Toimintaperiaatteemme

Weladon toiminta- ja laatuperiaatteet pohjautuvat yrityksemme arvoihin. Periaatteet on rakennettu tukemaan visiomme toteutumista ja ne määrittelevät weladolaisen toimintatavan perustan.

-

Toimintaperiaatteemme ja tavoitteemme

Welado hakee kasvua ja kannattavuutta asiakaslähtöisellä ja ratkaisukeskeisellä asiantuntijuudella, aktiivisella kehityksellä, pehmeillä arvoilla ja luomalla parhaan työpaikan parhaille asiantuntijoille. Olemme sitoutuneita noudattamaan eettisiä pelisääntöjä, hyviä liiketoimintatapoja ja lainsäädännön vaatimuksia. Uskomme, että yksi Weladon liiketoiminnan menestymisen avaintekijä on kokonaislaatukonseptin mukainen toiminta, jossa tekninen laatu, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioidaan kaikessa tekemisessämme tasapainoisesti.

Eettiset toimintatavat

Jokainen joutuu joskus tilanteisiin, joissa täytyy pohtia, onko esimerkiksi hankkeella tai muuten töissä jokin toiminta eettisesti oikein. Eettiset periaatteet tarjoavat ohjeita tekemään oikein.

Lue lisää

Ympäristö- ja vastuullisuusperiaatteemme

Uskomme, että yksi Weladon liiketoiminnan menestymisen avaintekijä on kestävän kehityksen mukainen toiminta. Tavoitteenamme on kehittää jatkuvasti sekä omaa että asiakkaidemme kestävän kehityksen tasoa

Lue lisää

Laatuperiaatteemme

Weladolla laatu, eli kokonaislaatu, koostuu aina kolmesta osa-alueesta: teknisestä laadusta, turvallisuudesta ja ympäristöstä. Pyrimme kehittämään omaa, hankkeittemme ja asiakkaidemme kokonaislaadun tasoa jatkuvasti. Panostamme myös riskien kokonaisvaltaiseen hallintaan.

Lue lisää

ARTISAN on Weladon asiakaslupaus, arvopohja ja tapa toimia

Räätälöimme ratkaisut aina vastaamaan asiakkaamme tarpeita. Toteutamme työmme suurella ammattitaidolla, laitamme siihen palasen sieluamme ja sydäntämme. Jotta asiakkaamme saa aina laadukkaan ja uniikin lopputuotteen, teemme niin kuin itsellemme tekisimme: vaalien, huolella ja tulevia sukupolvia ajatellen.

Me weladolaiset olemme rakennetun ympäristön artisaaneja. Työmme on tuoda asiantuntijat ja tekijät yhteen ja muovata rakennetun ympäristön unelmista totta.  

Weladon ARTISAN on: