Kiertotalous

-

Rakennuttaminen ei voi enää perustua tuhlailevaan materiaalien käyttöön - kiertotalous toimintamallina tuo taloudellisia hyötyjä

Kestävyyskriisi näkyy myös rakentamisen alalla - luonnonvarjoen tuhlailevasta käytöstä on luovuttava. Kiertotalous ajattelussa hyödynnetään materiaalien kierrättämistä, korjaamista ja uusiokäyttöä. Teollisuus- ja rakentamissektorilla on suuri potentiaali hyödyntää maapallon rajalliset resurssit tehokkaammin kiertotalouden avulla. Kiertotalous toimintamallina tuo myös taloudellisia hyötyjä mm. uusien toimintamallien avulla. 

Weladon asiantuntijat auttavat sinua jalkauttamaan kiertotalouden haasteet jokapäiväiseen toimintaan.

 

Kiertotalousasiantuntijapalvelumme

  • Projektin kiertotalousasiantuntija
  • Alueelliset kiertotalousselvitykset
  • Kiertotalouden strategiatyö
  • Uusiomateriaalipalvelut

 

Alueelliset kiertotalousselvitykset

Kiertotalousselvityksen avulla selvitetään hankkeelta vapautuvat materiaalit sekä niiden laatu, määrä ja sijainti. Lisäksi selvitetään mitä materiaaleja hankkeen toimintaympäristöstä on saatavilla ja miten niitä voitaisiin hankkeella hyödyntää.

Uusiomateriaalipalvelut

Uusiomateriaalien hyödyntämisen avulla voidaan vähentää jätteiden määrää. Jätteeksi päätymisen sijaan materiaalien uusiokäyttö mahdollistaa materiaalien resurssitehokkaamman hyödyntämisen sekä vähentää tarvetta ehtyvien luonnonresurssien käytölle.

Uusiomateriaaleja halutaan hyödyntää hankkeilla enenevissä määrin. Koska materiaalit ovat uusia, tulee niiden soveltuvuus arvioida, jotta varmistutaan asianmukaisesta rakenteiden toimivuudesta, materiaalien turvallisesta käytöstä sekä rakenteiden teknisestä toimivuudesta pitkällä aikavälillä.

 

Toteutuneet kiertotalousteot

Referenssit

 

Welado oli mukana Tampere-Seinäjoki radan turvalaitejärjestelmän uusimisessa. Väyläviraston laskelmien mukaan kierrätys toi miljoonan euron säästöt hankkeessa. Tulevaisuudessa kierrätys otetaan mukaan jo hankesuunnitteluvaiheessa, jotta kierrätettävät materiaalit käytetään ja varastoidaan tehokkaasti. Lue koko juttu täältä.

Tampereen ratapiha hankkeella ratkotaan ennennäkemättömiä suunnitteluhaasteita yhdessä ja pilotoidaan CO2 -päästölaskentaan ja elinkaarikustannuksiin liittyviä vastuullisuustekoja. Lue koko juttu täältä

Utajärven kunnan tukena kohti vastuullista resurssiviisautta - Weladon kiertotalouden asiantutuntijat auttavat selkeyttämään tavoitteet. Lue koko juttu täältä.

Ota yhteyttä

Pinja Kasvio, ympäristöpäällikkö