-

Uudistava perehdytysohjelma ála UKI-Welado

Hernesniemi Sonja
Hernesniemi Sonja
HRD-asiantuntija

Viime vuoden lopulla lähdimme toteuttamaan UKI arkkitehtien kanssa ”Rakennusalan suunnannäyttäjät” -verkoston ideaa yhteisestä organisaatiorajat ylittävästä perehdytyskokonaisuudesta kesäharjoittelijoille. Työpajakokonaisuuden pääteemat syntyivät verkostoyhteistyön sivutuotteena: yhteistyön parantaminen ja tiivistäminen rakennushankkeiden eri osapuolien välillä, liiketoimintaymmärryksen lisääminen, työssä merkityksellisyyttä luovien elementtien löytäminen ja tunnistaminen sekä itsetuntemuksen ja hyvinvointitaitojen kehittymisen tukeminen urapolun alkuvaiheista lähtien.

Perehdytysohjelmamme oli kuin visiomme paremmasta työelämästä – avoin, rehellinen, empaattinen ja inhimillinen. Kulttuurinmuutos vaatii totuttujen toimintatapojen tunnistamista, kriittistä tarkastelua ja avointa keskustelua ja traineepolkumme koostuikin näiden elementtien varaan.

Jokaisessa työpajassa oli teemaan liittyvä alustus, kaksi erilaisten uratarinaa sekä teemojen yhteistä työstöä. Alustusten kautta syvennyttiin rakennushankkeen elinkaareen, konsulttiliiketoiminnan peruselementteihin sekä asiantuntuntijatyön hyvinvointia haastaviin ja lisääviin tekijöihin. Uratarinoiden kautta saimme kuulla, kuinka erilaisia polkuja pitkin rakennusalalle oli päädytty: toiset polveilevalta polulta loikaten ja toiset määrätietoisemmin kohti suunnittelu- ja rakennuttamistehtäviä kulkien. Kaikki nämä erilaiset polut olivat erilaisuudessa todella mielenkiintoisia ja oli myös mukava saada niiden kautta konkreettinen muistutus, kuinka kaikki opiskelu- ja työkokemus kerryttää paljon hyödyllisiä tietoja ja taitoja, joita pystyy hyvin hyödyntämään myöhemmin työuralla.

Emme päästäneet osallistujia helpolla työpajojen ryhmätehtävissä. Laitoimme heidät esimerkiksi (pilke silmäkulmassa) suunnittelemaan ja rakennuttamaan virallisen jälkiruoan UKI-Welado työpajoille – varsin eriskummallisten reunaehtojen ja tilaajan pitkän vaatimuslistan kanssa. Toisessa tehtävässä pyysimme heitä vastaamaan kuvitteelliseen tarjouspyyntöön referenssivaatimuksineen varsin todentuntuisen resurssitilanteen kuvauksen kera. Tehtävässä harjoittelijat pääsivät todella pohtimaan, kuinka puntaroisivat tilannetta sekä päättämään, vastaisivatko he käsillä olevaan tarjoukseen.

Millaisia kokemuksia saimme ja mitä opimme?

”Tärkeitä aiheita työpajoissa ja oli kiva tehdä yhteistyötä toisen organisaation kanssa. Uratarinoista oli hieno kuulla, miten erilaisia polkuja ihmisillä oli ollut”

”Työpaja herätti hyvää keskustelua ja pakotti ajattelemaan asioita usealta eri kantilta.”

”Hyviä pointteja ja raadollisuutta peruslätinöiden sijaan”

Kuten yllä olevat osallistujapalautteetkin vahvistavat, perehdytysohjelmamme onnistui rakentamaan uudenlaista perspektiiviä ja laajempaa verkostoa rakennusalalla uraansa aloittaville. Alustuksista osallistujat kertoivat oppineensa uutta ja pystyvänsä hyödyntämään oppimaansa työtehtävissään. Työpajatyöskentely kasvatti kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä rakennusalasta ja antoi mahdollisuuksia tarkastella rakennushankkeita eri roolien linssien läpi. Tarjoamamme työkalut itsetutkiskeluun ja oman merkityksellisen asiantuntijuuden havainnointiin koettiin hyödyllisiksi. Uratarinat olivat kesäharjoittelijoiden näkökulmasta todella mielenkiintoisia ja saivat heidätkin hahmottamaan laajemmin heillä jo olevaa osaamista sekä tarjosivat uusia ideoita oman oppimispolun suunnitteluun.

Järjestejien näkökulmasta oppiminen ei todellakaan ollut yhdensuuntaista. Matkan varrella me organisaatioina opimme myös paljon toisiltamme, saimme itsekin syvennettyä tietämystämme rakennushankkeiden muiden osapuolien tehtävistä sekä tuoreita ideoita perehdyttämiseen. Työpajoissa kuuntelimme innostuneina kesäharjoittelijoiden ajatuksia valmennuksen teemoihin liittyen - heillä oli todella hyviä ja tuoreita näkemyksiä johtamiseen, yhteistyöhön ja merkitykselliseen asiantuntijuuteen liittyen. Yksittäisenä huomiona täytyy myös todeta, että esitystekniikan osaaminen taso oli harjoittelijoiden joukossa huikea ja saimme nähdä muutamissa minuuteissa koottuja todella kauniita ja viihdyttäviä esityksiä! Tästä päätellen tylsien PP-esitysten aikakausi lähestyy (onneksi) loppuaan.

Parannettavaakin tietysti jäi. Jouduimme järjestämään kaksi kolmesta työpajasta kokonaan verkkototeutuksena. Verkostoitumisen ja ajatustenvaihdon kannalta naamatusten tapaaminen olisi ollut ehdottomasti mielekkäämpää. Rakennushankkeen vaiheet ja eri tahojen tehtävät lupasimme esitellä seuraavalla kerralla vielä tarkemmin. Kaivelemme jatkoa ajatellen esiin myös enemmän konkreettisia esimerkkejä organisaatiorajat ylittävästä yhteistyöstä rakennushankkeilla.

Rakennusalan kehityksessä ja muutoksessa perehdytyksen kehittäminen on tärkeää sekä liiketoiminnan että alalle pyrkivien uusien osaajien kannalta. Kokeilumme osoitti, että perehdytysyhteistyö eri organisaatioiden kesken voi olla erittäin hedelmällistä ja että perehdytys voi olla enemmän kuin alaan ja sen tapoihin opastamista – se voi myös olla uudistavaa ja oivalluttavaa dialogia tulevaisuuden tekijöiden kanssa.

Kiitos UKI arkkitehdit ja Weladon ja UKI:n kesän 2023 harjoittelijat yhteisistä oppimishetkistä!

Vuoden 2024 kesätyöpaikat löytyvät urasivustoltamme.