-

Mittauspalvelut – aina tilaajan puolella

0 kommenttia

Hankkeilla on viime vuosina ollut monenkirjavia tapoja tehdä maastomittauksia. Myös jokaisella palveluntarjoajalla on erilaiset tavat operoida hankkeilla ja luovuttaa mittausaineistoa. Näihin kun ynnätään vielä fakta, että mittausasioihin ei saa tukea hankkeen aikana, niin tilaajalla on käsissään nippu hankkeen budjettia ja aikataulua uhkaavia riskielementtejä. Maastomittauksissa on selkeä tarve riippumattoman toimijan tarkastus-, valvonta- ja neuvontapalveluille.

Weladon mittauspalveluilla on kolme palvelukärkeä: tarkastus- ja valvontatoiminta, raiteenkartoitus ja mittausperustat.

”Palveluihimme kuuluvat esimerkiksi maastomittaustarpeiden ja -menetelmien määrittely sekä hankeasiakirjojen laadintaa. Tarvittaessa todennamme näytetarkastusmittauksin, että aineisto vastaa tilannetta maastossa, ja määritämme lisämittaustarpeet”, kertoo projektipäällikkö Jarkko Vilppola, ja jatkaa: ”Meillä on myös mahdollisuus tarkastaa mittaustietojen lisäksi urakoitsijoiden mittalaitteita tai mittausperustaa tekemällä verrokkimittauksia urakoitsijoiden omien mittaustulosten rinnalle.”

Tilaajalla ei aina ole aikaa tai osaamista antaa tukea tai ottaa kantaa maastomittauksen ratkaisuihin tai kysymyksiin. ”Nyt tilanne on se, että koska maastomittauksen prosesseihin ei ole standardoitua toimintatapaa, riippuu työn jälki aina sen tekijän tavasta tehdä asioita,” Vilppola toteaa.

Tavoitteena on saada alalle standardoitu tapa tehdä ja tarkistaa mittausaineistoja.

Maastomittausaineiston standardointi

Standardoitu toimintatapa nostaisi maastomittausaineiston laatutasoa niin, että aineisto palvelisi paremmin paitsi suunnitteluvaihetta myös koko hankeen elinkaarta.

Johtoajatuksemme on, että valvonta- ja tarkastusprosessien tulisi olla vakioituja. Silloin menettelyt olisivat riittävän kattavat, mutta silti kevyet ja tasapuoliset kaikille toimijoille. Tarkoituksena on parantaa vastaanotettavan mittausaineiston laatua, jotta se olisi tilauksen mukaista ja tehty ohjeistusten mukaisesti,” Jarkko Vilppola kertoo. 

Tasalaatuisuus ja tasapuolinen kohtelu varmistetaan sillä, että myös aineiston vastaanottoprosessi vakioidaan. Silloin kaikesta vastaanotettavasta aineistosta tarkastetaan samat asiat toimijasta riippumatta.

Aina tilaajan puolella

Tilaajaa kiinnostaa kaksi asiaa: Miten voi olla varma, että toimitettu aineisto on tilauksen mukaista ja rahoille on saatu vastinetta?

”Ainut keino on se, että mittausaineisto tarkastetaan. Tarkastamalla saadaan laadukasta ja tilauksen mukaista aineistoa koko hankkeen elinkaaren ajalle. Silloin asiat tulee tehdyksi kerralla oikein. Samalla tuemme hankeen osapuolia mittausasioissa aina mittaushenkilöstä projektijohtoon saakka koko hankkeen ajan, jolloin alan osaaminen kehittyy”, Vilppola kuvailee.

Etenkin valvonta- ja tarkastustoiminnassa on olennaista, että toimija on urakkapalkkioista riippumaton ja ilman kytköksiä suunnittelijoihin tai urakoitsijoihin. Missä roolissa Weladon mittausasiantuntijat projektissa toimivatkaan, pitävät he aina sen tilaajan puolia.

Sata vuotta mittausalan kokemusta

Etenkin raidekartoituksen ja mittausperustan osaajista ja osaamisesta on puutetta. Alan kärkiosaaminen on keskittynyt vahvasti Weladoon, sillä yrityksessä työskentelee tällä hetkellä viisi mittauksen asiantuntijaa, joilla on mittausalan kokemusta yhteensä yli sata vuotta.

”Jokaisella meistä on hyvin vahva osaaminen etenkin ratapuolen raide- ja runkomittauksissa, minkä lisäksi osaaminen ja kalusto mahdollistavat kaiken mittaamiseen liittyvän työn myös tie-, kiinteistö- ja teollisuushankkeissa. Toimeksiantojen aikana kehitämme mallinnusten automaattista tarkastustoimintaa, alan osaamista erilaisia teknologioita hyödyntäen ja maastomittauksen prosesseja. Toimimme konsulttien tukena ohjaamalla toimintaa oikeaan suuntaan”, kertoo Jarkko Vilppola.

Kaipaatko mittauksen asiantuntemusta hankkeellesi? Ota yhteyttä Jarkkoon!

jarkko.vilppola@welado.fi, +358 40 588 0389

 


Kommentit

Ei kommentteja