-

Matkalla yhdenvertaiseksi ja monimuotoiseksi Weladoksi –kolhu jos toinenkin vie eteenpäin

Priden sanoma meillä Weladolla on selkeä: jokainen saa olla ylpeästi oma itsensä. Teema linkittyy vahvasti toiseen kahdesta vastuullisuuskärjestämme. Yhteisesti valitsemassamme ”Meidän Welado” -vastuullisuuslinjassa keskitymme kehittämään Weladoa tulevaisuuden työpaikkana, jossa jokainen voi olla oma itsensä, ja jossa jokainen voi hyvin.

Haluamme rakentaa työelämää, jossa jokaisen henkilön yksilölliset tarpeet kohdataan. Uskomme, että näin myös yksilölliset vahvuudet ja voimavarat saadaan valjastettua kukoistamaan. Lisäksi haluamme panostaa kokonaisvaltaisesti hyvinvoivaan elämään, jossa jokainen löytää merkityksellisyyttä työnteosta.

Pridea tarvitaan edelleen

”Meidän Weladon” teemat ovat meillä ajankohtaisia vuoden jokaisen päivänä, mutta ne ansaitsevat nostonsa eritoten Pride-kuukautena. Miksi Pridea edelleen tarvitaan?

Pride-kuukausi nostaa keskustelua ja helpottaa tiedon löytämistä. Se vaatii myös jokaista henkilökohtaisesti kohtaamaan ajatuksiaan erilaisuudesta ja ennakkoluuloista. Priden teemat nostavat edelleen tunteita ja kiivaitakin keskusteluja. Kyseessä ei ole pelkästään seksuaalivähemmistöjen näkökulma, vaan kyseessä ovat ihmisoikeudet.

Rakennusala – suunnittelu ja konsultointi mukaan lukien – on alana edelleen yksi perinteisimmistä.  Työtä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden puolesta on edelleen tehtävänä. Jokaisen ihmisen pitää voida tulla töihin turvallisin mielin, juuri omana itsenään. Alamme kärsii jatkuvasta tekijäpulasta ja kilpailu tulevaisuuden osaajista on kovaa. Jo pelkästään siksi yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden pitäisi olla jokaisen alalla toimivan yrityksen agendalla. Tarvitsemme lisää nuoria tekijöitä alalle. Saamme näitä nuoria rakentamisen pariin vain, jos he tunnistavat alan ja sen arvomaailman itselleen sopivaksi.

Miten meillä Weladolla menee? Epäeettisiin tilanteisiin pääsee pureutumaan vain ne tunnistamalla

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat Weladolla kokonaisarvion perusteella hyvällä tasolla. Tämä on todennettu WeladoFeels-pulssikyselyssä. Eettisten periaatteiden kyselyssä selvitimme vastaavasti Weladon arvojenmukaisuuteen ja eettiseen toimintaan liittyviä kysymyksiä. Vastaajista 94,6 % on sitä mieltä, että ihmiset käyttäytyvät ja kohtelevat toisiaan hyvin. Vastausprosentti jäi kuitenkin alle 50 prosentin. Alhainen vastausprosentti on ongelma, sillä pelkonamme on, että ihmiset kokevat, ettei asia joko kuulu itselle, tai ettei omilla havainnoilla ja vastauksilla ole väliä.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tukeminen on kuitenkin ehdottomasti jokaisen weladolaisen asia. Työyhteisönä meidän on varmistettava, että jokainen, joka nostaa eettisiä ongelmia esille, voi luottaa siihen, että havainto johtaa tekemiseen. Toisaalta jokaisen pitää luottaa siihen, että haasteiden esiin nostaminen ei hankaloita omaa työtä tai roolia. Selkärankamme pitää olla myös määritelty selkeästi, ja[SH1]  tämän vuoksi olemme työstäneet muun muassa eettisiä pelisääntöjämme konkretiaan tänä vuonna.

Vastuullisuus on ollut vuonna 2022 yksi pääkehitysteemoistamme.  Suoriudumme hyvin esimerkiksi sukupuoli- ja ikäjakauman suhteen verrattuna rakennusalan keskiarvoihin. Monimuotoisuus vaatii kuitenkin vielä koko rakennusalalla tekemistä - niin myös meillä.  Olemme kouluttaneet esihenkilöitä tänä vuonna vastuulliseen johtamiseen ja meillä on tottakai myös nimettömät ilmoituskanavat käytössä.  Ajattelemme, että esihenkilöiden ja johdon tulee näyttää mallia puuttumalla ajattelemattomiin vitseihin, puolihuolimattomiin letkautuksiin ja etenkin tahallisiin solvauksiin. Mutta jokaisella weladolaisella on kuitenkin oikeus, velvollisuus ja lupa avata äänensä ongelmia havaitessaan. Rohkeutta voidaan onneksi kasvattaa yhdessä.

Olemme kysyneet myös tänä vuonna henkilöstöltämme tärkeimpiä vastuullisuusnostoja ja suurimpia kehityskohteitamme. Ajankohtaisiä kysymyksiä tasa-arvon ja inhimillisyyden saralla ovat meillä seuraavanlaisia:

  • Miten varmistamme esimerkiksi rekrytoinnissa, että haitalliset yksilölliset ajattelumallimme, usein tiedostamattomat ja joita meillä kaikilla väistämättä on, eivät vaikuta tekemiimme rekrytointipäätöksiin? Onko hyvä vai huono asia, että rekrytoimme verkostoista “tuttuja”?
  • Miten palveluntarjoajana puutumme Weladon arvomaailman ja rakennusalan toiminnan arvoristiriitoihin, jotka näkyvät toisinaan projektityössä ja työmailla?
  • Miten määrittelemme ja tunnistamme mahdollisen epäeettisen toiminnan Weladolla ja miten siihen puutumme? Mikä on jokaisen rooli puuttumisessa?
  • Miten kohtaamme reilusti kaikki epäasiallisen käytöksen tilanteet? Usein haastetilanteiden taustalla ei ole tahallista pahantahtoisuutta, mutta niihin on silti pystyttävä puuttumaan.
  • Onko oikein, että kesän tutustu ja tienaa -harjoittelua tarjotaan vain henkilökunnan lapsille? Onko se työsuhde-etu työntekijöille? Onko se yhdenvertaista tai kasvattaako se alan monimuotoisuutta (joka on tavoitteenamme)? 

Empaattisella lähestymisellä ja erilaisuutta arvostamalla pääsemme pitkälle

Weladolaisuuden ytimessä on alusta asti ollut ajatus siitä, että kun ihminen voi hyvin, antaa hän parastaan myös ympärilleen. Tämän pitää olla totta jokaisen yksilön tasolla, ja sen eteen teemme töitä. Viestimme on selkeä: Weladolla voit olla mitä olet ja tuoda esille kaikkea, mitä ihmisyydestäsi haluat kertoa muille. Kukaan meistä ei kuitenkaan aina voi olla täydellinen viestijä tai viestin vastaanottaja. Joten sinä hetkenä, kun tämä tunne ei ole totta, haluamme kuulla asiasta. Haluamme puuttua asiaan, ja fasilitoida keskustelua kohti enenevää erilaisuuden arvostusta.

Jokaisella meistä on harjoiteltavaa erilaisuuden kohtaamistaidoissa sekä viestinnässä. Omia ajatusjumejaan on hyvä kyseenalaistaa. Pride-kuukausi tarjoaa meille kaikille mahdollisuuden reflektoida ajatuksiamme monelta eri kantilta.