Energia ja verkko

Fossiilisista energialähteistä on väistämättä päästävä eroon, ja energia-ala onkin maailmanlaajuisessa murroksessa. Muun muassa älykäs verkko, power-to-x-teknologiat, uusiutuvan energian käytön lisääntyminen, energian varastointi ja hajautettu energiantuotanto tulevat vaatimaan mittavia investointeja sekä rakennus- ja kehityshankkeita lähitulevaisuudessa.

-

Autamme asiakkaitamme monipuolisesti energia-alan infran ja verkon kehittämiseen liittyvillä hankkeilla - sekä tuemme heidän onnistumisiaan energian erikoisosaamisellamme

Yhdistämme energiahankkeilla teollisen, kiinteistöteknisen, ympäristö- ja kestävän kehityksen, turvallisuuden ja riskienhallinnan asiantuntijuutemme projektinjohdon, rakennuttamisen ja valvonnan osaamiseen, ja tuotamme näin aina räätälöidyn kokonaisratkaisun.

Tuemme asiakkaitamme niin strategisen suunnittelun, investointien valmistelujen kuin rakennushankkeidenkin läpiviennissä. Energia-alan murros tarjoaa mahdollisuuksia niille, jotka osaavat niihin tarttua - olemme apunasi muutoksessa.

Tarvitsetko lisää resursseja tai erikoisosaamista hankkeesi laadukkaaseen toteutukseen?

Asiantuntijamme auttavat aina tavoitteiden asetannasta hankintoihin, suunnitteluttamiseen, toteutukseen, energiantuotannon- ja toiminnan kehittämiseen, sähkön siirron ja jakelun optimointiin, sekä verkon ja tekniikan kunnossa- ja ylläpitoon. Räätälöimme hankkeen toteutusmuodon asiakastarpeen mukaan (esimerkiksi projektinjohtopalvelut tai EPCM-mallit).

Tuotamme rakennuttamisen, projektinjohdon ja ja valvonnan tukea energiasektorin eri hankkeille:

  • tuulivoima
  • aurinkoenergia
  • vetyenergia
  • ydinvoima
  • vesivoima
  • patorakenteet
  • energia- ja televerkot

Lisäksi erikoisasiantuntijat tukevat hankkeita onnistumisessa muun muassa ympäristön, riskienhallinnan ja mallinnuksen keinoin.

Energiamurros on käsillä, mutta tietä tulevaisuuteen ei ole viitoitettu. Samoin kuin rakennusala, myös energia-ala on perinteinen ja hetkittäin jopa kankea. Samoin kuin rakennusalaa, energia-alaa sävyttää myös vahvasti poliittinen päätöksenteko.

Kuitenkin tulevaisuus tulee tarvitsemaan uudenlaista otetta, ja tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia niille, jotka pystyvät niihin tarttumaan. 

Toimimme rakennusalan muutosagentteina - ajaen muutosta sisältäpäin omalle alallemme - ja autamme mielellämme myös asiakkaitamme onnistumaan muutoksen onnistumisessa. Lue lisää ratkaisujen alta johdon konsultoinnin palveluistamme.

Ota yhteyttä Joonakseen

Joonas Haverinen, liiketoimintajohtaja

Lue lisää aiheesta