-

Näkemyserot hiertävät rakentamisessa – onko laatu suhteellista?

Arto Hyvärinen

Perinteisesti urakointi ja valvonta on voitu nähdä vastakkaisina asioina. Laatuvastuurakentamisessa (LVR) on urakoitsijalla aina velvollisuus osoittaa oman työnsä laatu. Se tarkoittaa myös sitä, että tilaajan on osattava määritellä hyvinkin tarkasti, mitä ollaan tilaamassa ja millaista laatutasoa haetaan. Vaikka tavoite onkin kaikilla yhteinen, niin vallitsevien sääntöjen ja normien tulkintojen osalta näkemyseroja syntyy lähes aina. Yleensä ongelmia syntyykin heti alkumetreillä ja pahimmillaan ne eskaloituvat projektin edetessä. 

Projektin ensimetreillä onkin ensisijaisen tärkeää käydä yhteiset pelisäännöt tarkasti läpi, todeta haluttu laatutaso ja pyrkiä löytämään epäselviin asioihin yhteinen näkemys. Osapuolista riippumatta tavoitteena on rakentaa loppukäyttäjille kerralla laadukas ja turvallinen ympäristö. 

Rooleja murtaen kohti laadukasta rakentamista 

Weladolainen rakennuttajakonsultti on yhteispelin rakentaja eri toimijoiden välillä. 

’Olen pyrkinyt tietoisesti murtamaan raja-aitaa urakoitsijan, rakennuttajan ja eri sidosryhmien välillä ja luomaan enemmän tiimihenkeä. Tilaaja vs. toteuttaja -vastakkainasettelu muuntuu tiimityöskentelyllä yhteiseksi hankkeeksi, jolloin toteutetaan yleensä laadukkaasti ja turvallisesti rooleista riippumatta. Kun kaikilla on aito halu löytää ongelmiin laadukkaat tekniset ja taloudelliset ratkaisut, niin silloin soudetaan myös samaan suuntaan,' sanoo Arto Hyvärinen, rakennuttaja-artesaani. 

 ’Avoimuudella ja yhteisillä arvoilla luodaan ilmapiiri, jossa voidaan keskustella asiat asioina. – Avain on ratkaisuhakuinen lähestymistapa, yhteispeli ja yhteiset tavoitteet. Kun ymmärrämme samalla tavalla hankkeen kokonaisuuden, tavoitteet ja rajapinnan, vähenevät epäselvyydet ja tulkinnanvaraiset asiat. Näillä eväillä hanke etenee mallikkaasti. ’, Arto jatkaa.  

Oleellista on, että kaikki rakennushankkeen osapuolet saadaan samalle kartalle hankkeesta ja siitä, että rooleista riippumatta kaikkien yhteinen tavoite on saada aikaan loppukäyttäjille turvallinen, kestävä ja toimiva rakennettu ympäristö. Kaikki hankkeen läpiviennin aikana ilmenevät haasteet, onnistumiset ja epäonnistumisetkin ovat yhteisiä, ja ne täytyy pystyä ratkomaan yhteisen pöydän äärellä. Oikopolkuja ei ole.

Aina helppo projekti – turvallisesti kohti tulevaisuutta 

Weladolaisten toimintaa ohjaavat yrityksen yhteiset arvot ja toimintamallit, jotka kiteytämme sanaan ’ARTISAN’: osaava asiantuntija valmistelee huolella kanssasi rakennushankkeen, joka toteutetaan ammattitaidolla juuri sinulle arvojemme mukaisesti. Arvojen mukaisella toiminnalla luomme osaltamme kaikille hankkeillemme avointa ja yhteiseen päämäärään tähtäävää ilmapiiriä. 

Haluatko keskustella tarkemmin? Ota yhteyttä Artoon!

arto.hyvärinen@welado.fi, +358 40 057 1749