Sormi osoittaa kiertotalous palikkaa

Kiertotalous

-

Rakennuttaminen ei voi enää perustua tuhlailevaan materiaalien käyttöön - kiertotalous toimintamallina tuo  taloudellisia hyötyjä

Kestävyyskriisi näkyy myös rakentamisen alalla - luonnonvarjoen tuhlailevasta käytöstä on luovuttava. Kiertotalous-ajattelun myötä löytyy uusia toimintamalleja, jotka ovat myös taloudellisesti kannattavia. 

Welado oli mukana Tampere-Seinäjoki radan turvalaitejärjestelmän uusimisessa. Väyläviraston laskelmien mukaan kierrätys toi miljoonan euron säästöt hankkeessa. Tulevaisuudessa kierrätys otetaan mukaan jo hankesuunnitteluvaiheessa, jotta kierrätettävät materiaalit käytetään ja varastoidaan tehokkaasti. Lue koko referenssi.

Weladon ARTISANIT auttavat sinua jalkauttamaan kiertotalouden haasteet jokapäiväiseen toimintaan

  • Kiertotalouden strategiatyö:  Kiertotalouden integrointi osaksi organisaation johtamis- ja toimintajärjestelmää
  • Kiertotalouden hankintaosaaminen: Rakennushankkeen, -kriteerien ja mittareiden määrittely  sekä suunniteltujen kiertotalousratkaisujen toteutuksen sisällyttäminen mukaan urakoiden tarjouspyyntöihin.  
  • Alueelliset kiertotalousselvitykset (työpaja): Selvitetään hankkeelta vapautuvat materiaalit sekä niiden laatu, määrä ja sijainti. Lisäksi selvitetään mitä materiaaleja hankkeen toimintaympäristöstä on saatavilla ja miten niitä voitaisiin hankkeella hyödyntää.
  • Rahoitushakemukset
  • Päästölaskenta ja vähähiiliset ratkaisut
  • Uusiomateriaalipalvelut

Ota yhteyttä

Pinja Kasvio, ympäristöpäällikkö