Metaforinen kuva, kädet kannattelevat puita ja eteeristä

Eettiset toimintatavat, Code of Conduct

Strategisten arvojemme mukaisesti Welado on empaattinen, rohkea, ja avoin toimija. Haluamme olla vastuullisuuden edelläkävijä. Olemme tunnistaneet kaksi pääteemaa vastuullisuuden edelläkävijätyöhömme: inhimillisen tulevaisuuden työelämän kehittäminen sekä vastuullisesti rakennettu ympäristö.

-

Eettiset periaatteet tarjoavat ohjeita tekemään oikein

Jokainen joutuu joskus tilanteisiin, joissa täytyy pohtia, onko esimerkiksi hankkeella tai muuten töissä jokin toiminta eettisesti oikein.

Alla olevat eettiset periaatteet tarjoavat meille kaikille neuvoja ja ohjeita juuri tällaisiin tilanteisiin:

 • Kehitämme organisaatiotamme läpinäkyvänä, avoimena ja vuorovaikutuksessa weladolaisten kanssa. Kannustamme nostamaan poikkeamat ja epäkohdat rehellisesti esille, sillä vain tällä tavoin voimme oppia ja kehittyä. Ajattelemme, että mokat ovat tervetulleita. Niitä ei voi välttää – mutta niistä voi oppia.
 • Nostamme myös arvoristiriidat arjesta esille mokina ilmoitusboxin kautta, tai suoraan esimerkiksi HRlle ja johdolle. Ilmoitus etenee boxissa prosessin mukaisesti ratkaistavaksi asianmukaiselle henkilölle. Apua “kissan pöydälle nostamiseen” empaattisesti ja rohkeasti saat Lasse-palveluiden kautta, walmentajilta tai HRltä
 • Kokeilemme, kehitämme ja jaamme avoimesti. Haluamme toimia esimerkkinä, ja jakaa omat parhaat käytäntömme koko alan hyväksi.
 • Kunnioitamme kaikkia sidosryhmiä, myös kilpailijoita, toimimme avoimesti yhteistyössä alan eri toimijoiden kanssa
 • Vältämme tietoisesti eturistiriitoja. Noudatamme kussakin tarjoustilanteessa kilpailusääntöjä, varmistamme reilut kilpailumarkkinat oman toimintamme kautta.
 • Noudatamme toimintaamme koskevaa lainsäädäntöä ja ohjeistusta.
 • Toteutamme tasa-arvoa ja kunnioitamme ihmisoikeuksia. Kunnioitamme kansainvälisesti hyväksyttyjä ihmis- ja työoikeuksia. Meille jokainen yksilö on yhtä arvokas. Näiden lisäksi haluamme tehdä vielä enemmän tulevaisuuden työelämän pioneereinä; haluamme olla esimerkki merkityksellisestä ja tasapainoisesta työelämästä, jossa jokaisella on turvallista kasvaa ja kehittyä.
 • Kehitämme aktiivisesti palautteen antamista ja vastaanottamista sekä henkilökohtaisella, tiimi- ja organisaatiotasolla. Pyydämme apua Lasse-palveluista, jos tarvitsemme tukea vuorovaikutteisessa ja arvojemme mukaisessa palautteenannossa.
 • Kunnioitamme muiden asiantuntemusta ja työtä. Edistämme teknistä laatua, ympäristöä ja vastuullisuutta, viestintää, turvallisuutta ja riskienhallintaa hankkeillamme.
 • Weladolla olemme ylpeitä perheyritysmäisestä tekemisestä. Olemme iloisia, jos tekijämme voivat suositella Weladoa työnantajana joko ystävilleen tai perheenjäsenilleen. Perheenjäseniä ja ystäviä ei kuitenkaan suosita rekrytoinneissa, vaan päätökset tehdään aina palkattavan osaamisen, asiantuntemuksen ja kulttuurimatchin mukaan. Sukulaisuussuhde ei ole siis suosiva, mutta ei myöskään estävä tekijä rekrytoinneissa tai muutoin toimintatavoissa.
 • Uskomme, että hankkeidemme menestyksen peruspilarina on kunnioittava yhteistyö, empaattisuus ja inhimillisyys
 • Puutumme epäkohtiin ja epäasiallisiin vitseihin, emmekä anna keskustelun sävyn edetä kenellekään loukkaavaan suuntaan. Epäasiallista käytöstä emme hyväksy keneltäkään, ja myös asiakasedustajien suhteen huomautamme asiallisesti ja kunnioittavasti, mikäli koemme jonkin asian ikävänä.
 • Teemme työtämme turvallisesti, terveellisesti ja ympäristöä kunnioittaen.
 • Vaalimme ja kehitämme yhteistä weladolaista kulttuuria. Jokaisen weladolaisen tehtävä on huolehtia kollegoidensa hyvinvoinnista ja auttaa muita menestymään. Jokaisella on velvollisuus toimia tilanteen ratkaisemiseksi, mikäli pahoinvointia missään muodossa havaitaan.
 • Tiedostamme, että tasapuolinen, hyvinvointia tukeva ja läpinäkyvä resurssointi on suurin haasteemme vastuullisuuden suhteen. Tiedostamme haasteen, ja pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme tällä saralla. Pyrimme vaikuttamaan alaamme, jotta löytäisimme pitkäkestoisempia ratkaisuja sopimuksiin aihealueen osalta (esimerkiksi tiimien ja tuloksien myynti yksittäisten asiantuntijoiden työpanoksen myynnin sijasta).
 • Meillä on nollatoleranssi lahjonnan ja korruption suhteen. Vieraanvaraisuuden ja lahjojen suhteen käytämme harkintaa, huomioimme erilaisten tilanteiden ja toimijoiden omat arvot ja tarpeet. Valmentajat sparrailevat vieraanvaraisuuden ja lahjojen tiimoilta tilannekohtaisen arvion tekemiseksi.
 • Viestimme rehellisesti ja avoimesti sekä onnistumisistamme että mokistamme.
 • Suojaamme kaiken hallussamme olevat itsellemme, asiakkaillemme tai yhteistyökumppaneillemme kuuluvan aineellisen ja aineettoman omaisuuden (muun muassa henkilötiedot, muu tieto, materiaalit, laitteet). Pidämme sekä omat että meille luotetut yrityssalaisuudet.

Myös Weladon alihankkijat ovat sitoutuneet toiminnassaan noudattamaan näitä eettisiä pelisääntöjä yhteisillä toimeksiannoilla.