-

Vaativa henkilöratapiha-hanke Tampereen kaupunkikehityksen ytimessä mahdollistaa Tampereen keskustan kehittymisen

Suunnitteluvaiheessa olevan hankkeen referenssi: Tampereen henkilöratapiha ja kaupunkikehitys

Vaativa henkilöratapihahanke Tampereen kaupunkikehityksen ytimessä mahdollistaa Tampereen keskustan kehittymisen

Tampereen henkilöratapiha on Tampereen keskustassa Kannen alueen ytimessä. Tampereen henkilöratapiha -hankkeessa henkilöratapihalle ja Itsenäisyydenkadun alikulkusiltaan tehdään muutoksia, jotka mahdollistavat henkilöratapihan läheisyydessä olevan alueen tulevan kehityksen.

Henkilöratapihan uudistaminen on osa Tampereen keskustan kehittämistä. Ratapihan läheisyydessä on käynnissä ja suunnitteilla useita Tampereen kaupungin ja eri toimijoiden kehityshankkeita, kuten Asemakeskus-, P-Hämpin laajennus ja Tampereen Kansi ja Areena -hankkeet.  Nämä ovat osaltaan riippuvaisia henkilöratapihan uudistamisesta ja näiden kehityshankkeiden vaatimukset Tampereen henkilöratapiha -hankkeen pitää omissa ratkaisuissaan tunnistaa. Lisäksi on huomioitava muusta kaupunkiympäristöstä aiheutuvat tekijät.

Hankkeella ennennäkemättömiä suunnitteluhaasteita ratkotaan yhdessä ja pilotoidaan CO2 -päästölaskentaan ja elinkaarikustannuksiin liittyviä vastuullisuustekoja

”Sijainti aivan kaupungin ytimessä, keskellä muita hankkeita, joiden suunnittelu on hyvin eri vaiheissa, vaatii Tampereen henkilöratapiha -hankkeen suunnittelulta paljon. Suunnittelun pitää pystyä ottamaan näiden rinnakkaisten hankkeiden tarpeet huomioon, jotta Kannen alueen rakentaminen muilta osin on myöhemmin mahdollista, eikä tule liian kalliiksi”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Mikko Heiskanen Väylävirastosta.

Jatkuva vuoropuhelu kaikkien hankkeen osapuolien kanssa onkin hankkeen onnistumisen edellytys.  ”Weladon tiimi on sitoutunut viemään hanketta aktiivisesti eteenpäin. He tuovat osaajat yhteen ratkomaan yhdessä erityisen vaativia teknisiä haasteita. Näin suunnittelua on voitu viedä eteenpäin. Weladon avulla uskomme pystyvämme lähtemään toteutusvaiheeseen heti rahoituksen varmistuttua. Luotamme Weladoon ja menemme eteenpäin hyvällä sykkeellä”, Heiskanen jatkaa.

“Näin isossa ja haastavassa hankkeessa ratkomme ennennäkemättömiä haasteita. Projektinjohtamisessa olemme ottaneet käyttöön paljon muun muassa Lean-työkaluja.  Niillä pyrimme ketteröittämään niin projektin etenemistä kuin tiedonkulkuakin. Hanke vaatii siinä mukana olevilta erityisen paljon muutosvalmiutta ja ongelmanratkaisukykyä. Avoin ja osallistava yhteistyö kaikkien osapuolien kanssa, tuettuna taitavalla viestinnällä ovat avaimia onnistumiseen.  Nämä ovat niitä taitoja, joilla hanketta viedään onnistuneesti eteenpäin. Haluamme myös pilotoida hankkeella uusia asioita, olemme muun muassa Väyläviraston CO2-päästölaskennan ja elinkaarikustannusten pilottihanke", kertoo projektipäällikkö Kimmo Laatunen Weladolta.

Tampereen henkilöratapiha -hankkeen valmistuttua matkaketjut ovat sujuvia ja esteettömiä ja matkustuskokemus aivan uutta luokkaa

Tampereen henkilöratapiha -hankkeessa nykyinen Itsenäisyydenkadun alikulkusilta ja vanha asematunneli yhdistetään yhtenäiseksi matkaterminaaliksi, jossa on mukava liikkua ja josta löytyy palveluita. Kokonaan uudelleen rakennettavan asematunnelin 600-neliöinen liiketilakokonaisuus tulee tarjoamaan monipuolisia toimitiloja matkavirtojen ytimessä. Yhteydet laitureille uudistetaan aseman historiallisia ratkaisuja kunnioittaen. Hankkeessa henkilöratapihalle rakennetaan myös uusi välilaituri ja Itsenäisyydenkadun alikulkusillan lisäksi uudistetaan muitakin vaativia siltakohteita: Erkkilän ylikulkusilta sekä Viinikanojan ja Tampereen valtatien alikulkusillat. Töiden valmistuttua erilaiset matkaketjut ovat sujuvia ja esteettömiä.

Väyläviraston kustannusarvio hankkeelle on tällä hetkellä noin 160 miljoonaa euroa sisältäen rakentamisvaiheen kustannukset. Lisäksi hankkeella on muita rahoittajia noin 50 miljoonan euron edestä, muun muassa Tampereen kaupunki, VR-Yhtymä Oyj ja Fintraffic Raide Oy. Hankkeen lopullinen laajuus ja kustannukset sovitaan rahoitus- ja toteuttamissopimuksissa. Hankkeen toteuttamiselle ei ole vielä rahoituspäätöstä.

Lisätietoja hankkeesta ja sen etenemisestä antaa Kimmo Laatunen.


Palvelumme