-

Vahvistamme energiatiimiä tuulivoimaosaamisella – asiakkailla käytettävissä entistä laaja-alaisemmat uusiutuvan energiasektorin palvelut

Kaksi nuorta miestä istuu tietokoneiden ääressä Weladon toimistolla

Laaja-alaiset rakennuttamisen palvelut tuulivoimapuiston elinkaaren kaikkiin vaiheisiin

Uusiutuvan energiantuotannon sektorilla hankekehitys ja rakentaminen käyvät kuumina eikä horisontissa näy jäähtymisen merkkejä. Osaajista on kysyntää. Jatkossa voimme tarjota tuulivoimasektorin palveluita entistä laaja-alaisemmin tuulivoimapuiston elinkaaren kaikkiin vaiheisiin, sillä energiatiimimme on vahvistunut kokeneilla tuulivoimaosaajilla.

Tervetuloa Weladon tiimiin Henri Vanha ja Sami Kosonen. Molemmilla on kokemusta tuulivoima-alan toiminnoista niin projekti- kuin tuotantovaiheisista kohteista. Henri tuo tiimiin sähköteknistä osaamista taitaen sähköasemat ja energiansiirtojärjestelmät, kun taas Samin vahvuusalueita ovat turvallisuus ja valvonta. Niin Henrillä kuin Samillakin on myös erittäin vahva tausta tuotantovaiheessa olevien kohteiden teknisestä hallinnoinnista ja näihin liittyvistä toiminnoista.

Tuulivoima-asiantuntijamme Henri Vanha, Sami Kosonen ja Henri Hanhirova ovat paikan päällä Vaasassa 20.-24.3.2023 Energy Week -tapahtumassa. Tulehan juttelemaan kanssamme!

Turvallisuus merkittävässä osassa nykyaikaista tuulivoimaprojektia

”Tuulivoimapuiston rakentaminen sisältää paljon erikoistoimenpiteitä ja riskitekijöitä. Vuodenaikojen vaihtelujen vuoksi olosuhteet voivat olla ajoittain haasteellisia, eikä kymmeniä tonneja painavien, jopa yli 150 metriin nostettavien voimalakomponenttien kanssa ole varaa kyseenalaistaa turvallisuutta. Tuulivoimaprojekteissa on tärkeää huomioida turvallisuuteen vaikuttavat erityisolosuhteet, varmistaa suunnitelmien ja riskikartoituksien kattavuus sekä usein monikielisen tiimin hyvä ja toimiva yhteistyö, jotta projekti saadaan turvallisesti maaliin tavoitteiden mukaisesti”, kertoo Sami.

Laadukkaasti toteutettu energiansiirtojärjestelmä on investointi tulevaisuuteen

”Tuulivoimapuistosta saatavan tuotannon ja tuloutuksen kannalta kriittiseen osaan nousee tuotantoyksiköt ja valtakunnan verkon yhdistävä siirtojärjestelmä, joka osaltaan mahdollistaa energian siirron kulutuskohteisiin. Energiansiirtojärjestelmän laadukas suunnittelu ja projektointi on investointi puistoyhtiön tulevaisuuteen, sillä tässä ilmaantuneet vikatapaukset voivat aiheuttaa pitkiä tuotantokatkoja ja pahimmissa tapauksissa koskettaa kokonaista tuulipuistoa. Tämän päivän sähkömarkkinoilla lyhytkin tuotantokatko voi tarkoittaa suurta menetystä jo lyhyellä aikavälillä. Palveluidemme avulla asiakas voi saavuttaa lisäarvoa niin laadullisessa kuin resursoinnillisessa mielessä, minkä vaikutukset näkyvät pitkään”, sanoo Henri.

Tuotantovaiheessa oleva kohde luo tuoton ja kattaa tehdyn investoinnin

”Investointina tuulipuiston hankinta-arvo voi kohteesta riippuen nousta jopa satoihin miljooniin. Kun kyseessä on kohde, jonka elinkaari on määritetty vuosikymmeniksi eteenpäin, korostuu laadukkaan käytönaikaisen tekniskaupallisen hallinnoinnin merkitys. Tekniskaupallisen hallinnoinnin tarkoituksena on muun muassa optimoida tuotantoon vaikuttavia tekijöitä, huolehtia omaisuuden arvon ylläpidosta, vastata kohteeseen liittyvästä sidosryhmätoiminnasta sekä turvata kestävää tulevaisuutta turvallisuuden ja ympäristön näkökulmasta”, kertovat Henri ja Sami.

Aina toimiva ja laadukas palvelutoimitus

”Weladon arvot ja tapa toimia kohtaavat omamme. Haluamme toimittaa asiakkaillemme ensiluokkaista laatua sovituissa palvelutoimituskokonaisuuksissa. Yksi osa laatua on osaaminen, jonka avulla kykenemme näkemään eteenpäin ja ennakoimaan mahdolliset projektia haittaavat karikot. Toisena olennaisena osana on aktiivinen ja ennakkoluuloton ote haasteiden ratkaisuissa. Selkeät prosessit ja toimintatavat tukevat työtämme”, kertovat Sami ja Henri.

Lue lisää tuulivoimarakennuttamisen kokemuksestamme! Blogistamme löytyy artikkelit, miten varmistamme onnistuneen tuulivoimahankkeen, miten tasalaatuisuus on tuulivoimaloiden rakennuttamisen valvonnassa weladolainen toimintatapa, sekä millaista erikoisosaamista se vaatii, kun tuulivoimarakentaminen siirtyy maalta merelle. OX2:n referenssitarinassa asiakkaamme kertoo, miten järjestelmällinen asioiden ja laadun dokumentointi vaikuttaa tuulivoimahankkeen onnistumiseen.

Henri ja Sami vastaavat mielellään lisäkysymyksiisi!

Henri Vanha, henri.vanha@welado.fi, +358 40 825 0339

Sami Kosonen, sami.kosonen@welado.fi, +358 40 621 4130