-

Merkityksellisen, hyvinvoivan työelämän polku Weladolla

Kouri Hanna
Kouri Hanna
HR-päällikkö

Weladolla on uskottu alusta asti siihen, että pitkäjänteisen ja menestyvän liiketoimintamme perusta on motivoituneet ja hyvinvoivat weladolaiset. Tänä vuonna pinnalla oleva teemamme onkin ollut hyvinvointi, yksilön hyvinvoinnin tukeminen ennalta ehkäisevästi sekä työterveysyhteistyön kehittäminen tukemaan tavoitettamme olla halutuin alusta merkitykselliselle asiantuntijuudelle yksilön elämän eri vaiheissa. Mitä näiden edistämiseksi teemme?

Työkyky ja hyvinvointi vaihtelevat luonnollisesti uran ja elämäntilanteiden eri vaiheissa, eikä kukaan voi olla koko ajan sataprosenttisessa iskussa, eikä tarvitsekaan. On täysin ok, ja toivottavaakin, sanoa ääneen töissä, kun oma työkyky ei ole tapissa, ja tarvitsee tukea sen kanssa. Tai vaikka ei tarvitsisikaan, on helpottavaa kertoa työkavereille, jos arvelee, ettei ehkä tällä viikolla pysty tekemään töitä samalla draivilla kuin tavallisesti. Kun kysymme weladolaisilta miksi he meillä viihtyvät, yksi iso syy siihen on työyhteisö ja mukava kollegat. Me autamme toinen toisiamme, tuemme haastavina hetkinä ja paikkaamme silloin, kun on tarvetta. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että jokaisen vastuulla on arvioida omaa hyvinvointiaan ja pyytää sen tukemiseen apua, jos tarvitsee. Ja jokaisen vastuulla on myös reagoida, jos huomaa, että kaveri ei voi hyvin.

Tukena hyvinvoinnin mutkissa

Hyvinvointia haastaa tänä päivänä monet asiat. Ainoa asia, joka nykytyöelämässä on vakio, on muutos. Organisaatioiden ja yksilöiden on kehityttävä nopeampaa kuin markkinoiden (jotka kehittyvät vauhdilla), jotteivat jää jälkeen. Työaika on nykyään enemmän henkilökohtaista: rajat työn tekemisen paikan ja ajan suhteen ovat hämärtyneet. Jokaisen pitää itse huolehtia omista rajoistaan työn ja vapaa-ajan erottamiseksi.

Asiantuntijatyö on luonteeltaan itsenäistä, siinä on valtaa ja vapautta, mutta myös vastuuta. Esihenkilökään ei aina ole perillä yksilöiden arjesta eikä manageeraus kuulu moderniin asiantuntijakulttuuriin. Esihenkilöt ovatkin meillä enemmän valmentajia ja apujoukkoja. Se tarkoittaa, että työ vaatii itseohjautuvuutta - sekä reflektointia, rohkeutta ja ymmärrystä siitä, milloin kaipaa apua.

Weladolla hyvinvointia tuetaan joka mutkassa Weladopolun aikana yksilön tarpeen ja elämäntilanteen mukaan. Jokainen pystyy reflektoimaan omaa hyvinvointiaan esimerkiksi vastaamalla Lassen (alusta, joka tuo weladolaiselle näkyväksi projektityöhön sekä arjen tukemiseen, osaamisen kehittämiseen ja hyvinvointiin liittyvät palvelut) kyselyihin. Meillä on säännöllisesti pulssikyselyitä ja hieman laajempia työn mielekkyys- sekä hyvinvointikyselyitä, ja jokainen saa vastaustensa pohjalta yksilöllisiä palvelusuosituksia oman hyvinvointinsa ja työnsä tueksi sekä pystyy pohtimaan, mihin osa-alueisiin olisi syytä kiinnittää huomiota.

Hyvinvointipolku johdattaa avun äärelle

Weladolla on erilaisia palveluita ja resursseja yksilöiden hyvinvoinnin tueksi joko itse tuotettuina tai saatavilla työterveyskumppanimme kautta. Tärkeää on, että jokainen weladolainen tietää mitä kaikkea on saatavilla, mistä ne löytää, jos niitä tarvitsee, ja osaa vielä hyödyntääkin niitä oikea-aikaisesti. Mieluiten jo silloin, kun mitään ”akuuttia hätää” ei vielä ole. Olemmekin nyt kiinnittäneet paljon huomiota tuen saatavuuteen ja sen aktiiviseen esittelyyn ja hyvinvoinnista puhumiseen Weladon sisällä. Tähän liittyen kuvasimme tänä vuonna myös erilaisia hyvinvoinnin polkuja. Ne ovat esimerkkejä erilaisista tilanteista, jotka voivat haitata hyvinvointia, esimerkiksi: liiallinen stressi, täydellisyyteen tavoittelu tai ylisuorittaminen, liian iso työkuorma tai ajanhallinnan haasteet, jaksamishaasteet, oma merkityksellinen asiantuntijuus kadoksissa tai fyysisen hyvinvoinnin haasteet. Polkujen avulla jokainen voi miettiä omaa tilannettaan, ja joko edetä kohta kohdalta tai katsoa, mikä apu voisi sopia sillä hetkellä itselleen.

Avoimuuteen ja hyvinvointiin liittyen pyrimme tuomaan näkyväksi sitä, että työkyvyn ja hyvinvoinnin haasteita ei pidä häpeillä, sillä ne ovat normaaleja, jokaisen elämään kuuluvia asioita. Esimerkiksi psykologilla käyminen on yhtä luonnollista kuin hammaslääkärissä käyminen. Se on omasta terveydestään huolehtimista, parhaimmillaan ennalta ehkäisevästi. Syksyn aikana julkaisemme aidon elämän esimerkkejä siitä, mitä hyvinvoinnin haasteita weladolaiset ovat kohdanneet, miten niistä on selvitty, ja olisiko jotain voitu tehdä toisin. Nämä tosielämän tarinat toivottavasti auttavat muita hoksaamaan ajoissa, jos omassa hyvinvoinnissa on jotain, mihin on syytä tarttua, ja rohkaisevat hakeutumaan avun äärelle.

Tosielämän hyvinvointitarinoita:

Osa 1: Unelmien työpaikka ei pelasta työnarkomaania itseltään

Osa 2: Puhukaa, perkele!

Osa 3: Etätyön varjoisampi puoli

Osa 4: Pepputakiainen

Osa 5: Koiranpentu nosti minut työkuntoon