Organisaation johtaminen

-

Tavoitteena tukea organisaation päämäärien saavuttamista.

 

Organisaation johtamispalvelumme

 • Juridiikka ja sopimustekniikka
 • Ketterät toimintamallit
 • Vuorovaikutuksellinen strategia
 • Työnantajamielikuva
 • Brändityö
 • Kulttuurimuotoilu
 • Yritysjärjestelyt
 • Valmennukset

 

Juridiikka ja sopimustekniikka

Miten juridinen tuki on tärkeä osa projektinhallintaa ja rakennuttamispalveluita? 

Hankintajuridiikka osana hankkeiden kilpailutusta:

 • Apua projektin tai sen osan kilpailutuksen tehokkaaseen läpivientiin hankkeen kannalta parhaalla tavalla
 • Hyvin suunniteltu ja valmisteltu kilpailutus ja kilpailutukseen liittyvät asiakirjat vähentävät hankintavalitusten ja –oikaisujen määrää ja osaltaan tukee hanketta, jotta kilpailutustilanteissa saadaan varmasti sitä, mitä oikeasti halutaan

Sopimustekninen apu hankkeen sopimusasiakirjoja laadittaessa:

 • Kirjaukset kuntoon jo ennakkoon myös juridiikan osalta, jotta urakan asiakirjojen ristiriidat ja epäselvyydet eivät aiheuta tilaajalle lisäkustannuksia hankkeen edetessä.
 • Epäselvissä tai –varmoissa tilanteissa sopimusasiantuntijan kautta voidaan varmistaa asioita nopeasti ja tehokkaasti ilman, että asiakirjojen laadinnassa ilmenneet haasteet viivästyttävät hanketta

Joustava hanketuki projektin työmaa-aikana

 • Juridisesti työmaakokouksen ja työmaa-aikaisten muistioiden ja kirjelmien merkitys on urakointimaailmassa korostunut ja vain oikeaan aikaan tehdyillä, oikean sisältöisillä kirjauksilla voidaan varmistaa, että ristiriitatilanteissa omat pelimerkit ovat kunnossa
 • Tulkintatilanteissa juridinen tuki auttaa muotoilemaan kirjaukset kuntoon ja tilaajan edun mukaisiksi sekä toimii samalla myös projekteilla nopeana tukena, jos tilanne on poikkeava tai sisältää tilaajan kannalta hankkeeseen ja osapuolten sopimukseen liittyviä riskejä
 • Ristiriitatilanteissa reklamointiin ja vastineisiin liittyvä juridinen tuki ja mahdollisen riitatilanteen juridisen pohjan varmistaminen
 • Tilaajan etujen turvaaminen ja mahdollisiin vastineisiin vastaaminen ajallaan on tärkeää, jotta varmistetaan oma selusta ja huolehditaan siitä, että kirjaukset epäselvissä tilanteissa on laadittu oikein
 • Ristiriitatilanteissa hyvin laadituilla ja juridiikan huomioivilla vastineilla luodaan tarvittaessa myös pohja onnistuneen oikeusprosessin käynnistämiselle, jos sellaiseen tilanteeseen rakentavasta yhteistyöstä huolimatta hankkeella jouduttaisiin turvautumaan.

Ketterät toimintamallit

Ketterä organisaatio vastaa muutoksiin nopeasti. Ketterän organisaation voittava tekijä on se, että muutoksiin pystytään reagoimaan nopeasti. Vastuuta jakamalla ketterä organisaatio mahdollistaa myös usein työntekijöillensä mielekkäämmän työnkuvan ja työympäristön. Onko organisaation ketteröittäminen yrityksenne muutosagendalla, mutta ette tiedä, miten lähteä viemään prosessia eteenpäin? Yhtä oikeaa tietä tähän ei olekaan ja ketteryys vaatii usein rohkeaa hyppäämistä polulta toiselle – muutosta, kun valittu polku ei johdakaan toivottuun päämäärään.

Meidän asiantuntijoillamme on kokemusta organisaatioiden ketteröittämisestä, ja voimme olla apuna esimerkiksi muutosprosessin käynnistämisessä ja läpiviennissä sekä johdon sparrailussa muutosmatkalla kohti ketterää organisaatiota.

Vuorovaikutuksellinen strategia

Me uskomme, että kaikki lähtee ihmisistä ja siksi myös strategiaprosessi tulisi olla ihmislähtöinen. 
Ihmislähtöisyys taataan ottamalla strategiaprosessiin mukaan sekä työntekijä- että asiakasnäkemys. Kun strategia on yhdessä synnytetty, on henkilöstön helppoa se sisäistää ja viedä myös käytäntöön. Yritysjohtajan päässä viuhahtelee tässä kohtaan eurot – ei hätää – osallistaminen ei tarkoita useita tuottamattomia työpäiviä koko henkilöstöltä ja uskallamme luvata, että tämä investointi kannattaa. Meillä on osallistavaan strategiaprosessiin monia työvälineitä ja voit valita ideatynnyristämme teille sopivan työstötavan. Idearikas, erottautuva, ihmislähtöinen strategia tavoitteena? Ota yhteyttä – mekin haluamme rakentaa merkityksellisempää työelämää.

Työnantajamielikuva

Työn merkityksellisyys on työelämän voimavara. Me Weladolla uskomme, että työn merkityksellisyys on nouseva teema työelämässä samoin kuin vapaus valita missä ja milloin työtä tehdään. Kilpailu asiantuntijoista tulee kiristymään. Meille yritys- ja työnantajakuvan luominen on ollut pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä, jossa mittauksien perusteella olemme onnistuneet varsin mallikkaasti. Mikäli haluat sparrausta työnantajabrändin rakentamiseen - ota rohkeasti yhteyttä.

Brändityö

Brändäys kuulostaa monen korvaan hieman abstraktilta ja korkealentoiselta. Mitä ylipäätään brändityöllä tarkoitetaan, ja mitä sillä yritetään saavuttaa? Brändityön tavoitteena on saavuttaa laaja positiivinen tunnettavuus esimerkiksi yritykselle, kaupungille, kunnalle, tuotteelle, tuotemerkille tai henkilölle. Onnistunut brändinrakennus nivoutuu osaksi pitkäjänteistä strategiatyötä ja vaatii paljon markkinoinnillista ja viestinnällistä työpanosta. Weladon brändiasiantuntijoilla on vuosikymmenien kokemus erilaisista maailmanlaajuisista onnistuneista tuotebrändäyksistä sekä yritysbrändin rakentamisesta. 

Kulttuurimuotoilu

Yrityskulttuuri on keskeinen työkalu johtaa liiketoimintaa ja saavuttaa strategiset tavoitteet. Jokaisessa yrityksessä on kulttuuri, halusi sitä tai ei. Moderni johtaja on oivaltanut yrityskulttuurin keskeiseksi työkaluksi johtaa liiketoimintaa ja näkee yrityskulttuurin yhdeksi keinoista päästä yrityksen strategisiin tavoitteisiin.

Yksi apuvälineistä kulttuurin kiteyttämiseksi on kulttuurikäsikirja. Me emme tule neuvomaan, millainen yrityksesi kulttuurin pitäisi olla. Mutta se, mitä meiltä löytyy, on kokemusta ja tukea ideoinnin herättelyyn, työpajojen fasilitointiin ja kulttuurikäsikirjan luomisprosessiin. 

Uskomme myös, että siinä missä yrityksen on tärkeää määritellä oma kulttuurinsa, on tavoitekulttuurin määrittely suurille hankkeille jopa vielä tärkeämpää. Yhteisen hankekulttuurin merkitys korostuu, kun tekijät tulevat hyvin erilaisista organisaatioista. Uskomme siihen, että hankekulttuuri yksi hankkeen menestystekijöistä.

Yritysjärjestelyt

Yrityskauppa on prosessi, jota ohjaa tavoitteiden ja työntekijäkokemuksen asettelu. Oletko joskus ollut todistamassa yrityskauppaa, joka ei mennyt ihan niin kuin pitäisi? Mekin olemme, mutta meillä on halu tehdä asiat eri tavalla - meillä on halu tehdä asiat kerralla oikein. Meidän yrityskauppatiimimme tuo kymmenien yritysjärjestelyjen kokemuksella ja laajalla asiantuntijakirjolla aidosti arvoa yrityskauppaprosessiin. Prosessi suunnitellaan kokonaisuutena, joka aloitetaan tavoitteiden määrittelyllä. Erityishuomiota kiinnitämme aina työntekijäkokemukseen ja suunnitelmalliseen viestintään.

Myös yrityskaupan juridiseen neuvonantoon, kauppakirjojen laadintaan, osakassopimukseen sekä verotukseen meiltä löytyy vahvaa asiantuntemusta. Mikäli ostettava yritys on tarkoitus integroida, aloitamme suunnitteluprosessin laadukkaan integraation valmistelemiseksi rintarinnan yrityskauppaneuvottelujen kanssa.

Haluatko kokonaisvaltaista asiantuntijuutta yrityskaupan tueksi? Haluaisimme luvata helpon yrityskauppaprosessin – se voi olla kuitenkin jo liikaa luvattu -  joten tyydymme lupaamaan aina helpomman yrityskaupan.

Valmennukset

Onko organisaatiossanne tarvetta coachaavalle valmennukselle tai työpajan fasilitaattorille? Pyydä avuksi meidän asiantuntijamme, todelliset yrityselämän moniottelijat, jotka ymmärtävät ihmiset organisaation tärkeimmäksi voimavaraksi. Kokoamme mukaan aina parhaan parivaljakon tai tiimin, jotta asiakas saa parhaan lopputuloksen. Erityisosaamista olemme keränneet etenkin allianssityöpajojen valmennuksista, erilaisista johdon valmennuksista sekä esihenkilövalmennuksista.

Ota yhteyttä

Marleena Härkönen, liiketoimintajohtaja