-

Ketterä Welado osa 5: Palveleva ja valmentava johtajuus

artisan logo

Meitä weladolaisia on jo yli 220 oman alansa asiantuntijaa. Haluamme olla jokaiselle työntekijällemme paras alusta toteuttaa omaa, merkityksellistä asiantuntijuuttaan. Tämä tarkoittaa, että meillä on yli 220 tarvetta organisaatiolle ja tuelle,  yli kaksisataa unelmaa ja elämäntarinaa ja yli kaksisataa yksilöllistä määritelmää merkitykselliselle asiantuntijuudelle. Miltä ketterän ja pehmeille arvoille perustetun organisaation johtaminen sitten näyttää?

 

Ollaksemme jokaiselle weladolaiselle yksilölle lupauksemme mukaan paras, on weladolaisen johtajuuden oltava mielestämme valmentavaa, palvelevaa ja eritoten yksilöllistä. Vierastamme käsitettä ”ylin johto”. Meillä ajatellaan johdonkin olevan tukihenkilöitä weladolaisille asiantuntijoille heidän työssään – valmentajia, joiden tehtävänä on tukea yksilöitä ja tiimejä menestyksessä ja hyvinvoinnissa. Valmentajia, jotka mahdollistavat merkityksellisen asiantuntijuuden, auttavat kokeiluissa ja tukevat parviälyä synnyttämään parhaita ratkaisuja arjessa.

 

Lisäksi ajattelemme, että johtajuus ei Weladolla ole vain johdon tai esihenkilöiden asia, vaan johtajuutta osoittaa myös jokainen weladolainen, joka auttaa muita menestymään. Tavoitteenamme on, että Welado koostuu yhteisöohjautuvien tiimien verkostosta ja itseohjautuvista ihmisistä, joita tuemme erilaisin palveluin.

 

 

Johto tiimien ja yksilöiden valmentajina – ketterä organisaatio vaatii uudenlaista esimerkkiä

 

Vaikka johtaminen ei ole vain johdon asia Weladolla, johdon – eli Weladon tiimien ja yksilöiden valmentajien – on kuitenkin osattava näyttää koko organisaatiolle esimerkkiä, suuntaa ja mallia omalla johtajuudellaan. Lisäksi jokainen tiimi saa ketterässä Weladossa valmentajan ja suoran linkin johdosta. Tässä tehtävässä johto toimii sekä tiimien että yksilöiden walmentajina. Siis menestyksen mahdollistajina ja hyvinvoinnin sparrailijoina.

 

Sen vuoksi lähdimme vuoden 2021 alussa Heromakerin tukemana kasvamaan entistä paremmiksi johtajiksi ja valmentajiksi.

 

Heromaker valikoitui kumppaniksemme, sillä kumppanina he selkeästi ymmärsivät tavoitteemme ja tarpeemme: Me emme ole kehittämässä perinteistä johtajuutta emmekä perinteistä organisaatiota. Tämä vaatii myös sparraajiltamme visionääristä näkemystä ja rohkeaa ravistelua. Meille ei myöskään käyneet vakiomuotoiset valmennussetit, vaan tarvitsimme räätälöityä haastamista. Viimeisimpänä syynä valinnalle oli, että Weladoa ja Heromakeria yhdisti myös sama punainen lanka: ihmiset keskiössä on ainoa keino tehdä pitkäjänteisesti menestyksekästä liiketoimintaa ja tulosta.

 

 

Weladoiset tiimit ja artisaanit ansaitsevat vain parasta

 

Johtajuuden kehitys lähti liikkeelle kahdeksan Welado Walmentajan sakilla. Kevään kehitysvalmennus koostui kuudesta puolen päivän työpajasta, omista henkilökohtaisista yksilövalmennuksista, erinomaisista keskusteluista sekä kotitehtävistä.

 

Harjoittelimme kevään aikana valmennussessioita, palautteenantoa ja kysymyksillä oivalluttamista. Puhuimme itseohjautuvuudesta ja sen oppimisen tukemisesta. Menimme syvälle Weladon arvoihin, ja mietimme, mitä ne tarkoittavat johtajuusfilosofian ja ihan konkreettistenkin tilanteiden kannalta. Mietimme myös, mitä rohkea, avoin ja tekijöilleen paras tarkoittaa haastavissa johtamis- ja esimiestilanteissa. Yksi työpaja vietettiin kehittäen muutosjohtamisen ja viestinnän taitojamme. Keskustelimme valmentavan johtajuuden ohella siitä, kuinka tärkeää on pystyä tunnustelemaan, milloin vastaanottaja tarvitsee valmentajan sijasta mentorin, ja kysymysten sijasta vastauksia. Tämä on yksilöllistä ja palvelevaa johtamista.

 

Menimme myös kukin itseemme, ja tutkiskelimme omaa johtajuuttamme omissa one-on-one valmennuksissa. Mitkä ovat vahvuuksiamme, joista ponnistamme? Mitä asioita haluaisimme kehittää omassa johtajuudessa? Mitkä ovat puolustusmekanismimme, ja minkälaisia tunnereaktioita itse kullakin on? Toisaalta juttelimme konkreettisista aiheistakin: tavoitteellisuudesta ja mittaroinnista, erilaisista ihmisistä ja kohtaamisista. Aivan arjen asioista, ja johtajana kasvamisesta.

 

Kevään aikana meille muodostui syvä yhteinen käsitys siitä, mitä weladolainen johtajuus näyttää käytännössä.

 

 

Seuraavana on esihenkilöiden pilottiporukan vuoro

 

Kun konsepti ja käytännöt weladolaiselle johtajuudelle oli luotu, oli aika työstää ne laajemmin koulutettavaan muotoon weladolaisille esihenkilöille. Tämä kehitystyö jatkui Heromakeri kanssa: Projektissa valmistui e-oppimisalustallemme koulutusrunko videoina ja teksteinä, yksilöllinen reflektointipolku ja oppimispäiväkirja, sekä valmennusohjelma uusien esihenkilöiden ja valmentajien kouluttautumiselle. Weladon eri esihenkilöroolit tulevat käymään kyseisen koulutuksen aalloissa, ja ensimmäinen pilottiporukka starttailee juuri matkaansa. Heitä heidän johtajuusmatkallaan tulee tukemaan Weladon oma johto, eli Heromakerin valmentajamatkallaan alulle coachaamat Weladon Walmentajat, one-on-one coachingeissa.

 

 

Kuten Antoine de Saint-Exupéry kerran kirjoitti ”Jos haluat rakentaa laivan, älä kuuluta ihmisiä koolle puutavaraa keräämään, äläkä pestaa heitä töihin ja urakoita tekemään. Opeta heitä mieluummin kaipaamaan meren loputonta äärettömyyttä.” Ja näin me Weladolla keräämme kasaan rakennetun ympäristön parhaat asiantuntijat. Walmentajina autamme heitä muotoilemaan oman merkityksellisen asiantuntijuutensa sekä yksilöinä että tiimeinä. Näin uskomme, että sekä henkilöstömme että asiakkaamme saavat parasta. Ja keinot tavoitteisiin löytyy sitten kyllä arjessa.

 

 

Tämä oli ketterän Weladon blogisarjan viimeinen osa. Tsekkaa muut Ketterä Welado -blogisarjan osat alta: