-

Tampereen ratapihahanke luo edellytykset koko kaupungin kehittymiselle

Rata2023-tapahtuman antia

Tampereen ratapihahanke luo edellytykset koko kaupungin kehittymiselle

Hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset Tampereen keskustan ja koko kaupungin kehittymiselle, parantaa Tampereen henkilöratapihan matkustajamukavuutta ja rautatieinfran kapasiteettia sekä toimintavarmuutta. Hanketta viedään eteenpäin askel askeleelta, ja rakentaminen tullaan tekemään keskellä elävää kaupunkia.

Vaativin kokonaisuus, Itsenäisyydenkadun alikulkusillan toteuttaminen, määrittää koko henkilöratapihan toteuttamisen aikataulun

Itsenäisyydenkadun alikulkusillan rakennuskokonaisuudessa yhdistyvät erittäin korkealuokkaiset infra- ja talotekniset lopputuotteet. Työn toteutusaikataulu suunnitellaan alueen eri liikennemuotojen ja Tampereen kaupungin keskustan toiminnan ehdoilla.

Suunnitteluympäristössä on lukuisia pakkopisteitä eli nykyisiä infrarakenteita, kuten esimerkiksi raitiotien sijainti, Scandic-hotellin sijainti, vesi- ja viemärilinjat, asemarakennuksen rakenteet ja radan raiteiden sijainnit, jotka tuovat vaativuutta rakenteiden suunnitteluun. Samalla suunnittelussa on otettava huomioon vanhan asemarakennuksen suojeluasiat sekä pelastustoiminnan varmistaminen.

Saumaton ja joustava yhteistyö tuo onnistuneen lopputuloksen – mukana useita toimijoita

Hankkeen toiminta perustuu pienryhmätyöskentelyyn ja säännöllisiin tilannepalavereihin. Pienryhmät ratkovat monia uniikkeja haasteita päivittäin, ja hanketta saadaan askel askeleelta eteenpäin. Pienryhmiä perustetaan ja niiden kokoonpanoja muutetaan hankkeen edistymisen mukaan. Hankkeen haastavuutena on, että hankkeeseen liittyy useita organisaatioita ja toiminnan harjoittajia hankkeen aikana. Suunnitteluvaiheessa viikossa on parhaimmillaan yli 40 kokousta. Hankkeen teknisen lopputuotteen saamiseksi hankkeella panostetaan erityisen paljon yhteistyön toimivuuden parantamiseen ja tiedon välittämisen varmistamiseen.

Hankkeessa mahdollistetaan nuorten tekijöiden pääseminen alalle

Hankkeen tavoitteena on myös osallistaa ja kouluttaa rautatiealalle uusia tekijöitä. Hankkeessa on saatu tähän mennessä aktivoitua kaikilla toimittajatasoilla uusien tekijöiden mentorointia ja edesautettu nuorien osaajien pääsemistä alalle. Hankkeella hyödynnetään poikkitieteellisesti myös kiinteistö- ja talotekniikkaosaajien ammattitaitoa, sillä Itsenäisyydenkadun alikulkusillan nykyisten ja tulevien liikekiinteistöjen suunnittelu ja rakentaminen vaatii kiinteistö- ja talotekniikan asiantuntemusta rautatie- ja katuliikennetekniikan lisäksi.

Lue asiantuntijamme Kimmo Laatusen artikkeli Tampereen Henkilöratapiha Rautatietekniikka lehti 1/2023

Lue lisää aiheesta

Referenssi: Vaativa henkilöratapiha-hanke Tampereen kaupunkikehityksen ytimessä mahdollistaa Tampereen keskustan kehittymisen

Artikkeli: Psykologinen turvallisuus hankkeessa 

Lue lisää sivuiltamme ratarakennuttaminen ja kattavista rakennuttamisen palveluista

Otahan yhteyttä - varaa hetki kalenteristani!

Kimmo Laatunen

etunimi.sukunimi@welado.fi