-

Weladon opisto on Wopisto

0 kommenttia

Wopisto tukee jatkuvaa oppimista ja henkilökohtaisia urapolkuja

Wopisto oppivan organisaation työkaluna

Meillä on jatkuvasti käynnissä ja käynnistymässä moninaisia projekteja, joissa on eri asiantuntijoita mukana eri rooleissa. Projektin jälkeen ihmiset hajaantuvat, ja uudessa projektissa on taas uudet tyypit tekemässä usein ihan samantyyppisiä asioita.

”Weladon opiston eli Wopiston avulla voimme kerätä kokoon projektien aikana kertyneet hyvät opit ja tekemisen tavat. Kun käytännöt ja prosessit vakinaistuvat yhtenäisiksi, se takaa myös tasaisemman palvelun laadun”, kuvailee Wopiston rehtori Pasi Kråknäs. ”Wopiston avulla saamme jaettua sisäisesti tietoa, miten monipuolista ja syvää substanssiosaamista asiantuntijoillamme on. Ja sitä, minkä tiedämme, me pystymme myös paremmin tarjoamaan asiakkaillemme”, reksi jatkaa.

Tavoitteena on, että Wopistosta hyötyy koko rakentamisen toimiala. Oppeja jakaessa projektikäytännöt tehostuvat, toimintatavat yhtenäistyvät ja nopeiden kokeilujen avulla opitaan välttämään huonoksi havaittuja tapoja tai toimintamalleja. Avaamme jatkossa myös sidosryhmille koulutusmoduuleja.

”En pidä lainkaan mahdottomana, että opimme Wopiston avulla ennakoimaan entistä paremmin, millaista asiantuntijaa missäkin projektin vaiheessa tullaan tarvitsemaan. Tämä taas jouduttaa ja jouhevoittaa projektissa työskentelemistä”, Pasi visioi.

Kursseja pieneen ja suureen tiedonjanoon

Oppimiskokonaisuuksia löytyy tulevaisuudessa monenlaiseen tarpeeseen. Tarjolla tulee olemaan erilaisia oppimismoduuleita, joiden avulla weladolainen voi vahvistaa osaamistaan, ja sitä kautta tukea etenemistään omalla Welado-polullaan. Pitemmän ajan tavoitteena henkilöllä voi olla esimerkiksi kehitys projekti-insinööristä projektipäälliköksi tai insinööriharjoittelijasta johtavaksi asiantuntijaksi. 

Hiljalleen Wopistoon rakentuu koulutus- ja opintomoduuleita, jotka voivat olla esimerkiksi:

  • yritykseen liittyviä, kuten perehdytys- ja strategiakoulutuksia
  • asiantuntijuusalaan liittyviä, kuten tietomalliasiantuntijan opintopolku
  • projektitoimintaan yleisesti liittyviä, joiden sisällöissä käsitellään tarkemmin teemoja kuten eri asiantuntijoiden rooleja, projektien prosesseja, hankekulttuuria ja weladolaista toimintatapaa projekteilla (eli kehitetään toimintamme laatua)
  • hyvinvointiin ja itsereflektointiin liittyvää, tai miksei jopa harrastustoimintaan liittyvää kouluttautumista (osa näistä toki olisi omalla ajalla käytäviä mielenkiinnonkohteiden jakamista)

Lisäksi nopeaan tarpeeseen on tarjolla lyhyitä, tietoiskumaisia infoja eli Winfoja, joiden tarjoama tieto on omaksuttavissa suunnilleen kahvikupillisen ohessa. Sisällöt voivat olla yhtä moninaisia kuin weladolainen osaaminenkin on. Winfo-pläjäys voi olla esimerkiksi asiantuntijan johonkin tiettyyn substanssiin liittyvä tietoisku uudesta tiedosta alalla. Toisaalta Winfoina julkaistaan viikoittain terveiset johtoryhmän kokouksien jälkeen edistäen nopeaa tiedonkulkua ja sen läpinäkyvyyttä organisaatiossa.

”Kaikki tähtää siihen, että Wopiston opintomoduulit tukevat weladolaisten kehittymiseen liittyviä tavoitteita. Tavoitteita on yhtä monta kuin weladolaista, eli siinä missä toinen kaipaa tietoiskuja pikaiseen tiedonjanoon, voi toinen kaivata pitkäjänteistä, henkilökohtaista oppimissuunnitelmaa kohti määrätietoista urakehitystä. Yhdessä työntekijän ja hänen esimiehensä kanssa voimme räätälöidä moduulikokonaisuudet, joiden oppien avulla työntekijä saavuttaa omat unelmansa.”

Kaikille avoin Wopisto

Weladon arvojen mukaisesti kaikki Wopiston sisältö on jokaisen weladolaisen saatavilla. Lisäksi jokainen weladolainen voi tuottaa Wopistoon koulutussisältöjä. Wopisto-tiimi auttaa toteutuksessa ja julkaisussa.

Wopisto-tiimi rehtoreineen ei tokikaan ole mikään byrokraattinen sensuuritalo, vaan weladolaisten kehittymisen mahdollistava ja käytännön asioissa jeesaava iskujoukko. Tiimiin kuuluu rehtorina toimiva Pasi Kråknäs, prosesseista ja weladolaisuuden kehityksen sisällöstä vastaava Noora Haverinen ja sisällöntuotannossa jeesaava HR, jota tällä hetkellä pyörittää Henna Kekki. Wopisto-tiimin tehtävä on varmistaa, että koulutusmateriaali on laadukasta niin sisällöltään kuin visuaaliselta ilmeeltään.

”Yksin emme pysty näin kunnianhimoista ja työteliästä verkko-oppimisympäristöä rakentamaan, vaan tarvitsemme kaikki mukaan. Meille voi aina voi ehdottaa aiheita ja teemoja, mistä olisi hyvä tehdä koulutuksia, mistä ehdottomasti tarvitaan koulutuksia, ja kenellä on sellaista osaamista, jota olisi syytä jakaa organisaatiossa muillekin. Yksi hyvä tilaisuus koulutushaaveidensa sanallistamiseen ja toiveiden kartoittamiseen on esimiesten kanssa käytävät kehityskeskustelut", rehtori Kråknäs toteaa.

Uudet weladolaiset ohjataan perehtymään uuteen toimintaympäristöönsä Wopistosta löytyvien perehtymismateriaalien avulla. Hyödynnämme oppimissisältöjen suunnittelussa muun muassa WeladoFeelsin yhteydessä saatuja vinkkejä, millaista sisältöä Wopistoon toivotaan. Toki on myös ihmisiä, jotka ovat tyytyväisiä omaan osaamiseensa. Meidän tavoitteemme on luoda heillekin kiinnostavaa sisältöä, joka voi liittyä hyvinvointiin, Dronen käyttöön, henkilöstöetuihin tai itsensä johtamiseen liittyviin taitoihin”, Pasi kaavailee.


Kommentit

Ei kommentteja