-

Welado Design: Suunnittelijoille paras työpaikka

Vastuullisen suunnittelun prinsiipit #2

Welado Design: Suunnittelijoille paras työpaikka

Welado Designin konseptia on kehitetty puhtaalta pöydältä. Hyväksi havaittua ei ole muutettu, sillä weladolaiset arvot luovat vankan kivijalan myös suunnittelutoiminnalle. Tavoitteena on luoda yhteisö, jossa jokainen asiantuntija voi hyvin ja kokee Weladon turvalliseksi sekä innostavaksi alustaksi toteuttaa itselleen merkityksellistä asiantuntijuutta. Suunnittelijoiden hyvinvointi näkyy asiakkaalle laadukkaana suunnitteluna ja helppona projektina.

”Otamme työhistoriamme kokemuksista matkalle mukaan sen, mikä on hyvää. Muistamme myös, mitä haluamme tehdä eri tavalla - paitsi suunnittelussa, myös suunnittelun ja rakennuttamisen toiminnassa saman katon alla. Tehtävämme on olla edelläkävijä ja ajaa rakennusalan kulttuurimuutosta inhimillisemmäksi myös suunnittelun näkökulmasta” kertoo Welado Designin toimitusjohtaja Janne Takkinen kehitystyön raameista.

Yksi asia yhdistää weladolaisia suunnittelijoita: halukkuus opastaa ja tukea nuoria suunnittelijoita uransa alkuaskelissa.

”Welado tunnetaan siitä, miten rohkeasti ja tuloksellisesti kasvatamme nuoria infra- ja rakennusalalle. Tehtävämme on tukea eritoten infra-alan resurssipulan ratkaisua suunnitteluun räätälöidyllä mentorointikonseptilla. Sen avulla saamme kasvatettua uusia, hyvinvoivia asiantuntijoita alalle”, Janne kertoo.

Arvopohjaista arkea ja päätöksentekoa

Arvot ovat vain sanahelinää, elleivät ne konkreettisesti ohjaa päätöksentekoa ja arkista työskentelyä. Suunnitteluliiketoiminnassa asioita peilataan tuttujen weladolaisten arvojen kautta: rohkeasti avoin, empaattinen ja tekijöilleen paras.

Avoimuus tarkoittaa mahdollisimman avointa tiedon jakamista sekä matalaa hierarkiaa, toisaalta myös rehellisyyttä siitä missä ollaan.

”Pienenä ja ketteränä yksikkönä toteutamme yhteisöohjautuvuutta ja läpinäkyvyyttä kaikessa toiminnassamme. Uskomme tämän lisäävän joustavuutta ja yhteistyötä ja takaavan siten suunnittelijoille mielekkään työskentelyilmapiirin ja asiakkaillemme parasta palvelua”, Janne selventää.

Empaattisuus tarkoittaa, että työtä tehdään yhteisten tavoitteiden eteen inhimillisellä otteella. Ihmiset kohdataan aina ihmisinä.

”Meillä ymmärretään, että suunnittelijoilla on muutakin elämää kuin työ. Esimerkiksi mahdollisuus etätyöhön ja joustavaan työaikaan tukee työn ja arjen yhteensovittamista. Lapset saavat näkyä ja kuulua palavereissa ja koiran voi lenkittää ulkona ja vastata puhelimeen sieltä. Myöskään projektin mahdollisia haasteita ei vyörytetä yksittäisen suunnittelijan harteille”, kertoo projektipäällikkö Antti Kuusrainen.

Tekijöilleen paras tarkoittaa työpaikkaa ja ilmapiiriä, minkä vuoksi alojemme parhaat asiantuntijat valitsevat Weladon työnantajakseen. Tämä on koko työyhteisön yhteinen asia. Myös suunnittelijoiden työsopimuksen tehtäväkuvauksessa lukee, että jokaisen weladolaisen tärkein tehtävä on mahdollistaa muiden menestyminen ja työyhteisön hyvinvointi.

”Itse koen merkitykselliseksi sen, että yhteistyön roolia korostetaan – ja siihen jopa kannustetaan – heti työsopimuksesta alkaen. Meistä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa työskentelyolosuhteisiin ja ilmapiiriin niin, että täältä ei haluta lähteä perään soittelevien headhunttereiden matkaan”, Antti kuvailee.

”Haluamme muuttaa perinteisiä suunnittelualan toimintatapoja osallistavampaan suuntaan ja siten mahdollistaa työntekijöillemme vahvempaa autonomiaa ja vastuuta päätöksenteossa. Tavoitteenamme on tehdä jokaisen suunnittelijan työ tiimissä näkyväksi, sillä se tuo merkityksellisyyttä työntekijälle. Ihmiset kestävät yllättävän hyvin positiivista palautetta ja haluammekin löytää arkisista suorituksista hyvää ja jakaa kiitoksia säästelemättä. On tärkeää, että ketään ei jätetä yksin, vaan tiimiläisillä on turvallinen olo jakaa omia näkökulmiaan ja jokaisen osaamista hyödynnetään. Päätöksiä on järkevin tehdä siellä, missä on paras asiantuntijatieto päätöksenteon tueksi”, Janne lisää.

Resursointi on työhyvinvoinnin varmistamista

Hankemaailman kompastuskivi ja ikuisuuskysymys on resursointi: miten suunnittelijoiden työpanosta voisi resursoida ennakoivasti, tasapuolisesti ja tasapainoisesti?

”Resursointi on haastavaa, mutta siitä voi etenkin pienessä organisaatiossa tehdä läpinäkyvää. Sovimme yhdessä siitä, millaisella tiimillä käynnissä olevat ja tulevat toimeksiannot hoidetaan. Olennaisessa roolissa on työkuorman jakaminen tekijöiden kesken, ja sekin hoituu vain avoimen kommunikaation avulla”, Janne kertoo.

”Resursointiin liittyy myös tahtotilamme pitää konkareiden ja junioriasiantuntijoiden suhde tasapainossa. Näin voimme varmistaa konkareille aikaa suunnittelutyöhön ja junioreille aktiivisen tuen kehittymiseen”, Antti lisää.

Työyhteisön ja tukifunktioiden tuki sekä laajat työterveyspalvelut edesauttavat myös ennakoivasti niin fyysistä kuin mielen hyvinvointia. Rohkea avoimuus ja empatia kulkevat arjessa käsi kädessä erityisesti vaikeiden tilanteiden käsittelyssä.

”Työskentelemme Welado Oy:n alikonsultteina ainoastaan sellaisilla hankkeilla, joista asiakkaiden kanssa on erikseen sovittu. Welado Oy:lta puolestaan voimme asiakkaan toiveesta hyödyntää alikonsultteina eri erikoisasiantuntijoita, esimerkiksi kiertotalouden tai viestinnän osalta. Toisaalta, jos asiakas arvostaa laajaa yhteistyötä ja kattavia palveluita samalta luukulta, pystymme ehdottomasti myös tiiviiseen yhteistyöhön rakennuttajien ja suunnittelijoiden kesken. Eli teemme aina asiakkaalle asiakkaan lähtökohdista parasta”, Janne Takkinen kertoo.

Weladon suunnitteluttamisen tiimiä on syyskuusta 2023 lähtien vetänyt Katja Puolitaival.

Kiinnostuitko Weladon suunnittelusta työpaikkana? Katso avoimet työpaikat urasivustolta tai ota yhteyttä Janneen!

Janne Takkinen, janne.takkinen@welado.fi, 040866 1866