-

Yhdessä rakentuu enemmän - mitä se tarkoittaa?

0 kommenttia

Weladon toimintaa kuvastaa yrityksemme slogan: Yhdessä rakentuu enemmän. Mitä se oikeastaan tarkoittaa asiakkaillemme sekä meille itsellemme? Mielestäni tuohon kolmen sanan lauseeseen kiteytyy meidän kaikkien weladolaisten toiminnan ydin.

Roolissamme rakennuttajakonsulttina toimimme tilaajaorganisaation tukena mitä monipuolisimmissa tehtävissä ja valvomme tiukasti tilaajan etua hankkeilla. Tärkeintä kaikessa toiminnassamme on muistaa se yksi, kaikista oleellisin asia - yhteinen tavoite.

Julkisrahoitteisten infrahankkeiden koko elinkaarta tarkastellessa rakentamisen osuus on pieni, mutta oleellisin osa laadukasta kokonaisuutta ja lopputuotetta. Oleellista on, että kaikki rakennushankkeen osapuolet oivaltavat heti alussa, että yhteinen tavoitteemme on rooleista riippumatta saada aikaan loppukäyttäjille turvallinen, kestävä ja toimiva rakennettu ympäristö.

Olemme kaikki veronmaksajina yhdessä rakennetun lopputuloksen käyttäjiä. Kaikki hankkeen läpiviennin varrelle tulevat haasteet, onnistumiset ja epäonnistumisetkin ovat yhteisiä, ja ne täytyy pystyä ratkomaan yhteisen pöydän äärellä.

Meidän weladolaisten toimintaa ohjaavat yrityksemme yhteiset arvot rohkeasti avoin, empaattinen ja tekijöilleen paras.

Arvojemme mukaisella toiminnalla luomme osaltamme kaikille hankkeillemme avointa ja yhteiseen päämäärään tähtäävää ilmapiiriä.

Arto Hyvärinen

Arto on weladolainen projektipäällikkö, joka toimii Vt4 Kirri-Tikkakoski STk -hankkeen valvojana ja turvallisuuskoordinaattorina. Hän haluaa hyödyntää uusinta teknologiaa hankkeiden läpiviennissä ja uskoo, että rakennetussa ympäristössä yhteistyö voittaa.


Kommentit

Ei kommentteja