-

“Halutuin alusta merkitykselliselle asiantuntijuudelle” - siis mitä?

Haverinen Noora
Haverinen Noora
Toimitusjohtaja

Me weladolaiset määrittelimme yhdessä muutama vuosi sitten tarkoitukseksemme: Syyn, miksi Welado on olemassa ja menestyy nyt ja tulevaisuudessa. Konsepti kristallisoitui DNA:n ja arvojemme pohjalta ajatukseen siitä, että teemme töitä ollaksemme alojemme halutuin alusta toteuttaa merkityksellistä asiantuntijuutta. Silloin parhaat asiantuntijat valitsevat meidät, he voivat hyvin, ja asiakkaat saavat aina parasta. Tämä organisaatiomme tarkoitus, purpose, sitoo meidän tulevaisuuden asiantuntijabisnekseen, hyvinvointiin, uudenlaiseen ajatteluun ja moderniin tekemiseen. Mutta muutoin jättää reilusti väljyyttä reagoida.

 

Mitä ajatus merkityksellisestä asiantuntijuudesta meille konkreettisesti tarkoittaa?

Uskomme, että menestyksekkään ja hyvinvoivan työelämän salaisuus piilee siinä, että jokainen oivaltaa, mikä tuo merkityksellisyyttä juuri hänelle itselleen. Ja mikä tärkeintä, että jokainen myös pystyy toteuttamaan niitä itselle merkityksen tunnetta tuovia asioita arjessaan ja saa siihen tukea - myös töissä. Tämä ei suinkaan tarkoita, että työn tulee olla elämän merkityksellisin asia tai jotain mahdottoman suurta ja ihmeellistä. Antakaas kun avaan ajatusta muutamien eri lähtökohtien näkökulmasta:

Japanilaisesta Ikigai-filosofiasta johdettu metodi kuvaa merkityksellisen työelämän oppimismatkaa. Siinä etsitään asiaa, jota itse rakastaa, missä on hyvä, mistä voi saada elantonsa (konsulttina se, mistä asiakas maksaa), ja mitä maailma tarvitsee.

Kun ihminen löytää sellaiset tehtävät, joissa nämä kaikki toteutuvat, on hän opin mukaan merkityksellisen työnteon - meillä merkityksellisen asiantuntijuuden - äärellä. Oman merkityksellisyyden ymmärtäminen auttaa ihmisiä tutkitusti kehittämään muun muassa:

 • optimaaliset työnteon tavat ja tyylit itselle
 • vahvempia yhteyksiä työyhteisöön
 • terveellisemmän työn ja muun elämän tasapainon
 • urapolkuun pitkäkatseisuutta ja tavoitteita
 • nautintoa ja iloa työstä
 • motivaatiota ja resilienssiä (jaksamista tiukoissakin tilanteissa)
 • tuottavuutta ja innostusta, aikaansaamista.

Vaihtoehtoisesti työelämän ja merkityksellisen asiantuntijuuden teemaa voi lähestyä myös ilman erityisiä metodeja miettimällä kysymyksiä, kuten:

 • Mille arvolle maailmankatsomukseni perustuu? Mikä on minulle tärkeää?
 • Kohtaako omat ja organisaationi arvot?
 • Mitkä asiat tuottavat minulle iloa ja onnistumisen tunteita töissä? Miksi?
 • Milloin minusta tuntuu hyvälle töissä?
 • Millä osaamisellani saan aikaan vaikuttavuutta? Milloin minusta tuntuu, että teen työtä, jolla on väliä?
 • Milloin työ ei tunnu tylsältä ja tyhjältä? (Älkää ymmärtäkö väärin – näitäkin tehtäviä on meistä jokaisella.)
 • Milloin oma työ tuntuu tekemisen arvoiselta? Ei ajanhukalta.
 • Mitkä tekijät edistävät sitä, etten tee työtäni vain kuukausittaisen tilipäivän vuoksi?

Merkityksellisyyden keskusteluissa ihmisten on usein vaikea alkaa sanoittamaan omaa merkityksellistä asiantuntijuuttaan yhtäkkiseltään. Konsepti voi kuulostaa jopa hieman pelottavalta. Mutta hiljalleen rupattelun lomassa löydämme usein konkreettisia elementtejä, joiden ympärille voidaan alkaa rakentamaan kullekin omaa, yksilöllistä, merkityksellistä asiantuntijuutta ja kenties erilaisia kokeiluja.

Toisille merkityksellisyyttä tuottaa esimerkiksi muiden auttaminen, toisille uuden jatkuva oppiminen, toisille konfliktien ja ongelmien ratkaisu, toisille maailman parantaminen, toisille  työn fyysisen jäljen näkeminen (esimerkiksi rakennushankkeen eteneminen), toisille yhteyksien luominen ja toimiminen osana isompaa kokonaisuutta, toisille vahvasti johonkin substanssin kehitykseen liittyvä asia, toisille yksinkertaisesti ihmiset ympärillä ja toisten hymyt.

 

Merkitykselliset asiat voivat muuttua uran varrella

Merkityksellinen asiantuntijuus on itsereflektoinnin ja kokemusten värittämä matka, jonka aikana hiljalleen löytää kuhunkin hetkeen itselleen sopivia elementtejä. Kehitämme Weladon ratkaisuja merkityksellisen asiantuntijuuden tukemiseksi uran eri vaiheissa erilaisin reflektointipisteiden ja palveluiden kautta:

Opiskelijoita tuemme sujuvassa siirtymässä opiskeluista työskentelyyn, ja tarjoamme mietintähetkiä ja koulutusta hyvinvoivan työelämän elementeistä, liiketoiminnan periaatteista, itsensä johtamisen perusteista sekä eri substanssialoista. Kannustamme opiskelijoita aloittamaan pohdintansa siitä, mitä merkityksellinen asiantuntijuus tarkoittaa heille. Löytyykö merkityksellisyyden siemeniä tietyistä asiatuntija-aloista? Minkälaiset työnteon tavat sopivat itselle? Mitkä asiat kuormittavat? Mitkä ovat omat vahvuudet, joita voi jakaa koko organisaation yhteiseksi hyväksi? Itsetuntemus on tärkeä tehtävä uran alussa. On tunnettava itsensä, jotta pystyy menestymään hyvinvoivana työelämässä läpi uran.

Työsuhteen aikana ajattelemme, että meidän tulee mukautua yksilöiden yksilöllisiin tarpeisiin kussakin hetkessä. Se tarkoittaa työnkuvaa, vastuuta, omaa tukitiimiä ja apua. Mutta myös esimerkiksi erilaisia työsuhdemalleja. Sen vuoksi kehitämme paraikaa erilaisia sopimussuhteita ja tapoja olla weladolainen. Joustavia työnteon ratkaisuja, joissa yhdistetään ihmisten riskin- ja vastuunkantohalukkuutta, erilaisia kehitysmahdollisuuksia ja palkkiomalleja. Meillä on myös Welado alustana -konseptin yhteyteen rakennettu lisäksi hautomotyyppinen malli, jossa työntekijä voi ehdottaa uutta liiketoimintaa, startup-ideaa, tai muuta ajatusta. Yhdessä mietimme, miten niitä saadaan eteenpäin. Jopa erilaiset spinoffit ovat mahdollisia.

Viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä aloitamme Welado Masters -ohjelman. Welado Masters kokoaa alojemme kokeneimmat asiantuntijat ja miettivät, miten työelämän ja lähestyvän eläkeiän yhdistäminen tapahtuu. Miten eläköityessä säilytetään merkityksellisyys ja tärkeät asiat, joita on uran varrella rakentanut. Myös tämä on yksilöllistä. Osa kaipaa ihmisiä, osa haluaisi mentoroida nuorempia, osa olla puhelimen päästä laiturin nokasta senioriasiantuntija-apuna tarvittaessa, osa osallistua projektityöhönkin edelleen sopivissa määrin. Osa haluaa tottakai vain eläkkeelle ansaitusti nauttimaan vapaa-ajasta.

Työsuhteen eri elinkaaren vaiheita yhdistää se, että tilanteet muuttuvat. Tarpeet muuttuvat. Ja ne ovat aina yksilöllisiä. Merkityksellisen ja hyvinvoivan asiantuntijatyön löytäminen vaatii jokaiselta  omaa pohdintaa, vastuunkantoa ja aloitteellisuutta. Mutta organisaation tehtävänä on tarjota tukea ja mahdollisuuksia tuolla matkalla. Tätä tukea meillä tarjoaa paitsi johto, tukipalvelut ja esihenkilöt myös jokainen weladolainen omalta osaltaan yhteisölleen.

Meillä jokaisen weladolaisen tärkein tehtävä on varmistaa työyhteisön menestyminen ja hyvinvointi. Lisäksi Lasse-kaupasta löytyy myös tuotteistettua palveluvalikoimaa muun muassa hyvinvointiin, urakehitykseen ja asiantuntijana kasvamiseen liittyen. Jokainen weladolainen on yhteisössään ehdottomasti merkityksellinen. Jokainen weladolainen myös ottaa strategiakoppeja ja strategiamme muotoutuu yhdessä. Haluamme, että jokaisesta tuntuu, että pystyy aidosti vaikuttamaan isossakin kuvassa. Tunnustelemme myös työterveyskumppanimme kanssa tänä vuonna mahdollisuuksia kehittää työkykyjohtamisen saralla aivan uudenlaisia konsepteja merkityksellisen ja hyvinvoivan uran tueksi. Monenlaista on siis meneillään kokeiluissa.

 

Alusta ei ole vain Weladolla työsuhteessa oleville

Organisaationa teemme merkityksellistä työtä rakennetun ympäristön projekteilla kehittääksemme yhteiskuntaamme. Toisaalta meitä ajaa kaksi vastuullisuuskärkeämme: halu kehittää työelämää paremmaksi, näyttää siinä mallia sekä uudistaa rakennusalaa yhteistyöllä ja pehmeillä arvoilla. Näitä emme tee yksin.

Haluamme toimia aloillamme myös vetovoimaisena alustana eri kumppaneille tehdä kanssamme enemmän ja vaikuttavammin yhdessä. Tavoitteenamme on kehittää aktiivinen kumppaniasiantuntijoiden verkosto. Siis verkosto asiantuntijoita, jotka täydentävät toinen toistensa resursseja, osaamista ja yhteyksiä. Heidän kanssaan rakennamme yksilöllisiä konsepteja perinteisten alikonsulttisopimusten sijaan. Verkostossa voi olla esimerkiksi keikkatyöntekijä, yksittäinen toiminimi, pieni asiantuntijafirma tai freelanceri.

Mietitään yhdessä, mitä kaipaat kaveriksesi: työyhteisön, näkyvyyttä pidemmälle, myyntiä, mitä muuta? Miten saamme yhteistyöstämme win-win-win -sopimuksen meille, kumppanille ja asiakkaillemme.

Toisaalta haluamme kehittää kumppaneidemme kanssa vaikuttavaa muutosta ja kehitystä arvopohjaisesti. Muotoilla yhteistä ekosysteemiä, jossa luodaan yhdessä enemmän aloillemme, ihmisillemme ja asiakkaillemme. Tämä konsepti sai hienon lähdön UKI-Arkkitehtien ja Visonin kanssa Menestyksen Rakentajat -verkoston voimin.

Näin ajattelemme toimijuuttamme alustana ja mahdollistajana merkitykselliselle, yhteiselle alojemme kehitykselle:

 

 

Matkamme on vielä alussa

Weladon vuonna 2017 alkanut matka on kestänyt nyt noin viisi vuotta. Paljon olemme kokeilleet, mokanneet ja oppineet. Teemme jatkuvaa työtä halutuimman alustan ja merkityksellisen asiantuntijuuden eteen, jotta saamme parempaa kaikille alojemme ihmisille, yhteiskunnalle ja veronmaksajillekin. Me emme tee tätä matkaa kuitenkaan yksin, vaan kutsumme avoimesti kiinnostuneita mukaan. Mikä onkaan sinun mallisi? Jonkinlainen työsuhde, muunlainen win-win -sopimus, arvoihin perustuva verkostoyhteistyö tai jotain aivan muuta? Jatkamme matkaa rohkean avoimesti, empaattisesti, ihmiskeskeisesti, pitäen aina pohjantähtemme oppaanamme.

 

Hoksaatko sinä omasta työn arjestasi asioita, jotka tekevät sinulle hyvää? Voisiko niitä sisällyttää työhösi enemmän? Voisiko niistä löytyä siemeniä merkitykselliselle työlle, hyvinvoivalle työelämälle ja meidän tapauksessa - merkitykselliselle asiantuntijuudelle?

Lue lisää työn merkityksellisyydestä esimerkiksi Henryn julkaisusta.

Haluatko keskustella tarkemmin, miten voisit olla osa Weladon verkostoa? Ota yhteyttä!

noora.haverinen@welado.fi

+358 40 760 6551