Dronekuva ratapihalta Tampereelta, raiteet ja silta kuvan keskiössä.

Infrarakennuttaminen

Väyläverkon kehitys ja kunnossapito, eli liikenteen ja logistiikan sujuvuuden varmistaminen, ovat toimivan ja kilpailukykyisen yhteiskunnan tukipilareita. Miten nämä monesti megakokoiset hankkeet johdetaan taitavasti maaliin samalla varmistaen, että liikenne on sujuvaa ja turvallista?

-

Onnistunut väylähanke on monen osatekijän summa. Yhteistyö on kuin liima niiden yhteenliittämiseksi

Paine kehittää valtakunnallista väyläverkkoa on suuri. Hankkeet ovat vaativia: monet tekniikka-alat on sovitettava sujuvasti yhteen ja liikennehäiriöt minimoitava. Samalla projektissa on varmistettava, että työskenteleminen on kaikille turvallista. 

Eri väylämuotojen (rata, kaupunkirata, tie, katu, vesiväylä, satama ja ilmailu) hankkeilla on kaikilla sekä omat ominaispiirteensä että erikoistarpeensa liittyen muun muassa tekniikkaan ja toimialaympäristöön. Kaikki nämä on huomioitava oikea-aikaisesti ja oikealla tavalla sekä suunnittelussa että toteutuksessa.

Toimivat väylät ovat avain Suomen kilpailukyvylle

Julkiset ja yksityiset liikenneverkon haltijat tekevät jatkuvasti merkittäviä investointeja liikenteen toimintavarmuuden ja kapasiteetin parantamiseksi. Toimiva liikenne, joka on riippuvainen laadukkaasta väyläinfrasta, palvelee liikkumisen edistämistä niin kaupunkien välillä kuin niiden sisällä. Logistiikan tulee olla sujuvaa ja logistiikkakustannusten mahdollisimman matalat, jotta suomalaiset teollisuuden toimijat pystyvät kilpailemaan kansainvälisillä markkinoilla.  

Liikenne- ja viestintäministerin julkaisema Liikenne 12 -suuunnitelma taklaa seuraavaksi 12 vuodeksi liikenneväyliä maalla, merellä ja ilmassa.  

Väylähankkeet ovat teknisesti haastavia ja monimutkaisia. Niissä yhdistyy useita tekniikka-aloja ja lisäksi toteutus tehdään liikenteen ehdoilla. Jokaisella väylämuodolla on omat ominaispiirteensä, jotka on tärkeä osata huomioida hankkeen jokaisen vaiheen aikana. Lisäksi usein pitkäkestoisissa väylähankkeissa tiedonkulun tärkeys ja kokonaisuuden ymmärrys korostuvat onnistumistekijöinä projektinjohdon osalta.

ARTISAN on Weladon asiakaslupaus, arvopohja ja tapa toimia. Rakennuttamisen ja projektinjohdon ammattilaisemme sekä eri tekniikka-alojen asiantuntijamme auttavat sinua rakennushankkeesi toteuttamisessa.

Ottamalla Weladon hankkeellesi, saat paitsi tarjotun asiantuntijatiimin osaamisen käyttöösi, myös muiden Weladon artisaanien asiantuntijuuden. Toimintamme ovat organisoituneet niin, että asiantuntijatiimimme auttavat projektitiimejä onnistumaan aina kulloisenkin tilanteen erikoisosaamistarpeen mukaan.

Tie- ja katu

Lue lisää

Kunnallistekniikka

Lue lisää

Vesiväylät ja satamat

Lue lisää

Ilmailun infra

Lue lisää

Taitorakenteet

Lue lisää

Verkko ja energia

Lue lisää

Viheralueet ja ympäristö

Lue lisää

Kaupunkirata

Lue lisää

Lue lisää aiheesta

Ota yhteyttä

Joonas Haverinen, liiketoimintajohtaja