Uusi idea

Alusta uudelle liiketoimintaidealle

Me uskomme ihmisiin, ja ihmisten intohimoihin! Tämä on ollut orgaanisesti kasvavien liiketoimintojemme salaisuus, ja tulee olemaan jatkossakin

-

Ihmiset ja heidän intohimonsa ovat orgaanisesti kasvavien liiketoimintojen salaisuus

Jos sinulla on idea, verkostot, konsepti ja visio, johon uskot, ja olet valmis aloittamaan uutta liiketoimintaa - kerro se meille. Mikäli innostumme, ja uskomme siihen myös, lyödään hynttyyt yhteen! Me investoimme idean alkuun saattamiseen yhdessä. Sovitaan esimerkiksi puolen vuoden jakso, ja yhteiset konkreettiset tavoitteet, mitä lähdemme hakemaan siinä ajassa. Toisaalta käydään läpi tukitarpeet ja muut mahdollisuudet, jota Welado alustana tarjoaa yhteisille ideoille.

Jos idea lähtee lentoon, rakennamme yhteisen liiketoimintamallin ja motivoivat urapolut osana Weladon tarinaa sisältäen kokonaispalkkioratkaisut.

Rajoituksena on vain pohjantähtemme: haluamme toimia alustana hyvinvoivalle ja merkitykselliselle asiantuntijuudelle rakennetun ympäristön saralla Pohjoismaissa.

Tärkeintä on, että arvomaailmamme ja ajatus siitä, että hyvinvoivat ihmiset keskiössä ovat menestyneen liiketoiminnan perusta, on meille yhteinen, asioita eteenpäin vievä malli.

Esimerkkejä Welado alustana tarinoista: