Ympäristö-​ ja vastuullisuusperiaatteemme:

Strategisten arvojemme mukaisesti Welado on empaattinen, rohkea, ja avoin toimija. Haluamme olla vastuullisuuden edelläkävijä. Olemme tunnistaneet kaksi pääteemaa vastuullisuuden edelläkävijätyöhömme: inhimillisen tulevaisuuden työelämän kehittäminen sekä vastuullisesti rakennettu ympäristö.

-

Ympäristö- ja vastuullisuusperiaatteemme:

Uskomme, että yksi Weladon liiketoiminnan menestymisen avaintekijä on kestävän kehityksen mukainen toiminta. Tavoitteenamme on kehittää jatkuvasti sekä omaa että asiakkaidemme kestävän kehityksen tasoa ja näin ollen johtaa koko rakennettua ympäristöä kestävämpään suuntaan. Edistääksemme kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista Weladon toiminnassa toimimme seuraavien periaatteiden mukaisesti:

  • Huomioimme kestävän kehityksen mukaisesti ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat tasapainoisesti liiketoimintamme suunnittelussa, harjoittamisessa ja johtamisessa.
  • Ympäristö- ja muut vastuullisuusnäkökohdat ovat erottamaton osa ratkaisujemme kokonaislaatua.
  • Kehitämme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa edistyksellisiä kestävän kehityksen palveluratkaisuja, joilla kestävä kehitys viedään käytännön toteutukseen aloillamme.
  • Olemme sitoutuneet täyttämään toimintaamme kohdistuvat lakisääteiset ja muut vaatimukset. Haluamme toimia ennakoivasti ja ottaa alan kärkitoimijoina käyttöön uusia kestävää liiketoimintaa edistäviä ratkaisuja.
  • Koulutamme jatkuvasti henkilöstöämme, jotta heillä on eväitä toimia vastuullisesti, kestävän kehityksen periaatteita noudattaen sekä toimistolla, kotona että projekteilla.
  • Pienennämme jokapäiväisillä teoillamme ja valinnoillamme toimistojemme ja matkustuksemme ympäristövaikutuksia.

Toimimme Weladossa ISO 14001 -standardin vaatimusten mukaisesti ja parannamme jatkuvasti ympäristöjohtamisjärjestelmäämme nostaaksemme ympäristönsuojelun tasoamme. Olemme kaikki sitoutuneet suojelemaan ympäristöämme ja edistämään toistemme hyvinvointia. Uskomme, että yhdessä rakentuu enemmän!