupuiston hankkeelle kuin minulle sen johtajana.” Timo Sivula, toimitusjohtaja, Kokkolan Urheilupuisto Oy

Lue lisää

Ota rohkeasti yhteyttä