-

Tasalaatuisuus tuulivoimaloiden rakennuttamisen valvonnassa on weladolainen toimintatapa

0 kommenttia

Tuulivoimamarkkinat käyvät nyt kuumana - tuulivoimapalvelujen tuotteistaminen ja asiantuntijuuden monistaminen on tasalaatuisen palvelun takana

Tuulivoimalahankkeet kasvavat, ja asiantuntijoista on pulaa. Asiantuntijaksi ei valmistuta suoraan opintojen jälkeen, vaan kokemusta on kartutettava käytännön työn kautta. Monella konsultilla on käytännön työkokemusta muun muassa urakoitsijan roolissa, mikä antaakin hyvän pohjan rakennuttajakonsultin työhön.

‘Meillä kaikki uudet rakennuttajakonsultit perehdytetään Weladon toimintatapoihin, jossa tekemistä ohjaavat selkeät toimintamallit ja tavoitteet. Nuoret tekijät otetaan mentorointiohjelmaan, jossa heidät perehdytetään työhön kokeneen konsultin rinnalla’, kertoo projekti-insinööri ja valvoja Henri Hanhirova Weladolta.

Rakennuttajakonsulteilta tilataan erilaista osaamista, kuten

 • hankekehitysvaiheen asiantuntijatyö
 • hankkeen suunnitteluttaminen ja urakoiden kilpailuttaminen
 • projektin johtamisen palvelut
 • turvallisuuskoordinaattori
 • kolmannen osapuolen tarkastukset
 • infra-, perustus- ja sähkötyön valvonta sekä pystytysvalvonta
 • dokumentaation hallinta.

Asiantuntijatyön tasalaatuisuus on oletusarvo – selkeys raportoinnissa ja viestinnässä auttavat hanketta onnistumaan

Haastattelimme alan toimijoita, ja laadun henkilöityminen nousee useasti esille. Rakennuttajakonsulteilta toivotaan aktiivisuutta ja näkemystä selkeän raportoinnin ja dokumentaation lisäksi. Työmailla sattuu ja tapahtuu, ja asioiden ennakoiminen ja ennakkoluuloton haasteiden ratkominen aktiivisella otteella on hyvän konsultin ominaisuuksia. Työmaakäynneillä konsulttien toivotaan keskittyvän arkiseen työskentelyyn ja reagoimaan työmaalla tehtyihin huomioihin. Ei riitä, että kirjoitetaan raportti ja lähetään se tilaajalle ja urakoitsijalle. Valvontatyön huomiot on syytä keskustella asianomaisten kanssa kasvotusten urakoitsijan ja tilaajan kanssa, ja pyrkiä ratkomaan ne yhdessä.

Best practise sharing – OX2 Niinimäen tuulivoimapuistohankkeen onnistumisen takana kattavat valvontasuunnitelmat ja sitä tukeva dokumentaatio

Welado on yhdessä OX2 kanssa tuottanut Niinimäen tuulipuistohankkeen valvontatyön osalta kattavat valvontasuunnitelmat, joiden avulla eri työvaiheet valvotaan. Valvontasuunnitelma on täysin linjassa urakoitsijoiden laadunvalvontasuunnitelman kanssa. Sen avulla oleellisimmat asiat on varmistettu ja dokumentoitu läpi toimitusketjun. Rakennuttamista ohjaavan dokumentointimallin avulla urakoitsija saa selkeät listaukset, mitä urakalta vaaditaan, ja tilaajana pystymme helposti seuraamaan hankkeen toteutumista. Tämä on ollut iso juttu hankkeen onnistumisen kannalta.

Tuulivoimapalvelujen tuotteistamien on Weladon vastaus osaajapulaan ja tasalaatuiseen palveluun

”Me Weladolla haluamme toimittaa asiakkaillemme aina hyvää, samanveroista ja laadukasta palvelua riippumatta siitä, kuka konsultti palvelumme toimittaa. Tuotteistaminen selkeyttää ja yhtenäistää palvelun sisältöä”, kuvailee Henri Hanhirova.

Tuotteistamisen ja asiantuntijuuden monistamisen sydämessä ovat:

 • Hyvin määritellyt prosessit, jotka ohjaavat tekemistä. Tämä mahdollistaa nopean oppimisen. Uusia henkilöitä on helppo perehdyttää, ja asiakkaat tietävät, miten me toimimme.
 • Standardoidut menetelmät. ‘Saman toistaminen’ voidaan varmistaa henkilöstä riippumatta. Asiakas voi luottaa, että asiantuntijamme tietävät toimintamallit ja toimivat parhaiden mallien mukaisesti.
 • Tarkkaan sovitut laatukriteerit ja mittaaminen yhdessä asiakkaan kanssa. Pystymme tämän läpinäkyvyyden kautta varmistamaan kaikille osapuolille halutun rakennetun laadun. Asiakas näkee sovitusti toteutuman.
 • Osaamistiimit. Osaajatiimimme asiantuntijat ovat joustavasti käytettävissä projekteissa. Weladolla osaamista löytyy muun muassa sähkövoimatekniikassa, silta- ja satamatyöhankkeissa, ympäristösuunnittelussa ja viestinnässä.

Lue lisää:

Artikkeli: OX2 Ville Häkkisen ja Weladon Janne Paason haastattelu Niinimäen tuulivoimalahankkeen toteutuksesta

Lue Henrin artisaanihaastattelu

Tutustu energia-alan osaamiseemme

Lue referenssi Rakentamisen aikainen viestintä auttaa ihmisiä arjessa ja projektia onnistumaan

Haluatko kuulla lisää! Ota yhteyttä Henriin

henri.hanhirova@welado.fi

+358 40 180 5678


Kommentit

Ei kommentteja