-

Fingrid: Ulkopuolinen rakennustöiden valvoja toimii sähköasemahankkeilla tilaajan tärkeänä edustajana

Sähkönsiirron kantaverkko kasvaa ja kehittyy. Mittava investointiohjelma on saanut aikaan tilanteen, jossa päteviä rakennusalan ammattilaisia tarvitaan entistä enemmän Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin rakennushankkeisiin. Myös Welado toimii Fingridin rakennuttajakonsulttina sähköasemien rakennus- ja laajennushankkeissa.  

Welado on mukana Fingridin sähköasemien rakennushankkeissa useissa kohteissa, kuten Seinäjoki, Tuovila, Vajukoski, Valkeus, Viitajärvi, Nuojuakangas, Pyhäselkä, Isomaa ja Simojoki.   

”Tilaajana odotamme ulkopuoliselta rakennusvalvojalta itsenäistä ja ammattitaitoista otetta. Siihen kuuluu, että valvoja seuraa laatua ja ongelmatilanteissa esittää tilaajalle valmiiksi mietittyjä ja perusteltuja ratkaisuja. Näiden perusteella tilaajan on vaivatonta tehdä lopullisia päätöksiä. Weladon konsulttien kanssa työnjako on toiminut juuri näin”, kertoo rakennustekninen asiantuntija Ilkka Sykkö Fingridiltä. 

Weladolaisten työtehtäviin kuuluu sähköasemien rakennustekninen- ja työmaavalvonta sekä projektinjohtokonsulttina toimiminen niin maanrakennuksessa kuin pääurakassakin. Maanrakennusurakoissa rooliin kuuluu myös turvallisuuskoordinaattorin tehtävät niin erikseen sovittaessa.

Weladolaiset suorittavat myös sähköasemahankkeiden sähköteknisten töiden ja työturvallisuuden paikallisvalvontaa kuudessa Fingridin laajennushankkeessa perustuen erilliseen hankintaprosessiin.

”Rakennuttajakonsultin yhteistyökyky, hyvä kommunikointitaito ja avoin, mutta riittävän jämäkkä asenne ovat myös tärkeitä ominaisuuksia onnistuneelle valvontatyölle ja sitä kautta suunnitellun rakenneosan elinkaaren toteutumiselle. Nämä ominaisuudet löytyvät esimerkiksi Nuojuakankaan sähköaseman laajennushankkeen valvonnasta ja turvallisuuskoordinoinnista vastaavalta weladolaiselta Henri Hanhirovalta”, Sykkö toteaa. 

Rakennustöiden valvoja – tilaajan silmät ja korvat työmaalla 

Laadukas ja elinkaariajatteluun perustuva infra- ja talotekninen rakentaminen luo vankan perustuksen kantaverkon kehittämiselle ja ylläpidolle. Tärkein ja läheisin työpari valvojalle on urakoitsijan työpäällikkö; kiihkeimpään rakentamisaikaan yhteydenpito hänen kanssaan on tiivistä puhelimella, sähköpostilla ja työmaakäyntien aikana. 

”Meillä Nuojuakankaan hankkeessa weladolainen valvoja on päivittäin yhteydessä urakoitsijan työmaapäällikön kanssa. Kannustan valvojia tekemään työmaalla itsenäisiä päätöksiä, jotta asiat etenevät sujuvasti. Esimerkiksi weladolainen Hanhirova hoitaa urakoinnin jokapäiväisen ohjeistuksen ja seurannan oman harkintansa mukaisesti. Isommat tekniset ratkaisut ja esimerkiksi lisätyötilaukset käymme läpi yhdessä”, Ilkka Sykkö kertoo.  

Muun tärkeän sidosryhmän rakennuttajakonsultille muodostavat Fingridin hankkeen projektipäällikkö ja Fingridin asiantuntijat. 

"Opin joka hankkeessa uutta niin sähköasemarakentamisesta kuin asiakkaan toimintatavoista. Urakoitsijat voivat tulkita ohjeistuksia eri tavoin ja minun tehtäväni on omalta osaltani varmistaa, että asiakkaan etu hankkeessa toteutuu”, kuvailee weladolainen projektipäällikkö Henri Hanhirova työtään.  

Fingridin Nuojuakankaan sähköaseman työmaalla weladolainen Henri valvoo hankkeen etenemistä omien havaintojensa lisäksi dronekuvien avulla.

Ulkopuoliselta rakennusalan ammattilaiselta edellytetään käytännön kokemusta ja osaamista 

Ulkopuolinen rakennustöiden valvoja on alansa ammattilainen ja tottunut toimimaan rakennushankkeilla ja työmailla. Hän tuntee ja tietää alan käytännöt ja yleiset laatuvaatimukset. Kaikkien Fingridin työmailla työskentelevien on kuitenkin suoritettava Fingridin työturvallisuuteen keskittyvä Verkkokoulu, jossa esitellään ja käydään läpi yleisimmät huomioon otettavat seikat ja vaatimukset Fingridin työmailla. Lisäksi Fingridillä on laaja rakennussuunnittelua ja toteutusta ohjaava spesifikaatiokirjasto.

“Fingridin perehdytysmateriaali on laadukas ja hyvää kertausta. Siinä käydään läpi tärkeitä asioita, jotka täytyy ennen projektia ja sen aikana huomioida. Spesifikaatiokirjasto on erinomainen työkalu, sillä sieltä on helppo tarkistaa yksityiskohtia esimerkiksi urakoitsijan suunnitelmien tarkastukseen liittyen”, weladolainen Henri Hanhirova kertoo. 

Ulkopuolisen rakennustöiden valvojan päätehtävä hankkeilla on omalta osaltaan laadukkaan, suunnitelmien mukaisen lopputuloksen varmistaminen turvallisesti, kustannustehokkaasti ja sovitussa aikataulussa.  

”Nuojuakankaan sähköaseman laajennushanke on kaksivuotinen ja se valmistuu syksyllä 2025. Maanrakennustyöt valmistuvat kuukauden etuajassa, joten hanke on edistynyt tähän mennessä mallikkaasti. Pääurakoitsija päässee aloittamaan rakennustyöt keväällä 2024”, toteaa Fingridin rakennustekninen asiantuntija Ilkka Sykkö.  

Kaipaatko Weladon asiantuntijoita omalle hankkeellesi? Paason Janne kartoittaa tarpeesi ja sopivat weladolaiset, otahan yhteyttä!

Janne Paaso, 0400 224 024, janne.paaso@welado.fi