-

Ketterä Welado osa 4 - Osaamistiimit kehittävät huippuosaajia ja tarjoavat alan parasta laatua

Osaamistiimit kehittävät Weladon laatua, asiantuntijuutta ja palveluita. Ketteröitymisvuosi 2021 on hyvässä mallissa, sillä osa osaamistiimeistä on käynnistynyt jo keväällä ja osa starttailee syksyn kehityspajoissa. Esimerkiksi viestinnän tai mittauksen tiimit ovat lähteneet hienosti lentoon. Tiimeissä on yhdessä etsitty ratkaisuja kaikkia askarruttaviin kysymyksiin, ja kaveria on tuettu mukavasti. On syntynyt uutta, joka on näkynyt asiakkaalle asti palvelulaadun kehityksenä.  

Projektitiimiemme ohella osaamistiimit muodostavat toisen päätyypin Welado-tiimeistä. Osaamistiimien tehtävänä on määritellä ”alamme paras” omalla alueellaan, ja miettiä keinoja päästä sinne. Jokainen tiimi lähtee omalta kantiltaan tärkeimmistä asioista liikkeelle. Osaamistiimien kehitys on: 

  • Laadullista kehitystä: prosessit, toimintatavat ja työkalut, parhaiden käytäntöjen ja mokien jako. 
  • Ihmisten kehittämistä: urapolut, mentorointi, asiantuntijuuden jako ja opetus, muiden tukeminen ja auttaminen. 
  • Palveluiden kehittämistä: uusien tarpeiden, mahdollisuuksien ja trendien havaitsemista. Palvelukehitystä osaamis- ja asiakaslähtöisesti. Osaamistiimit toteuttavat edelläkävijyyttä. 

Kutakin osaamistiimiä vetää osaamistiimin vetäjä, ja jokaisella tiimillä on myös johdosta valmentaja. Osaamistiimien vetäjät ovat ensisijaisesti substanssialansa huippuasiantuntijoita, ja he kehittävät nimenomaan asiantuntijuutta ja substanssia. Osa heistä voi olla tosin myös kiinnostuneita esihenkilötyöstä, jolloin sekin on mahdollista yhdistää rooliin. 

Osaamistiimejä perustetaan tarpeiden mukaan joko täysin uusia tai nykyisten alatiimejä, ja kuka vaan weladolainen voi ehdottaa uutta osaamistiimiä. Vastaavasti, jos huomataan, että osaamistiimi ei olekaan enää järkevä, se voi hajota tai sisältöä voidaan kehittää ketterästi eri suuntaan.  

Koska osaamistiimit mahdollistavat myös uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämisen ja kehittämisen, Weladossa starttaillaan myös pilvitiimejä. Ne ovat osaamistiimejä, joiden tarkoitus on kehittää Weladolla kokonaan uutta osaamista ja liiketoimintaa.  

Osaamistiimit henkilöstön asiantuntijuuden ja urapolkujen kehityksen mahdollistajina 

Jokainen weladolainen osallistuu 1-3 osaamistiimiin omien asiantuntijuusalojen ja mielenkiinnon kohteiden mukaan. Tiimejä voi vaihdella urapolkunsa aikana. 

Osaamistiimit

Esimerkiksi valvoja, joka on kiinnostunut teknologiasta ja oppimaan lisää ympäristöasioista ilmoittautuisi valvonnan, mittauksen ja teknologian sekä ympäristön osaamistiimeihin. Toisaalta ratarakennuttamisen projektipäällikkö voisi olla kiinnostunut viestinnästä ja ihmisten johtamisesta – näin hän valitsisi rakennuttamisen, viestinnän ja projektinjohdon kehittämisen osaamistiimit. 

Ajattelemme, että projektitiimeissä tärkeintä henkilöstön näkökulmalta on arjen fiilis ja motivaatio tulla töihin ja osaamistiimit puolestaan tuovat innostusta, motivaatiota ja näkökulmaa pidemmällä tähtäimellä. Osaamistiimien kautta löytyy myös tukea projektityöhön helpommin, sillä heiltä on luontevaa kysyä apuja hankkeen substanssiasioihin ja parhaisiin käytäntöihin.  

Meidän tärkein pääomamme on henkilöstömme ja heidän asiantuntemuksensa. Siihen me investoimme paitsi hyvinvoinnin, myös tiedonjaon, jatkuvan oppimisen, mentoroinnin, opetuksen ja yhteiskehityksen keinoin. Osaamistiimit osallistuvat myös strategiseen osaamisen johtamiseen muun muassa miettimällä resurssitarpeita, uusia asiantuntijaprofiileja sekä koulutuksia muille rooleille. Esimerkiksi BIM-tiimi miettii paitsi tietomalliasiantuntijoiden kehitys- ja osaamistarpeita myös valvojan tietomalliosaamisen tarpeita.  

Asiakkaalle osaamistiimit näkyvät aina helppona projektina, kumppaneille rajapintoina uusille mahdollisuuksille 

Osaamistiimit kehittävät palveluita projektitiimeille, ja näin kaikilla projekteilla on aina jokaisen edustamamme asiantuntija-alan asiantuntemus käytössä. Osaamistiimit myös jakavat parhaita käytäntöjä projektien välillä, yli liiketoimintarajojen. Näin palvelulaatumme kehittyy, ja asiakkaat saavat aina parhaat käytännöt ja asiantuntijat käyttöönsä. Myös työn tehokkuus kasvaa, sillä apuja saadaan tarvittaessa myös projektihenkilöstön ulkopuolelta eikä samaa pyörää tarvitse keksiä joka projektissa uudestaan. 

Yhteistyökumppaneidemme kanssa olemme puolestaan puhuneet muun muassa yhteisistä osaamistiimeistä ja asiantuntijafoorumeista. Näin ollen kumppanimme voivat tarttua osaamistiimeihinkin rajapintoina kehittää yhdessä uutta ja parempaa – toisaalta oppia toisiltamme. Miksei myös yhteistyökumppaneiden Lasse-kategoriaa (LaaS-alustalle). Jos etsitty osaaminen ei löydy Weladolta, niin se voisi löytyä helposti joltain kumppaneistamme. 

Osaamistiimit ottavat koppia strategiapallosta, ja kertovat, mitä yhteiset strategiset tavoitteet tarkoittavat heille 

Osaamistiimit osallistuvat myös strategiatyöhön. Uusi ketterä strategiaprosessi etenee niin, että osaamistiimeille heitetään ”strategiapallo”, ja he kertovat, mitä yhteinen suuntamme tarkoittaa heidän tiimissään. Mistä asioista heidän tiiminsä ottaa strategiakoppia, mitä strategisia tavoitteita he edistävät ja vievät käytäntöön. Sillä kun palkkaamme Suomen fiksuimmat asiantuntijat, niin miksi kertoisimme heille mitä tehdä ja kehittää? He kertovat meille. Näillä tiimitason ”ministrategioilla” saamme reagoivuutta ja vuorovaikutusta strategiatyöhön. 

Apuja osaamistiimien menestykseksi 

Sen lisäksi, että osaamistiimeillä on valmentaja johdosta, jonka tehtävänä on auttaa tiimejä menestymään, he saavat tarpeensa mukaan tukea myös muilta osaajilta. Tiimit voivat tilata työnsä tueksi palveluita, kuten strategisen osaamisen johtamisen työpajan HR:ltä, lisämyyntimahdollisuuksien ideoinnin kaupalliselta johtajalta, prosessikehityksen apuja laatutiimiltä, tai palveluideoinnin ja muotoilun jeesiä kehitysjohtajalta. Näin varmistamme, että mikään osaamistiimi ei jää yksin, vaan saa aina apua menestyksensä tueksi. 

Lue myös aiemmat Ketterä Welado -sarjan blogiartikkelit:

osa 1: Mitä, miksi ja miten ketteröidytään?

osa 2: Mitä yksilöllisesti paras tarkoittaa meille?

osa 3: Projektitiimit toiminnan ytimessä

Osa 5: Ketterän Weladon palveleva ja valmentava johtajuus 

Haluatko kuulla lisää osaamistiimiemme toiminnasta? Ota yhteyttä:

Jyrki Kataja

+358 40 866 1790

jyrki.kataja@welado.fi