-

Weladolaisten etätyön muistilista

0 kommenttia

Meillä Weladolla työntekijöitä kannustetaan joustaviin, moderneihin ja juuri itselle sopiviin työnteon tapoihin, joista etätyö on merkittävässä roolissa. Etätyöpäivällä tarkoitetaan muualla kuin työnantajan osoittamissa toimitiloissa tehtyä normaalin mittaista ja sisältöistä työpäivää.

Weladon uunituore etätyöohje pätee aina, kun työntekijä työskentelee etänä. Etätyön muistilistalle on nostettu muutama etätyötä koskeva prinsiippi, joista myös kotikonttoreilla on huolehdittava.

Etätyöpäivien pitäminen

Etätyö on vapaaehtoista sekä työnantajalle että työntekijälle, ja aloite sen tekemiseen voi tulla työntekijältä tai esihenkilöltä. Pidempikestoisesta ja säännöllisestä etätyöstä voidaan sopia silloin, kun siitä hyötyvät sekä Welado että työntekijä itse. Asiasta voidaan sopia jo rekrytointivaiheessa tai myöhemminkin esihenkilön kanssa esimerkiksi silloin, kun työmatka Weladon toimistolle olisi kohtuuttoman pitkä, työntekijä muuttaa toiselle paikkakunnalle tai muista henkilökohtaisista syistä. Asioista sovitaan yhdessä keskustellen.

Satunnaista etätyötä voi tehdä aina, kun se työntekijälle ja työn tekemiseen parhaiten sopii. Etätyöpäivän tarpeellisuuden työntekijä määrittelee itse. Etätyötä tekevän tai hänen esihenkilön on varmistettava, että etätyön tekeminen ei kuormita muita työntekijöitä.

Tiedonkulku

Huomioithan, että vaikka sinä tekisit töitä aikaisin aamulla, myöhään illalla tai viikonloppuisin, niin muita weladolaisia ei voi velvoittaa vastaamaan viesteihisi. Perinteisen virka-ajan ulkopuoliset viestit siis sähköpostitse tai Teamsiin, josta kollega näkee ne jälleen töihin tarttuessaan. Puhelimella tai WhatsUpilla työajan ulkopuoliset yhteydenotot vain hätätilanteissa. Näin kunnioitamme toistemme liukuvia ja joustavia työaikavalintoja.

Poissaolot

Etätyöntekijän on ilmoitettava poissaoloistaan samaan tapaan kuin muukin henkilöstö tekee. 

Matkustaminen

Etätyöntekijän matkustamisessa noudatetaan Weladon matkustusohjesääntöä, työsopimuksessa määriteltyjä ehtoja sekä kulloinkin voimassaolevia säännöksiä.

Tietoturva

Etätyössä noudatetaan Weladon tietoturvaohjeita sekä työsopimuksessa määriteltyä salassapitovelvollisuutta. Tietoja ei saa paljastua ulkopuolisille, eikä työnantajan tietokoneita saa luovuttaa ulkopuolisten käyttöön. Mobiilityössä työntekijä on velvollinen huolehtimaan, että liittyy työkoneellaan vain turvallisiin WiFi-verkkoihin ja suojaa näyttönsä esim. suojakalvolla eikä jätä konettaan valvomatta.

Työkalut

Kotona tehtävä työ edellyttää, että työntekijällä on työhön soveltuvat tilat ja riittävä laajakaistayhteys. Vakituisesti etänä työskentelevälle maksetaan nettiliittymä ja modeemi. Welado vastaa työnteon kannalta tarpeellisten laitteiden ja ohjelmistojen hankinnasta, huollosta sekä laitteiden vakuuttamisesta ja niiden aiheuttamista vahingoista. Jos työntekijä ei kaipaa toimistolta omaa, hänelle nimettyä työpistettä, on hänellä mahdollisuus tilata kotiin sähköpöytä ja työtuoli. Kalusteet ovat verotuksellisista syistä Weladon omaisuutta.

Työsuojelu

Työnantaja on vastuussa etätyöntekijän työterveydestä ja työsuojelusta. Etätyöpisteen toimivuudesta ja ergonomiasta huolehditaan pääsääntöisesti Kotikonttorin tarkistuslistalla, jonka jokainen vakituisesti etätyöskentelevä weladolainen työsuhteensa aluksi täyttää ja lähettää työsuojeluvaltuutetulle. Etätyössäkin on hyvä vaihdella työskentelyasentoa.

Ja hei, muistathan tauot myös etätyössä!


Kommentit

Ei kommentteja