-

Tehokas ratamateriaalien kierrätys voi tuoda rautatiehankkeissa jopa miljoonan euron säästöt

Tehokas ratamateriaalien kierrätys voi tuoda rautatiehankkeissa jopa miljoonan euron säästöt

Väylävirasto hallinnoi ja omistaa ratainfraa, jossa jo käytetyn materiaalin kierrättäminen laskee uusien ratahankkeiden kustannuksia. Tämä on jo todistettu Tampere–Seinäjoki-turvalaitteiden uusimishankkeen aikana. Kierrätystoiminta kasvaa koko ajan, mutta tällä hetkellä sitä rajoittaa muun muassa halli- ja säilytystilan puute.

Väyläviraston hankkeet ovat erikokoisia palapelin palasia osana valtakunnallisen väyläverkon kehittämistä. Yksittäisistä hankkeista vastaavat projektipäälliköt, jotka ovat saaneet omalle hankkeelleen rahoituspäätöksen. Erillisten rahoituspäätöksien vuoksi projektipäälliköiden näkyvyys seuraavaan hankkeeseen voi olla huono, ja niinpä rinnakkaista suunnittelua voi olla käytännössä hankala toteuttaa. Riihimäki–Tampere turvalaitteiden uusimishankkeeseen (RITA) sisältyi optio Tampere-Seinäjoki turvalaitteiden uusimishankkeeseen (TASE). Weladon asiantuntijat arvioivat kierrätettäviksi sopivat materiaalit ja tekivät suosituksen niiden käytöstä.

”Olemme projekteissa jo aikaisemmin käyttäneet muun muassa uusittuja baliiseja varaosiksi, sillä niiden kustannusvaikutus on merkittävä. Weladon riskiarvioinnin ja ideoinnin jälkeen kierrättäminen on laajentunut projektissa kaappien ja opastinmastojen uudelleen käyttöön. On hyvä, että kumppanimme pohtii aktiivisesti materiaalien uusiokäyttöä”, sanoo Miikka Uotila, Väylävirasto.

Kierrätys mukaan hankesuunnitteluun

Kierrätettävän materiaalin arvioinnissa tuli huomioida koko uuden turvalaitejärjestelmän elinkaari. Uudelleen kierrätettäviksi materiaaleiksi valittiin muun muassa radanvarressa sijaitsevat turvalaitekaapit, opastinmastot ja niiden valolipat sekä JKV-baliisit ja BIS-kortteja. Lisäksi kunnossapidon tarpeisiin kerättiin esimerkiksi valoyksiköiden lamppukantoja, raideopastimia sekä opastinrakenteita

“Kävimme huolellisesti läpi vapautuvan materiaalin ja niiden käytettävyyden tulevissa hankkeissa. Osaa materiaaleista ei kannattanut kunnostustarpeiden vuoksi kierrättää, vaan uuden hankkiminen oli joissakin tapauksissa kustannustehokkaampaa. TASE-projekti on todentanut, että kierrättäminen on myös taloudellisesti kannattavaa. Jatkossa haasteena tulee varmasti olemaan kierrätettävän materiaalin varastoiminen ja kierrättämisen hankesuunnittelu”, kertoo Lauri Bois, projektinjohtaja, Welado.

Lue referenssi: Riihimäki–Tampere-turvalaitehanke valmistui ennätysajassa saumattoman yhteistyön ansiosta (RITA hanke)

Lue palveluistamme ympäristö ja kiertotalous: Kestävä kehitys ja ympäristöarvot – vastuullinen toiminta on tärkeää

Lisätietoja antaa Lauri Bois. 


Palvelumme