Kuvassa metsä ylhäältäpäin kuvattuna. 
Ympäristöjohtamisen asiantuntijapalveluiden tarkoituksena on varmistaa, että suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan ympäristöön liittyviä lakeja ja määräyksiä

Ympäristö ja kiertotalous

-

Kestävä kehitys ja ympäristöarvot ohjaavat vastuulliseen luonnonvarojen käyttöön sekä luonnonympäristön suojelemiseen - oletko valmis?

Kestävä kehitys ja ympäristöarvot ovat nykyään välttämättömiä osia kaikessa toiminnassa. Ne eivät ole enää vain strategisia etuja, vaan pakollisia tekoja maapallon ja ihmisten hyvinvoinnille. Rakentamisen alalla tämä  tarkoittaa sitä, että on otettava huomioon ympäristö-, kiertotalous- ja uusiomateriaalien merkitys niin käytännössä kuin sopimusteknisesti. 

Eduskunta hyväksyi rakentamisen päästöjä pienentävät ja digitalisaatiota edistävät lait 1.3.2023

Uusi laki tuo ilmastonmuutoksen torjunnan kattavasti osaksi rakentamisen lainsäädäntöä. Laki pyrkii sujuvoittamaan rakentamista, vauhdittaa kiertotaloutta ja digitalisaatiota ja parantaa rakentamisen laatua.  Suurin muutos nykyiseen maankäyttö- ja rakentamislakiin on ilmastonmuutoksen hillinnän tuominen osaksi rakentamisen lainsäädäntöä. Laki ohjaa rakentamaan vähähiilisesti, eli huomioimaan rakennuksen koko elinkaaren aikana syntyvät ilmastohaitat ja -hyödyt. (Lähde eduskunnan tiedote 1.3.2023)

Autamme sinua valmistautumaan lakiuudistukseen ja laskemaan hankkeesi elinkaaren ajan CO2-päästöt

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa CO2-päästölaskenta tulee pakolliseksi ylitse elinajan. Samalla asetetaan raja-arvoja päästöille ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Vaatimukset linkitetään rakennuslupaprosessiin. Alussa vaatimukset koskevat julkista rakentamista, mutta laajenevat nopeasti koskemaan muuta rakennuskantaa. Autamme sinua valmistautumaan lakiuudistukseen ja laskemaan projektiesi CO2-päästöt ja toteuttamaan käytännön tekoja, jotka vievät kohti puhtaampaa ja vastuullisempaa tulevaisuutta.

Ympäristöartisaanimme tarjoavat kattavat asiantuntijapalvelut niin rakennusalan, teollisuuden kuin johtamisenkin ympäristöhaasteisiin.

Ympäristö ja vastuullisuus

Ympäristö ja vastuullisuus

Lue lisää
Kiertotalous

Kiertotalous

Lue lisää

Ota yhteyttä

Pinja Kasvio, ympäristöpäällikkö