-

Utajärven kunnan tukena kohti vastuullista resurssiviisautta

Utajärven kunnan tukena kohti vastuullista resurssiviisautta - Weladon kiertotalouden asiantutuntijat auttavat selkeyttämään tavoitteet

Weladon kiertotaloustiimi auttoi Utajärven kuntaa tekemään hankehakemuksen Ympäristöministeriön kuntien ilmastoratkaisut – hankehakuun. Rahoitusta haetaan hankkeelle, jossa tehtäisiin kiertotalouden käsikirja ja päästölaskentatyökalu Utajärven kunnan Mustikkakankaan teollisuusalueen rakentamisen tarpeisiin. Hanke toteuttaisi Utajärven kunnan Resurssiviisauden tiekartan toimenpiteitä.

"Kiertotalouden ja ilmastoystävällisen toiminnan avulla meillä on mahdollisuus luoda uutta elinvoimaa kuntaan", sanoo Utajärven kunnan elinympäristöjohtaja Petri Leskinen. "Weladon asiantuntijat auttoivat meitä sanoittamaan ja selkeyttämään tavoitteemme hankehakemukseen", Leskinen kiittelee.

Utajärvi haluaa kehittää kiertotaloutta erityisesti Mustikkakankaan teollisuusalueella, josta visioidaan hiilineutraalia kiertotalouskeskusta. Käsikirjan avulla kiertotalousmateriaalien käyttö sujuvoituisi, ja Utajärvi voisi paremmin hyödyntää olemassa olevia resurssejaan, kuten purkukohteista tulevia materiaaleja.

Lisätietoja Elinalta!

Elina Ahlqvist

Projektipäällikkö

+358 40 022 8134, elina.ahlqvist@welado.fi

Kuva: Christopher Burns


Lisätietoja antaa