-

Ketterä Welado Osa 2 - Mitä yksilöllisesti paras tarkoittaa meille?

Esihenkilötyö jaettu eri rooleille

Tekijöilleen parhaasta, yksilöllisesti parhaaksi alustaksi merkitykselle asiantuntijuudelle

Weladolla on alusta asti ollut perustavana arvona olla ja kehittyä tavalla, jolla voimme olla tekijöillemme paras. Vuonna 2018 (noin 60 työntekijän kieppeillä) lähdimme kehittämään tukitoiminnoista systemaattisempaa: muun muassa muodostamaan HR-prosesseja, esihenkilöohjeita ja johtamisen kuvauksia. Tavoitteenamme oli kehittää tekijöillemme parhaita käytäntöjä. Samana vuonna 2018 asetimme tavoitteeksi, että Weladolla on Suomen parhaat esihenkilöt. Ajan edetessä huomasimme, että vaikka prosesseja ja toimintatapoja tarvitaan, emme millään saa niistä kaikkia palvelevia toimintamalleja. Lisäksi lupaus pätee myös esihenkilöihin: miten olla esihenkilöillekin paras. Liian usein liian suuri työmäärä ja vastuu kasautuu harvojen harteille, mikä kuormittaa kohtuuttomasti.

Syksyllä 2020 pidetyssä työpajasarjassa työstimme Weladon yhteistä ”pohjantähteä”. Siis Weladon merkitystä, joka johdattaisi paitsi organisaatiota ja strategiaa – myös jokaista yksilöä yhteiseen suuntaan. Se kristallisoi jälleen kirkkaimmaksi tähdeksemme tämän weladolaisuuden perustavan ajatuksen, että kun työntekijä voi hyvin ja on motivoitunut myös asiakas saa parasta. 

Weladon yhteinen merkitys kiteytyi muotoon: Weladolaisuus on halutuin alusta toteuttaa merkityksellistä asiantuntijuutta. Mitä merkityksellinen asiantuntijuus tarkoittaa kullekin, on tietenkin yksilöllistä. Weladon tulee siis alustana olla joustava ja mukautuva jokaisen yksilön tarpeisiin. Toisaalta mikään organisaatio ei voi antaa kaikkea valmiina, vaan myös tekijöillä itsellään on itselleen ja toisilleen vastuuta. Vain yhdessä voimme olla toinen toisillemme, ja yhteisesti tekijöillemme paras.

Tulimme siis tulokseen, että yhtä massaratkaisua olla tekijöilleen paras ei ole. Meitä weladolaisia on jo yli 200 oman alansa asiantuntijaa. Tämä tarkoittaa, että meillä on yli kaksisataa unelmaa, elämäntarinaa ja tavoitetta työlle, yli kaksisataa yksilöllistä määritelmää merkitykselliselle asiantuntijuudelle sekä tietenkin yli kaksisataa erilaista tarvetta tuelle ja johtamiselle. 

Miten siis vastataan tähän? Weladolla asiaa ratkaistaan ja kokeillaan nyt kahden kärjen kautta: 

  1. jaetulla johtajuudella ja uusilla esihenkilörooleilla, sekä 
  2. Lasse -palveluilla (LaaS, leadership as a service -palveluilla), jossa jokaisen weladolaisen tehtävä on auttaa muita menestymään.

Esihenkilötyö määritellään uusiksi ketterässä Weladossa

Esihenkilötyö on uudessa toimintamallissamme jaettu eri rooleille: jokaiselle henkilölle itselleen, koko työyhteisölle, nimetylle esihenkilölle (eli wieterille), projektipäälliköille, osaamistiimien vetäjille, HR:lle, johdolle, valmentajille ja Lasse-palveluihin. Tämä jakaa johtajuutta ja vastuuta läpi organisaation. Toisaalta se jakaa esihenkilöroolinkin niin, ettei tehtävä kuormita ketään yksittäistä ihmistä liikaa. Esihenkilötyö asiantuntijaorganisaatiossa on perinteisesti kuormittava rooli, jota tehdään asiantuntijatyön ohella. Toisaalta malli varmistaa, että tukea saa joka puolelta, eikä kukaan jää yksin. Mallin odotetaan johtavan myös kehittyvään, tuettuun itse- ja yhteisöohjautuvuuteen.

Weladolaisten toiveesta nimetty esihenkilörooli säilytettiin, ja hänet on tavoite löytää luonnollisesti arjesta. Tämä tarkoittaa, että nimetty esihenkilö on usein, muttei aina, projektipäällikkö. Toisaalta jokainen projektipäällikkö sai myös päättää, haluaako ottaa nimetyn esihenkilön vastuuta vastaan. 

Nimetyn esihenkilön rooli joustaa, mutta lyhyesti hän on työntekijän ”kopin ottaja”. Hänen lisäkseen kukin valitsee muut tukiroolit oman hyvinvointinsa ja menestyksensä tueksi (katso esimerkkikuva alta). Toinen kaipaa mentoria ja vahvaa substanssitukea, toinen enemmän henkistä valmennusta ja tukea. Osa näistä johtajuuspalveluista löytyy tiettyinä tukirooleina, osa yksittäisinä Lasse-palveluina. 

Esimerkki Sinin tukirooleista, jotka mietitty Sinin menestyksen tueksi.

Lasse palvelevan ja jaetun johtajuuden työkaluna

Lasse, Guidin Companyn LaaS työkalu, tuo näkyville palvelut ja tuen, joita weladolainen voi saada oman menestyksensä tueksi. Lisäksi Lassen kautta jokainen weladolainen voi tarjota omia vahvuuksiaan palveluina muiden avuksi. Pääpaino meillä on alussa ollut tuoda näkyville substanssiosaamiseen liittyviä palveluita. Lassesta löytyy esimerkiksi Y-kioski (ympäristötiimin tuottama tuki), Tietomalliosaaminen tarpeen ja Hankintahelppari. Jokainen weladolainen tekee myös Lasseen oman esittelynsä, jolloin Lassen kautta on helppo etsiä osaajaa omaan tarpeeseensa. 

Edellisten lisäksi suosittuja palveluita Lassessa on alkuun ollut muun muassa Työtäni helpottavat tarvikkeet, Väyläviraston extranet (LX) -tunnukset, HR-tuki ja Pidempään talossa olleiden perehdytys. Tavoitteena on, että jossain vaiheessa jokainen weladolainen on palveluntarjoaja Lassessa, ja palvelutarjoama kehittyy jatkuvasti tarpeiden ja palautteiden perusteella. Palvelut voivat koostua mistä vain: asiantuntija-avusta, teknisestä tuesta tai vaikkapa perhe-elämä- tai kalastusvinkeistä. Uskomme, että Lasse voi auttaa meitä myös työyhteisön kehittymisessä virtuaaliaikoina – ikään kuin samanhenkisten kollegoiden matchauspaikkana, ”työ Tinderinä”, mitä koronakevään aikana henkilöstö ideoi ja toivoi.

Lasse on siis weladolaisten tuen ja palveluiden "verkkokauppa", joka osaa myös tekoälyn ja erilaisten kyselyiden avulla jatkossa ehdottaa ihmisille yksilöllisesti sopivia palveluita. Kun Lasse ensiksi introttiin, kuulimme usein kysymyksen siitä, onko ihmiset ja esihenkilötyö tarkoitus korvata työkalulla. Mutta ei missään nimessä. Lassen tarkoitus on ennenkaikkea luoda enemmän yhteyksiä. Helpottaa oikeiden ihmisten löytämistä ja omien tarpeiden oivaltamista. Ei korvata ihmisiä.

Tuettua itseohjautuvuutta ja jaettua johtajuutta

Organisaationa, meidän tehtävänä on luoda toimintamalli ja -ympäristö, jossa jokainen weladolainen auttaa toinen toistaan menestymään. Tätä apua ei saa hidastaa organisaatiorakenteet tai hierarkiasuhteet. Toimintamme ohjaava päätekijä tulee olla avoin, auttava, yhteistyökeskeinen kulttuuri. Tästedes jokaisessa uudessa työsopimuksessakin lukee: jokaisen weladolaisen tärkein tehtävä on mahdollistaa muiden menestys ja työyhteisön hyvinvointi.

Yksilöllinen johtaminen ja tuki tarkoittaa siis sitä, että weladolainen saa itse koota ympärilleen oman tukitiiminsä, joka auttaa häntä menestymään hyvinvoivana asiantuntijana. Emme tuota jokaiselle weladolaiselle samanlaisia palveluita massana, vaan jokainen valitsee itselleen sopivat palvelut ja tuen niiltä henkilöitä, joiden uskoo sopivan tilanteeseensa parhaiten. Tämän avulla pystymme kohdistamaan resurssit oikeisiin asioihin ja palvelemaan jokaisen yksilön kulloistakin tilannetta. 

Tämä tarkoittaa myös sitä, että nimetty esihenkilö ei ole jatkossa enää kauhean suuressa roolissa. Toisaalta uusi malli tietenkin vaatii henkilöstöltä itsereflektointia ja mietintää siitä, mitä esihenkilötyöltä oikeasti kaipaa; ja yhdessä mietitään, kuka olisi paras tarjoamaan mitäkin tukea. Tätä opettelemme hiljalleen yhdessä.

Ps. Jos haluat tutustua tarkempaan vastuujakoon eri roolien kesken, ole yhteydessä Weladon HR:ään. Jaamme mielellämme luonnokset ja kerromme lisää. Täältä löydät myös Ketterä Welado artikkelisarjan osan 1.