-

Suurin osa weladolaisista kokee pystyvänsä toteuttamaan omaa merkityksellistä asiantuntijuutta Weladolla

Kouri Hanna
Kouri Hanna
HR-päällikkö

Ajasta ja paikasta riippumaton työ, asiantuntevat ja avuliaat kollegat, avoin ja keskusteleva työyhteisö sekä työnantajan halu kehittää työpaikkaa. Muun muassa nämä tekijät nousivat vahvasti esiin tänä vuonna, kun weladolaiset kertoivat, mitkä itselle merkitykselliset asiat toteutuvat hyvin Weladolla.

Merkityksellinen työ ja asiantuntijuus on meillä supertärkeä teema. Se ohjaa meitä myös työpaikkamme kehittämisessä, sillä haluamme olla halutuin alusta toteuttaa omaa merkityksellistä asiantuntijuutta. Jos mietit, mitä tämä tarkoittaa käytännössä, lue Nooran blogikirjoitus aiheesta.

Miten mittaamme merkityksellistä asiantuntijuutta?

Kysymme kuukausittain weladolaisten kokemusta siitä, onko heidän hyvä työskennellä meillä ja ovatko he kuormittuneita. Sen lisäksi pulssikyselyssämme on aina yksi vaihtuva-aiheinen kysymys. Toukokuussa kysyimme, kokevatko weladolaiset pystyvänsä toteuttamaan omaa merkityksellistä asiantuntijuuttaan Weladolla, tai uskovatko he, että keskustelemalla aiheesta pystyvät löytämään merkityksellisyyden elementtejä työhönsä. Lähes 90 % vastaajista koki näin, mikä on mahtavaa! Luku kertoo meille, että olemme menossa oikeaan suuntaan siinä, että voimme olla tekijöillemme paras työpaikka.

He, jotka eivät niin tällä hetkellä koe, kertoivat sen toteutumista haittaavan sen, että tiedonkulku ei ole Weladolla niin avointa kuin toivoisivat, ja palautetta kaivattiin myös enemmän. Nämä ovat tekijöitä, joihin meidän täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota myös kasvun myötä, ja tänä vuonna molempia asioita pyritäänkin kehittämään entisestään.

Pieniä juttuja onkin jo tehty, esimerkiksi valmentajien viikkokatsaus (eli muistio johdon viikkopalaverista) pyritään jakamaan koko porukalle viikoittain. Myös sisäisen viestinnän kanavia ja dokumenttien hallintaa pyritään selkiyttämään entisestään. Kuukausittaisista henkilöstöinfoistamme yritämme saada entistä vuorovaikutteisempia esimerkiksi Menti-työkalun avulla.

Vuosittain mittaamme myös työn mielekkyyttä, ja yksi osio myös siellä on merkityksellisten asioiden toteutuminen omassa työssä. Pyrimme siis olemaan koko ajan tietoisia tilanteestamme ja reagoimaan siihen, jotta jokainen weladolainen löytäisi omaan työhönsä merkityksellisyyden elementtejä.

Miten tuemme merkityksellisen asiantuntijuuden löytymistä?

Olemme tänä vuonna kehittäneet erilaisia hyvinvoinnin polkuja, joista yksi on ”Oma merkityksellinen asiantuntijuus kadoksissa”. Polkujen on tarkoitus olla esimerkkejä hyvinvointia mahdollisesti haittaavista syistä, ja tarjota erilaisia tapoja parantaa omaa tilannettaan. Emme halua, että kukaan jää yksin tilanteensa kanssa, vaan osaa ja uskaltaa pyytää apua. Welado tarjoaa paljon erilaisia resursseja hyvinvoinnin tukemiseen, mutta jokaisen omalla vastuulla on hyödyntää niitä ja pyytää tukea silloin, kun sitä tarvitsee.

Omaa merkityksellistä asiantuntijuutta voi sparrailla yhdessä esihenkilön tai esimerkiksi meidän kehitysjohtajan Nooran kanssa. Tällöin jutellaan merkityksellisyydestä ja omasta polusta Weladolla, ja mietitään yhdessä konkreettisia elementtejä, joiden ympärille voidaan alkaa rakentamaan yksilölle omaa, merkityksellistä asiantuntijuutta ja kenties erilaisia siihen liittyviä kokeiluja.

Kiinnostaisiko sinua rakentaa omaa merkityksellistä asiantuntijuuttasi Weladolla? Kurkkaa avoimet paikkamme, kerro meille itsestäsi ja mitä haluaisit tulla meille tekemään.