Energia ja verkko

Fossiilisista energialähteistä on väistämättä päästävä eroon, ja energia-ala onkin maailmanlaajuisessa murroksessa. Muun muassa älykäs verkko, power-to-x-teknologiat, uusiutuvan energian käytön lisääntyminen, energian varastointi ja hajautettu energiantuotanto tulevat vaatimaan mittavia investointeja sekä rakennus- ja kehityshankkeita lähitulevaisuudessa.

-

Autamme asiakkaitamme monipuolisesti energia-alan infran ja verkon kehittämiseen liittyvillä hankkeilla - sekä tuemme heidän onnistumisiaan energian erikoisosaamisellamme

Yhdistämme energiahankkeilla teollisen, kiinteistöteknisen, ympäristö- ja kestävän kehityksen, turvallisuuden ja riskienhallinnan asiantuntijuutemme projektinjohdon, rakennuttamisen ja valvonnan osaamiseen, ja tuotamme näin aina räätälöidyn kokonaisratkaisun.

Tuemme asiakkaitamme niin strategisen suunnittelun, investointien valmistelujen kuin rakennushankkeidenkin läpiviennissä. Energia-alan murros tarjoaa mahdollisuuksia niille, jotka osaavat niihin tarttua - olemme apunasi muutoksessa.

Tarvitsetko lisää resursseja tai erikoisosaamista hankkeesi laadukkaaseen toteutukseen?

Asiantuntijamme auttavat aina tavoitteiden asetannasta hankintoihin, suunnitteluttamiseen, toteutukseen, energiantuotannon- ja toiminnan kehittämiseen, sähkön siirron ja jakelun optimointiin, sekä verkon ja tekniikan kunnossa- ja ylläpitoon. Räätälöimme hankkeen toteutusmuodon asiakastarpeen mukaan (esimerkiksi projektinjohtopalvelut tai EPCM-mallit).

Tuotamme rakennuttamisen, projektinjohdon ja ja valvonnan tukea energiasektorin eri hankkeille:

  • tuulivoima
  • aurinkoenergia
  • vetyenergia
  • ydinvoima
  • vesivoima
  • patorakenteet
  • energia- ja televerkot

Lisäksi erikoisasiantuntijat tukevat hankkeita onnistumisessa muun muassa ympäristön, riskienhallinnan ja mallinnuksen keinoin.

Energiamurros on käsillä, mutta tietä tulevaisuuteen ei ole viitoitettu. Samoin kuin rakennusala, myös energia-ala on perinteinen ja hetkittäin jopa kankea. Samoin kuin rakennusalaa, energia-alaa sävyttää myös vahvasti poliittinen päätöksenteko.

Kuitenkin tulevaisuus tulee tarvitsemaan uudenlaista otetta, ja tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia niille, jotka pystyvät niihin tarttumaan. 

Toimimme rakennusalan muutosagentteina - ajaen muutosta sisältäpäin omalle alallemme - ja autamme mielellämme myös asiakkaitamme onnistumaan muutoksen onnistumisessa. Lue lisää ratkaisujen alta johdon konsultoinnin palveluistamme.

Lue lisää aiheesta

OX2: Järjestelmällinen asioiden ja laadun dokumentointi on avain tuulivoimahankkeen onnistumiseen

OX2: Järjestelmällinen asioiden ja laadun dokumentointi on avain tuulivoimahankkeen onnistumiseen

'Dokumentointi on ollut suuri haaste hankkeissa. Niinimäen hankkeessa Welado on kehittänyt yhteistyössä kanssamme projektidokumenttien hallintaa, missä olemmekin ottaneet suuria edistysaskeleita eteenpäin. Dokumenttien hallinnassa Weladon asiantuntijat ovat tehneet todella hyvää työtä', kertoo OX2 rakennuttamisen päällikkö Ville Häkkinen.

Lue lisää

Ota yhteyttä Anttiin

Antti Tiri, liiketoimintajohtaja

Ota yhteyttä Janneen

Janne Paaso, liiketoimintajohtaja