-

Välikatsaus matkallamme yhdenvertaiseksi ja monimuotoiseksi Weladoksi – ja vastuullisuuden edelläkävijäksi

Haverinen Noora
Haverinen Noora
Toimitusjohtaja

Jotta voimme olla halutuin alusta merkitykselliselle asiantuntijuudelle, täytyy meidän olla myös vastuullisuuden edelläkävijä.* Tasa-arvoinen ja monimuotoinen Welado – myös LGBTQ+ -ihmisille. Miltä matkamme kohti tavoitettamme näyttää tällä hetkellä? Weladon arvoihin ja ihmiskäsitykseen kuuluu se, että jokainen saa olla ylpeästi oma itsensä. Meille on selvää, että jokaisella on oikeus tuoda itsestään töihin kaikki se, mitä kokee haluavansa jakaa työyhteisön kanssa. Yhdenvertaisuuden ja yhdenvertaisen työkulttuurin edistäminen on meille yksi tärkeimmistä arvoista.

Meillä on häirinnän ja syrjinnän suhteen nollatoleranssi, ja puutumme asioihin herkästi. Ihmisoikeudet eivät ole neuvottelukysymys. Tunnistamme kuitenkin, että yhdenvertaisuuden eteen on vielä tehtävä töitä, ja sen vuoksi olemme sitoutuneita aktiiviseen muutokseen. Voi hyvin olla, ettemme ole koskaan valmiita. Kun ymmärrys lisääntyy, myös kehitystarpeita huomataan lisää. Jos pysähdymme, emmekä huomaa muutostarpeita ympärillämme, myös kehitys pysähtyy.

Vastuullisuus jatkaa vuoden 2023 kärkiteemanamme. Tänä vuonna panostamme vastuullisuustekemisen läpinäkyvyyteen, mittarointiin ja systemaattisuuteen konkreettisten tekojen lisäksi. Yhdessä MB Rahastojenkin kanssa totesimme, että vastuullisuus on sisäänkirjoitettu kaikkeen tekemiseemme. Ollaksemme halutuin alusta merkitykselliselle asiantuntijuudelle Pohjoismaissa, meidän tulee väistämättä olla myös esimerkki modernista, vastuullisesta työnantajuudesta.

Opeista teoiksi ja osaksi muutosta

Viime vuonna tunnistettuihin tasa-arvon ja inhimillisyyden kehityskohteisiin voit palata tästä postauksesta. Kyseisiä teemoja on edistetty edellisen vuoden aikana ja työmme jatkuu. Muutosagenttien aloitteesta Kaisa Kröger kehitti meille työkaluksi törmäysnuken, jonka avulla on helppo havainnollistaa epäasiallista käytöstä ja auttaa tilannetajun kehittämistä sarjakuvan keinoin.

Ajatus lähti siitä, että usein epäasiallisen käyttäytymisen ja konfliktien taustalla on tahatonta ajattelemattomuutta. Kukaan meistä ei ole täydellinen viestijä, mutta kun alamme jäädä itsellemme kiinni suustamme pääsevistä sammakoista ja pystymme pyytämään anteeksi, olemme muutoksen äärellä. Vastuullisuusymmärryksen ja keskustelun jatkaminen on meillä Weladolla edelleen tarpeen ja tärkeää.

Samaa tahtia, kun olemme edistäneet asioita, on esiin noussut uusia kysymyksiä:

  • Miten saamme monimuotoisemman työyhteisön ja kaikenlaiset ihmiset kiinnostumaan rakennusalasta ja Weladosta? Miten tunnistamme alan esteellisyystekijät ja miten niitä voi muuttaa? Mitkä tehtävät ovat esteellisiä ja voiko niitä muuttaa? Mihin tehtäviin meillä on este olla esimerkiksi kuulo- tai näkövammainen?
  • Miten saamme palkkamme läpinäkyvämmiksi?
  • Miten uusi pääomasijoittaja ja arvomaailmamme kohtaavat?
  • Vastuullisuuden ajattelun mukaan taloudessa pitää talousajattelun lisäksi ottaa huomioon vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön. Miten muutamme ajatusta siitä, että talous ja pehmeät arvot ovat ristiriidassa? Miten terve ja vastuullinen talous olisi jokaisen asia ja päämäärä? Miten keskustella taloudesta, ja tehdä päätöksiä siten, että huomioidaan laajasti paitsi talouden vaikutukset myös inhimilliset tekijät?
  • Miten mittaamme monimuotoisuuttamme ja piileviä työyhteisön ominaisuuksia? Miksi se on meille tärkeää mitata ja kehittää?
  • Miten sovitamme weladolaisten omistajuuden sitouttamiskeinona sekä mahdollisuutenayhteen tasa-arvon kanssa?

Seksuaali- ja sukupuolimonimuotoisuus ”muuttujinamme”

Seksuaali- ja sukupuolimonimuotoisuus ovat asioita, jotka eivät välttämättä näy työyhteisöissä. Nämä ovat meidän jokaisen - ja törmäysnukenkin - näkymättömiä muuttujia siihen asti, että ihminen itse halua tuoda niitä esille. Niin ne saavat ollakin.

Työyhteisön tehtävänä on olla paikka, jossa jokaisella on turvallista tuoda myös sateenkaariominaisuuksiaan esille niin valitessaan. Valitettavaa on, että LGBTQ+ -ihmisten kokemus ei usein ole näin. Turvallinen ympäristö, joka muodostuu turvallisista ihmisistä, on siis ensisijainen tavoitteemme.

Jotta LGBTQ+ -ihmisten yhdenvertaisuuskokemus ja psykologinen turvallisuus lisääntyy, tarvitsee meidän myös harjoitella erilaisuuden kohtaamista. Erilaisuus on ihmiselle luontaisesti pelottavaa, ja siksi sen kohtaamista tulee harjoitella. Erilaisuus pitää tehdä näkyväksi, arkiseksi.

Pride auttaa tekemään juuri tätä: näyttää ihmiset upeina omina yksilöinään. Pride tuo meille tietoa, jonka avulla osaamme paremmin prosessoida erilaisuutta, oppia uusia termejä ja harjoitella. Pride antaa myös jokaiselle reflektointipintaa tutkia omaa ajattelumaailmaansa, mahdollisia ennakkoluuloja ja oppia vähän lisää.

Yhteistet pelisäännöt arvojen tueksi

Haluamme herättää organisaatiossamme jatkuvaa keskustelua tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja monimuotoisuudesta. Kesäkuu – Pride-kuukausi – on kuitenkin hyvä ajankohta nostaa teema erityisen suurennuslasin alle, ja arvioida, missä menemme matkallamme.

Muutos ja sitoutuminen on olennaista tehdä yhdessä koko työyhteisön voimin. Siksi työstimme weladolaisten kanssa yhdessä oman versiomme SETAn tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden säännöistä:

 

* Tästä 80 % weladolaisista on täysin samaa mieltä.